Olağan Devre XXXI. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                            1. Tar. 29,11; 2. Mak. 1, 24                                                           

¥   Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Sen her şeyden yücesin.

* Çağımıza barışını ver.

¶  Allah’ımız, her şeyi yaratan sensin. Hayır sahibi sensin; görkemlisin, güçlüsün, doğrusun, merhametlisin. * Çağımıza barışını ver.