Olağan Devre XXXII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                                   1. Kor. 15,58; 2. Sel. 3, 13                                          

¥   Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın,* Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

¶ Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. * Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.