Olağan Devre XXXII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                          Bkz. 1. Sel. 1, 9-10; 1. Yu. 2, 28                                        

¥ Yaşayan gerçek Allah’a kulluk etmek, O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden gelişini beklemekteyiz. * O bizi özgür kılar.

 ¶ Yavrularım, şimdi Mesih’te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O’nun önünde utanmayalım. * O bizi özgür kılar.