Tüm Azizlerin Bayramı

RESPONSORİUM Bkz. Va. 19, 5.6; Mez. 33. 1

¥ Ey Allah’ımızın bütün kulları! Küçük büyük, O’ndan korkan hepiniz, O’nu övün! * Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’ımız Egemenlik sürüyor.

¶ Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın!  Dürüstlere O’nu övmek yaraşır.

¥   Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’ımız Egemenlik sürüyor.