CET Başkanı Mons. Martin KMETEC, 2024 yılını Türkiye Efkaristiya Yılı olarak ilan etti

“Türkiye Kilisesi, Efkaristiya Yılı kutlayarak, Rab İsa’yı daha iyi tanımayı, sevmeyi hizmet etmeyi ve ilan etmeyi; Emmaus yolundaki öğrenciler gibi ekmek bölünürken Rab’bin orada hazır bulunduğunu fark etmeyi dilemektedir. Katekezler ve diğer yollarla, bu Sakrament etrafında kilise cemaatinin imanını birlikte derinleştirmeye, litürjik kutlamalara daima daha aktif ve daha bilinçle katılmaya, göklerin ekmeğini yedikten sonra yeryüzünün ekmeğini yoksul ve muhtaç haldeki tüm insanlarla paylaşmaya çağrıldığımızı hatırlamayı diliyoruz.”

Olağan Devre XXXIII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Kol. 3, 3-4; Rom.6,11                                    

¥   Siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Allah’ta saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman,* siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

¶  Kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Allah karşısında diri sayın.  * Siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.