Olağan Devre XXXI. Çarşamba

RESPONSORİUM                                              Bkz.  Gal.2, 16; Rom. 3,25                                  

¥ İnsan Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır. *Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik.

¶ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.       * Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik.