26 ARALIK İLK ŞEHİT AZİZ STEFAN BAYRAMI

 26 ARALIK
 AZİZ STEFANOS İLK ŞEHİT
 Bayram
  
  
 Sabah Övgüsü ve Gündüz Övgüsü tamamen ilk şehit Aziz Stefan’ın Bayramı’ndan alınmalıdır 
 _______________
  
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. : Rab Mesih bizim için doğdu ve Stefan’a yücelik tacını verdi. 
 Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 Mezmur (95)                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
  
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  (Nakarat)
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
  
 Dağların dorukları da onun.
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi. 
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler. 
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a *
 Şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, *
 Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin. 
  
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ
 Barışın teminatı
 Göklerde Kutsal Kudüs,  
 Peder’in merhameti
 Seni ebedi kıldı.
  
 Bakire gelin gibi,
 Mesih’le birleşmeye,
 Ebedi düğün ile 
 Göklerden inersin sen. 
  
 Surlarının içinde                
 Işıkla parıldarsın;
 Şenlikte toplanırlar
 Rab’bin arkadaşları.
  
 Kutsal Ruh’un oyduğu
 Haçla, şehitlik ile
 Ermişlerin Şehri’nin
 Diri taşlarısınız.
  
 Peder’e ve Oğlu’na
 Kutsal Ruh’la birlikte
 Tek-Üçlü Tanrı’mıza
 Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
  
 1. Nak. Kutsal Ruh’la dolan Stefanos, gökte Tanrı’nın şanını ve onun sağında oturmakta olan Mesih İsa’yı gördü. 
  
  
  
 MEZMUR  2 
  
 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, 
 Neden boş düzenler kurar bu halklar? 
  
 Dünyanın kralları saf bağlıyor, †
 Hükümdarlar birleşiyor *
 Rab'be ve meshettiği krala karşı.
  
 Koparalım onların kayışlarını diyorlar, *
 Atalım üzerimizden bağlarını.
 Göklerde oturan Rab gülüyor, *
 Onlarla eğleniyor.
  
 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, *
 Gazabıyla dehşete düşürüyor
 Ve, "Ben kralımı *
 Kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor.
  
 Rab'bin bildirisini ilan edeceğim:  †
 Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi, *
 "Bugün ben sana baba oldum.
  
 Dile benden, miras olarak sana ulusları, *
 Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.
 Demir çomakla kıracaksın onları, *
 Çömlek gibi parçalayacaksın.
  
 Ey krallar, akıllı olun! *
 Ey dünya önderleri, ders alın!
 Rab'be korkuyla hizmet edin, *
 Titreyerek sevinin.
  
 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
 Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. 
 Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
 Ne mutlu ona sığınanlara!
  
 1. Nak. Kutsal Ruh’la dolan Stefanos, gökte Tanrı’nın şanını ve onun sağında oturmakta olan Mesih İsa’yı gördü. 
  
 2. Nak. Stefanos diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" 
  
 MEZMUR 11    
                  
 Ben Rab’be sığınırım, †
 Nasıl dersiniz bana, *
 “Kuş gibi kaç dağlara. 
  
 Bak, kötüler yaylarını geriyor, *
 Temiz yürekli insanları 
  
 Karanlıkta vurmak için *
 Oklarını kirişine koyuyor. 
 Temeller yıkılırsa, *
 Ne yapabilir doğru insan?
  
 Rab kutsal tapınağındadır, *
 Onun tahtı göklerdedir, 
 Bütün insanları görür, *
 Herkesi sınar.
  
 Rab doğru insanı sınar, *
 Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.
 Kötülerin üzerine kızgın korlar *
 ve kükürt yağdıracak,
  
 Paylarına düşen kase *
 Kavurucu rüzgar olacak.
 Çünkü Rab doğrudur, doğruları sever; *
 Dürüst insanlar onun yüzünü görecek.               
  
 2. Nak. Stefanos diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" 
  
 3. Nak. Stefanos’un bilgeliğini durdurmaya hiç bir güç yetmedi, çünkü onda konuşan Kutsal Ruh’tu.
  
 MEZMUR 17
  
 Haklı davamı dinle, ya Rab, †
 Feryadımı işit! *
 Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver! 
  
 Haklı çıkar beni, *
 Çünkü sen gerçeği görürsün. 
  
 Yüreğimi yokladın, †
 Gece denedin, *
 Sınadın beni, ¬
  
 Kötü bir şey bulmadın; *
 Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz,
  
 Başkalarının yaptıklarına gelince, †
 Ben senin sözlerine uyarak *
 Şiddet yollarından kaçındım. 
 Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, *
 Kaymadı ayaklarım.
 Sana yakarıyorum, ey Tanrı, *
 Çünkü beni yanıtlarsın;
  
 Kulak ver bana, dinle söylediklerimi! *
 Göster harika sevgini,
  
 Ey sana sığınanları saldırganlardan †
 Sağ eliyle kurtaran! *
 Koru beni gözbebeği gibi; 
  
 Kanatlarının gölgesine gizle †
 Kötülerin saldırısından, *
 Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.
  
 Yürekleri yağ bağlamış, *
 Ağızları büyük laflar ediyor.
 İzimi buldular, üzerime geliyorlar, *
 Yere vurmak için gözetliyorlar.
  
 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan, †
 Pusuya yatan genç bir aslan gibi.  *
 Kalk, ya Rab kes önlerini, eğ başlarını! 
  
 Kılıcınla kurtar canımı kötülerden, †
 Elinle bu insanlardan, ya Rab,  *
 Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan.
  
 Varsın karınları vereceğin cezalara doysun, †
 Çocukları da yiyip doysun, *
 Artanı torunlarına kalsın! 
  
 Ama ben doğruluk sayesinde †
 Yüzünü göreceğim senin, *
 Uyanınca suretini görmeye doyacağım.
  
 3. Nak. Stefanos’un bilgeliğini durdurmaya hiç bir güç yetmedi, çünkü onda konuşan Kutsal Ruh’tu. 
  
 ¥ Bana zulüm ve eziyet ederler.
 ¶ Ama senin sözün bana destek olur. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
 Habercilerin İşleri                                                                                         6, 8-7, 2a. 44-59   
  
 Stefan’ın şehit oluşu
  
 Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan Stefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu.
 Ne var ki, Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya İli'ndenbazı kişiler Stefanos'la çekişmeye başla-dılar.
 Ama Stefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve Ruh'a karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el al-tından ayartarak onlara, "Bu adamın Musa'ya ve Tan-rı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk" de-dirttiler.
 Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kış-kırttılar. Gidip Stefanos'u yakaladılar ve Yüksek Ku-rul'un önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, "Bu adam durmadan bu kutsal yere ve Yasa'ya karşı konuşuyor" dediler. "'Nasıralı İsa burayı yıkacak, Mu-sa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek' dedi-ğini duyduk." 
 Kurul'da oturanların hepsi, Stefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.  Baş-kâhin, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. 
 Stefanos şöyle karşılık verdi: "Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Çölde atalarımızın Tanıklık Çadırı var-dı. Musa bunu, kendisiyle  konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık Ça-dırı'nı önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşu'-nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele ge-çirdikleri zaman, çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan, Tanrı'nın kendisiydi. Ça-dır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Sü-leyman oldu. "Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi,
 'Gök tahtım,
 Yeryüzü ayaklarımın taburesidir.
 Benim için nasıl bir ev yapacaksınız?
 Ya da, neresi dinleneceğim yer?
 Bütün bunları yapan elim değil mi? diyor Rab.'
 "Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar! Siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz, her zaman Kutsal Ruh'a karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil Olan'ın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan Yasa'yı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de Adil Olan'a ihanet edip onu katlettiniz!"
 Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular, Stefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal Ruh'la dolu olan Stefanos ise, gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü.
 "Bakın" dedi, "Göklerin açıldığını ve İnsanoğlu'nun* Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum." Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte Stefanos'a saldırdılar.  Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. Stefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bı-raktılar. Stefanos taş yağmuru altında, "Rab İsa, ruhumu al!" diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                        
  
 ¥ Tanrı’nın hizmetkarı olan Stafanos, taşlandığı za-man, göklerin açıldığını gördü ve oraya girdi. * Ne mutlu, kendisine gökler açılan insana!  
 ¶ Izdırap dolu bir denenmeden geçti, ama gökler onun için Tanrı’nın görkemi ile parladı. 
 ¥ Ne mutlu, kendisine gökler açılan insana! 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Fulgentius, Vaazlarından, 3, 1-3
 Sevginin silahları
  
 Stefanos'ın silahı sevgi idi ve onunla her yerde kazanıyordu. Sevginin aracılığı ile Yahudilere boyun eğmedi. Kararsızları ikna eder, taşlayanlar için dua ederdi. Sevginin gücü ile acımasızca saldıran Saul'u yendi.
 Dün sonsuz Kıralımızın zaman içinde doğumunu kutladık. Bugün ise askerin şanlı azabını kutluyoruz.
 Dün, bedenimizle örtülmüş ve Bakire'nin bağrından çıkmış Kıralımız dünyayı ziyaret etmeye yanaştı. Bugün ise bedenin çadırından çıkan asker, şanlı bir şekil-de göğe ulaştı.
 En yüce olan Kıralımız bizler için alçakgönüllükle gel-di; oysa eli boş gelemezdi. Nitekim askerlerine büyük bir armağan getirdi ve onunla bol şekilde zenginleş-tirdiği gibi aynı zamanda yenilmez bir güçle savaşa-bilmeleri için onları daha da güçlendirdi. Onlara, in-sanları Tanrı ile bir olmaya, sevgi armağanını getirdi.
 Getirdiğini hiç kesintisiz dağıttı. Buna karşın kendisi-ne bağlı olanların sefaletini mucizevi şekilde zenginleştirdi. Kendi ise tükenmez hazinelerle dolu kaldı.
 Mesih'i gökyüzünden yeryüzüne indiren sevgi böylece, Stefanos'ı yeryüzünden gökyüzüne yükseltti. İlkin Kral'da olan sevgi sonradan askerde parladı.
 "Stefanos" adının anlamı olan Taç'ı hak etmek için, silahı sevgi idi ve onunla her yerde kazanıyordu. Sevgi-nin aracılığı ile ona saldıran Yahudilere boyun eğmedi. Komşu sevgisinin uğruna onu taşlayanlar için dua etti. Sevgi ile doğru yolu bulmaları için kararsızları ik-na eder,  sevgi ile cezalandırılmamaları için, taşlayanlara  dua ederdi.
 Sevginin gücü ile desteklenip, acımasızca saldıran Sa-ul'ü yendi ve yeryüzünde kendisine eziyet edeni gök-yüzünde arkadaş edinmeye hak  kazandı. Aziz  ve  yorulmak  bilmeyen  o  sevgi  ile  sözle ikna edemediklerini dua ile fethetmeyi arzuladı.
 Ve işte artık Pavlus, Stefanos ile mutludur. Stefanos ile Mesih'in yüceliğinden haz duyuyor, Stefanos ile saltanat sürüyor. Pavlus'un taşları ile öldürülen Stefanos'un ilk vardığı yere Pavlus, Stefanos'un duaları ile onu izleyip varmıştır.
  
 RESPONSORİUM 
  ¥ Stefanos’un göksel yaşama doğması için dün Mesih İsa doğdu; dünyaya geldi, * Stefanos’un şana gelmesi için. 
 ¶ Kralımız, insan doğasını giyindi, Bakire’nin rahminden çıktı, yeryüzüne geldi, 
 ¥ Stefanos’un şana gelmesi için. 
  
 İncil: Matta 10, 17-22
  
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, bugün Kilisenin ilk iman şehidini kutluyoruz ve sana yalvarıyoruz: Düşmanları için dua etmiş  ve af dilemiş olan Aziz Stefanus’tan örnek alarak bizim de düşmanlarımızı sevmemizi sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih  İsa’nın adına senden dileriz. Amin. 

NOEL BAYRAMI

RABBİMİZ MESİH İSA’NIN DOĞUŞUNUN BAYRAMI

 
 
 25 ARALIK
 RABBİN DOĞUŞ GÜNÜ BAYRAMI
 Büyük Bayram
 I. Akşam Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 Ey Kurtarıcı İsa, 
 Peder’in sureti, 
 Çağların Efendisi 
  
 Ebedi nurun nuru,
 Sönmeyen umudumuz,
 Yakarışları dinle.
  
 Bakire Meryem’den sen
 Ölümlü vücut aldın;
 Anımsa hepimizi. 
  
 Noel’in sevincinde
 Yarattığın kainat
 Önünde secde eder.
  
 Denizle gökler, yerler
 Ahenkli ezgilerle
 Alkışlar gelişini.
  
 Kanınla kurtardığın
 Bizler sana taparız
 Hamd ve minnettarlıkla.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa, 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Barışın Kralı, şanında geliyor: Tüm yeryüzü onun yüzünü özler.
  
 Mezmur 113 (112) 
 Övgüler sunun Rab’be! †
 Ne mutlu Rab’den korkan insana, *
 Onun buyruklarından büyük zevk alana!
  
 Soyu yeryüzünde güç kazanacak, *
 Doğruların kuşağı kutsanacak.
 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, *
 Sonsuza dek sürer doğruluğu.
  
 Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, *
 Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.
 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, *
 İşlerini adaletle yürüten insana!
  
 Asla sarsılmaz, *
  Sonsuza dek anılır doğru insan.
 Kötü haberden korkmaz, *
 Yüreği sarsılmaz, Rab’be güvenir.
  
 Gözü pektir, korku nedir bilmez, *
 Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.
  
 Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; †
 Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, *
 Gücü ve saygınlığı artar. 
  
 Kötü kişi bunu görünce kudurur, †
 Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. *
 Kötülerin dileği boşa çıkar.
  
 1. Nak. Barışın Kralı, şanında geliyor: Tüm yeryüzü onun yüzünü özler.
  
 2. Nak. Rab, yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çar-çabuk yayılır.
  
 Mezmur 147
 Rab’bi yücelt, ey Yeruşalim! †
 Tanrın’a övgüler sun, ey Siyon! *
 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,
  
 İçindeki halkı kutsar. †
 Sınırlarını esenlik içinde tutar, *
 Seni en iyi buğdayla doyurur. 
  
 Yeryüzüne buyruğunu gönderir, *
 Sözü çarçabuk yayılır. 
  
 Yapağı gibi kar yağdırır, †
 Kırağıyı kül gibi saçar.  *
 Aşağıya iri iri dolu savurur,
  
 Kim dayanabilir soğuğuna? †
 Buyruk verir, eritir buzları, *
 Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar. 
  
 Sözünü Yakup soyuna, *
 Kurallarını, ilkelerini İsrail’e bildirir.
  
 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, †
 Onlar onun ilkelerini bilmezler. *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 2. Nak. Rab, yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çar-çabuk yayılır.
  
 3. Nak. Ezelde Peder’den gelen İlahi Kelam, bugün kendisini alçalttı bizim için ölümlü bir  
                insan oldu.
  
 EZGİ: Fil. 2, 6-11     
 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, †
 Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak *
 Bir hak saymadı.
  
 Ama kul özünü alıp †
 İnsan benzeyişinde doğarak *
 Ululuğunu bir yana bıraktı. ¬
  
  
 İnsan biçimine bürünmüş olarak †
 Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile *
 Boyun eğip kendini alçalttı.
  
 Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti *
 Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı.
  
 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında †
 Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin *
 Hepsi diz çöksün 
  
 Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için *
 İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.      
  
 3. Nak. Ezelde Peder’den gelen İlahi Kelam, bugün kendisini alçalttı bizim için ölümlü bir insan oldu.         
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Gal. 4, 4-5
 Ama zaman dolunca Tanrı, yasa altında olanları öz-gürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Bugün bileceksiniz ki, * Rab geliyor. 
 ~ Bugün bileceksiniz ki, Rab geliyor. 
 ¶ Yeni gün olduğunda onun şanını göreceksiniz.
 ~ Rab geliyor. 
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Bugün bileceksiniz ki, Rab geliyor. 
  
 Magnificat Nak. Sabahleyin güneş gökyüzünde yükseldiğinde, Kralların Kralı’nın Peder’in yanından, gerdekten çıkan bir güvey gibi çıktığını göreceksiniz. 
  
 YAKARMALAR
 Kendini alçaltıp kul benzerliğini alan, her konuda bizim gibi denenen, fakat günah işlemeyen İsa Mesih’e tapınalım ve büyük bir imanla dua edelim: Ey Rab, doğuşunun gizemi uğruna bizi kurtar. 
 Peygamberler tarafından vaadedilen yeni çağı açıp tarihe giren sen,
 - kilisende solmayan gençliğin filizlenmesini sağla.
 Bizim ölümlü durumumuzu giyinen sen, 
 - görmeyenlere ışık, zayıf olanlara güç, acı çekenlere teselli ol. 
 Alçakgönüllülük içinde mağarada doğan sen,
 - dünyanın yoksullarına bak, onlara barışını ve huzurunu bağışla.
 Sen insanlara kurtuluşun müjdesini getirdin, 
 - senin krallığında yeniden doğmanın ümidi içinde ölmüş olanların gözlerini aydınlat.
 Bizim göklere çıkmamız için, sen yeryüzüne indin, 
 - ölmüş olan kardeşlerimizi şanında kendinle birleştir.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Yüce Tanrı bize her sene neşe içinde Noel’in Arife’sini yaşatan sen, şimdi coşkuyla kurtarıcı olarak kabul et-tiğimiz ve son günde yargıç olarak gelecek olan Oğlun Mesih İsa’ya korkusuzca bakmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükme-der. Amin.
  
 _______________ 
 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Gelin; bizim için doğan Rab’be tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Mesih bizim için doğdu. Gelin O’na tapalım. 
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
 _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 1. Nak. Rab bana şöyle dedi: Sen benim Oğlum’sun. Sen benden bugün oldun. 
  
 MEZMUR  2
 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, *
 Neden boş düzenler kurar bu halklar?
  
 Dünyanın kralları saf bağlıyor, †
 Hükümdarlar birleşiyor *
 Rab’be ve meshettiği krala karşı.
 Koparalım onların kayışlarını diyorlar, *
 Atalım üzerimizden bağlarını.
  
 Göklerde oturan Rab gülüyor, *
 Onlarla eğleniyor.
 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, *
 Gazabıyla dehşete düşürüyor
  
 Ve, “Ben kralımı  *
 Kutsal dağım Siyon’a oturttum diyor.
 Rab’bin bildirisini ilan edeceğim: *
 Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi,
  
 Bugün ben sana baba oldum. †
 Dile benden, miras olarak sana ulusları, *
 Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. 
  
 Demir çomakla kıracaksın onları, *
 Çömlek gibi parçalayacaksın.”
 Ey krallar, akıllı olun! *
 Ey dünya önderleri, ders alın!
  
 Rab’be korkuyla hizmet edin, *
 Titreyerek sevinin.
 Oğulu öpün ki öfkelenmesin, *
 Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
  
 Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. *
 Ne mutlu ona sığınanlara! 
  
 1. Nak. Rab bana şöyle dedi: Sen benim Oğlum’sun. Sen benden bugün oldun. 
  
 2. Nak. Gerdekten çıkan güvey misali Rab geliyor. 
  
 MEZMUR 19 A
 Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
 Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
 Gün güne söz söyler, *
 Gece geceye bilgi verir.
 Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
 Sesleri duyulmaz.
 Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
 Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
 Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
 Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
 Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
 Göğün bir ucundan çıkar, †
 Öbür ucuna döner, *
 Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
  
 2. Nak. Gerdekten çıkan güvey misali Rab geliyor. 
 3. Nak. Sözlerin lütuf doludur, çünkü Rab seni sonsu- za dek kutsadı.  
  
 MEZMUR  45
 Yüreğimden güzel sözler taşıyor, †
 Kral için söylüyorum şiirlerimi, *
 Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 
 Sen insanların en güzelisin, †
 Lütuf saçılmış dudaklarına. *
 Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 
  
 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, *
 Görkemine, yüceliğine bürün.
  
 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, †
 Gerçek ve adalet uğruna *
 Sağ elin korkunç işler göstersin. 
  
 Okların sivridir, †
 Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, *
 Halklar ayaklarının altına serilir. ¬
  
 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, *
 Krallığının asası adalet asasıdır.
 Doğruluğu sever, *
 Kötülükten nefret edersin. 
  
 Bunun için Tanrı, senin Tanrın, †
 Seni sevinç yağıyla *
 Arkadaşlarından daha çok meshetti.
  
 Giysilerinin tümü mür, *
 Öd, tarçın kokuyor; 
 Fildişi saraylardan gelen *
 Çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
  
 Kral kızları senin saygın kadınların arasında, †
 Kraliçe Ofir altınları içinde *
 Senin sağında duruyor.
  
 3. Nak. Sözlerin lütuf doludur, çünkü Rab seni sonsuza dek kutsadı.  
  
 ¥ Kelam vücut buldu, alleluya!
 ¶ Geldi ve aramızda yaşadı, alleluya!
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                         11, 1-10
  
 İşay’ın kökü ve Mesiyanik esenlik
  
 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, 
 kökünden bir fidan meyve verecek. 
 Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 
 öğüt ve güç ruhu,
 bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. 
 Rab korkusu hoşuna gidecek. 
 Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, 
 kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
 Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. 
 Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, 
 kötüleri soluğuyla öldürecek. 
 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. 
 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,
 parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, 
 genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, 
 onları küçük bir çocuk güdecek. 
 İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak.
 Aslan sığır gibi saman yiyecek. 
 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, 
 sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. 
 Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. 
 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
 dünya da Rab'bin bilgisiyle dolacak. 
 Sürgünler geri dönecek. 
 O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak, 
 halklara sancak olacak, uluslar ona yönelecek. 
 Kaldığı yer görkemli olacak.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                      Lk 2, 14
 ¥ Bugün, Göklerin Kralı, kaybolmuş olanları Göklerin Krallığı’na çağırmak için, bizim uğrumuza Bakire An-nesi’nden doğmayı seçti. * İnsanlığı ebedi kurtuluşa kavuşturmak üzere kendisini gösterdiği için tüm me-lekler sevinç çığlıkları atıyor. 
 ¶ En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!
 ¥ İnsanlığı ebedi kurtuluşa kavuşturmak üzere kendi-sini gösterdiği için tüm melekler sevinç çığlıkları atıyor. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Leo Magnus, Noel Üstüne Vaaz, 1-3
  
 Ey Hristiyan! Saygınlığını bil. 
  
 Sevgili kardeşlerim, neşelenin, Kurtarıcımız bugün doğmuştur! Yaşamın, ölüm korkusunu yıkan ve sonsuz vaatlerin sözünü veren bir yaşamın doğduğu gün-de üzüntüye yer yoktur. Bu mutluluktan hiç kimse ayrı tutulmamıştır. Neşenin nedeni herkes içindir. Çün-kü günahın ve ölümün galibi olan Rabbimiz, hiç kimseyi suçtan arınmış bulamadığından, herkesin kurtuluşu için gelmiştir. Aziz olan coşsun, çünkü ödül yaklaşıyor; neşelensin günahkâr, çünkü ona af sunuluyor; yüreklensin putperest olan, çünkü yaşama çağrıldı.
 Nitekim Tanrı'nın Oğlu, erişilmez tanrısal niyetin saptadığı zaman dolgunluğuna varıldığında, insan doğasını Yaratıcısı ile barıştırmak istediğinde, o doğayı kendi edindi ki, ölüm getiricisi şeytan, eskiden köle durumuna soktuğu o aynı doğa tarafından yenilmiş olsun. Böylece, Rab doğduğunda, melekler coşku içinde: "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun" diye te-rennüm ederler (Luk. 2, 14). Göksel Kudüs'ün dünyanın tüm milletleri ile oluştuğunu görüyorlar. Melekle-rin yüceliklerinde bu denli sevinç duydukları tanrısal sevginin benzeri olmayan yapıtı ile yoksul insanlık nasıl da neşelenmesin!
 Ey sevgili kardeşlerim, Kutsal Ruh'taki Oğlu'nun aracılığı ile Peder Tanrı’ya şükredelim. Çünkü bize karşı sevgisinin sonsuz merhametinde, bize acıdı ve "suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu" (Ef. 2, 5); öyle ki onda yeni bir yaratık, ellerinin yeni bir yapıtı olabilelim.
 O halde "eski yaradılışı" (Ef. 4, 22) üzerimizden atalım ve Mesih'in kuşağına ait olduğumuzdan bedenin uğraşılarından vazgeçelim. Ey Hıristiyan, saygınlığını bil ve tanrısal doğaya katıldığından uygunsuz bir davranışla eskinin iğrençliklerine geri dönme. Baş'ın kim olduğunu ve hangi bedenin uzvu olduğunu anımsa. Karanlıkların iktidarından koparılıp, Tanrı Krallığının ışığına nakledildiğini anımsa. Vaftizin kutsal gizi ile Kutsal Ruh'un tapınağı oldun! Bu denli ünlü bir konuğu suçlanılacak bir davranışla kaçırma ve şeytanın köleliğine yeniden baş eğme. Fidyen için ödenilen ücretin Mesih'in kanı olduğunu anımsa.
  
 RESPONSORİUM 
 ¥ Bugün gerçek esenlik göklerden üzerimize indi. *Bugün tüm yeryüzü göksel tatlılıkla doldu. 
 ¶ Bugün yeni bir gün doğuyor, eski zamanlardan beri Tanrı’nın hazırladığı, asla son bulmayacak mutluluğu-muzun başlangıcı, kurtuluşumuzun gününün şafağı doğuyor. 
 ¥ Bugün tüm yeryüzü göksel tatlılıkla doldu. 
  
 İncil: Luka 2, 1-14
 Karşılıklı Hamdetme’den sonra Te Deum söylenir, s. 
 Geceyarısı Ayini, Günün Okumaları’ndan hemen sonra yapılmadıysa, aşağıdaki dua okunur:
  
 DUA  
 Harikulade suretine göre bizi yaratan ve daha çok ha-rikulade yenileyen ve kurtaran Kutsal Peder, bugün insani tabiatımızı kabul eden Oğlu’nun tanrısallığını paylaşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 KISA OKUMA                                                                                                                      İbr.1, 1-2
 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla bir-çok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Rab kurtarışını gösterdi, * alleluya, alleluya!
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya!
 ¶ Tüm uluslar adaletini açıkladı. 
 ~ Alleluya, alleluya!
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya!
 Benedictus Nak. En yücelerde olan Tanrı’ya övgüler olsun, ve yer-yüzünde bulunan herkese esenlik olsun, alleluya!
  
 YAKARMALAR
 Ezelden beri Kral olan, bizim kurtulmamız için zama-nın içinde doğan Tanrı Kelamı’na şan ve övgüler ol-sun: Ey Rab, tüm yeryüzü senin gelişin nedeniyle coşsun.
 Yeryüzünü bereketinin şebnemiyle sevindiren ebedi kelam, 
 - ziyaretinin lütfuyla ruhumuzu sevindir.
 Tanrı’nın tüm vaatlerine sadakatini gösteren dünya-nın kurtarıcısı, 
 - vaftizimizin yükümlülüklerini sadakatle yerine ge-tirmemizi sağla.
 Meleklerin aracılığıyla insanlara barışı bildiren sen, 
 - hayatımızı senin barışında muhafaza et. 
 Ebedi kurtuluş meyvelerini yetiştiren gerçek asma olan sen,  
 - bizleri bol meyve veren çubuklar olarak kalmamızı sağla.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA
 Bizi insan olan Sözünün ışığıyla aydınlantan her şeye kadir Tanrı, ruhlarımızda var olan iman gizemi işleri-mizde de parlasın. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
  
  
  
   
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlun’la, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk ta-rafından söylenenlere şaşırıyorlardı.
  
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde;
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu. 
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Yusuf ve İsa’nın Annesi Meryem, çocuk için söy-enenlere şaşırıyorlardı.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Meryem, Oğlu’nun bu harikulade olaylarını yü-reğinde derince düşünüyordu.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Gözlerim, tüm ulusların gözü önünde hazırlanan bu kurtuluşu gördü. 
  
 Mezmur 19 B
 Rab’bin yasası yetkindir, cana can katar. †
 Rab’bin buyrukları güvenilirdir, *
 Saf adama bilgelik verir. 
  
 Rab’bin kuralları doğrudur, *
 Yüreği sevindirir, 
 Rab’bin buyrukları arıdır, *
 Gözleri aydınlatır.
  
 Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır, *
 Rab’bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.
 Onlara altından, bol miktarda saf altından *
 Çok istek duyulur,
 Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır. *
 Uyarırlar kulunu,
 Onlara uyanların ödülü büyüktür. *
 Kim yanlışlarını görebilir? 
  
 Bağışla göremediğim kusurlarımı, †
 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, *
 İzin verme bana egemen olmalarına! 
  
 O zaman büyük isyandan uzak,  *
 Kusursuz olurum.
 Ağzımdan çıkan sözler, * 
 Yüreğimdeki düşünceler, 
 Kabul görsün senin önünde, *
 Ya Rab, kayam, kurtarıcım benim!
  
 Mezmur 47
 Ey bütün uluslar, el çırpın! *
 Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın onuruna! ¬
 Ne müthiştir yüce Rab, *
 Bütün dünyanın ulu Kralı.
  
 Halkları altımıza, *
 Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
 Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı  *
 O seçti bizim için.
  
 Rab Tanrı sevinç çığlıkları, *
 Boru sesleri arasında yükseldi.
 Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler; *
 Ezgiler sunun Kralımız’a, ezgiler!
  
 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, *
 Maskil sunun!
 Tanrı kutsal tahtına oturmuş, *
 Krallık eder uluslara.
  
 Ulusların önderleri  *
 İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
 Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları. *
 O çok yücedir.
  
 Mezmur 48
 Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer *
 Tanrımız’ın kentinde, kutsal dağında.
  
 Yükselir zarafetle, †
 Bütün yeryüzünün sevinci Siyon Dağı, *
 Safon’un doruğu, ulu Kral’ın kenti.
  
 Tanrı onun kalelerinde *
 Sağlam kule olarak gösterdi kendini.
 Krallar toplandı, *
 Birlikte Siyon’un üzerine yürüdüler.
  
 Ama onu görünce şaşkına döndüler, *
 Dehşete düşüp kaçtılar. 
 Doğum sancısı tutan kadın gibi, *
 Bir titreme aldı onları orada.
  
 Doğu rüzgarının parçaladığı †
 Ticaret gemileri gibi *
 Yok ettin onları. ¬
  
 Her Şeye Egemen Rab’bin kentinde, †
 Tanrımız’ın kentinde, *
 Nasıl duyduksa, öyle gördük. 
  
 Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak †
 Ey Tanrı, tapınağında, *
 Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.
  
 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de *
 Dünyanın dört bucağına varıyor.
 Sağ elin zafer dolu. *
 Sevinsin Siyon Dağı,
  
 Coşsun Yahuda beldeleri *
 Senin yargılarınla!
  
 Siyon’un çevresini gezip dolanın, *
 Kulelerini sayın,
  
 Surlarına dikkatle bakın, †
 Kalelerini yoklayın ki, *
 Gelecek kuşağa anlatasınız:
  
 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrı’mız olacak, *
 Bize hep yol gösterecektir.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak. Yusuf ve İsa’nın Annesi Meryem, çocuk için söylenenlerden şaşkınlığa düşüyorlardı. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                           Tit. 2, 11-12
 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.
  
 ¥ Rab, merhametini anımsadı, alleluya.
 ¶ İsrail evine karşı sadakatini anımsadı, alleluya!
  
 DUA
 Tanrım, sen insanı harikulade bir şekilde yaratırken, ona olağanüstü bir değer verdin ve onu kurtararak bu değeri daha da yücelttin. Sana yalvarıyoruz: İnsanlığımızı paylaşmış olan Oğlun’un ilahi hayatına katılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Meryem, Oğlu’nun bu harikulade olaylarını yü-reğinde derince düşünüyordu.
  
 KISA OKUMA                                                                                                                   1. Yu. 4, 9
 Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.
  
 ¥ Yeryüzünün her yerinde, alleluya.
 ¶ Tanrı’nın kurtarışının gücü göründü alleluya!
  
 DUA
 Bizi insan olan Sözünün ışığıyla aydınlantan her şeye kadir Tanrı, ruhlarımızda var olan iman gizemi işleri-mizde de parlasın. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 II. Akşam Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 Ey Kurtarıcı İsa, 
 Peder’in sureti, 
 Çağların Efendisi 
  
 Ebedi nurun nuru,
 Sönmeyen umudumuz,
 Yakarışları dinle.
  
 Bakire Meryem’den sen
 Ölümlü vücut aldın;
 Anımsa hepimizi. 
  
 Noel’in sevincinde
 Yarattığın kainat
 Önünde secde eder.
  
 Denizle gökler, yerler
 Ahenkli ezgilerle
 Alkışlar gelişini.
  
 Kanınla kurtardığın
 Bizler sana taparız
 Hamd ve minnettarlıkla.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa, 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Şanının gününde, hükümranlık sana: Tanrı gör-kemde ve kutsallıkta seni seherden önce var etti.
  
 Mezmur 110, 1-5. 7
 Rab efendime: †
 “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek *
 Sağımda otur” diyor.
 Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı,*
 Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
  
 Savaşacağın gün*
 Gönüllü gidecek askerlerin.
  
 Seherin bağrından doğan çiy gibi †
 Kutsal giysiler içinde*
 Sana gelecek gençlerin.
  
 Rab ant içti, kararından dönmez: †
 “Melkisedek düzeni uyarınca *
 Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi.
  
 Rab senin sağındadır, *
 Kralları ezecek öfkelendiği gün.
 Yol kenarındaki dereden su içecek *
 Bu yüzden başını dik tutacak. 
  
 1.  Nak. Şanının gününde, hükümranlık sana:  Tanrı gör-kemde ve kutsallıkta seni seherden önce var etti.
 2. Nak. Merhamet Rab’dedir, Tanrı’nın kurtarışı büyüktür.
  
 Mezmur 130
 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab, †
 Sesimi işit, ya Rab, *
 Yalvarışıma iyi kulak ver!
  
 Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, *
 Kim ayakta kalabilir, ya Rab? 
 Ama sen bağışlayıcısın, *
 Öyle ki senden korkulsun. ¬
  
 Rab’bi gözlüyorum, †
 Canım Rab’bi gözlüyor, *
 Umut bağlıyorum onun sözüne. 
  
 Sabahı gözleyenlerden, †
 Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, *
 Canım Rab’bi gözlüyor.
  
 Ey İsrail, Rab’be umut bağla!  †
 Çünkü Rabde sevgi, *
 Tam kurtuluş vardır.
  
 İsrail’i bütün suçlarından *
 Fidyeyle o kurtaracaktır.
  
 2. Nak. Merhamet Rab’dedir, Tanrı’nın kurtarışı büyüktür.
 3. Nak. Başlangıçta, asırlardan önce Söz Tanrıydı: Dünya-nın Kurtarıcısı.
  
  
 Ezgi  Bk. Kol. 1, 12-20         
 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
 Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
 Şükretmeniz için dua ediyoruz. 
  
 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
 Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 
 Onda kurtuluşa, *
 Günahlarımızın bağışına sahibiz. 
  
 Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
 Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. 
  
 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
 Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar  *
 Onda yaratıldı. 
  
 Her şey onun aracılığıyla *
 Ve O’nun için yaratıldı. 
 Her şeyden önce var olan odur *
 Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.
  
 Bedenin, yani kilisenin başı odur. *
 Her şeyde ilk yeri alsın diye 
 Başlangıç olan ve ölüler arasından *
 İlk doğan odur. 
  
 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
 Onda bulunmasını uygun gördü. 
  
 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
 Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.        
  
 3. Nak. Başlangıçta, asırlardan önce Söz Tanrıydı: Dünyanın Kurtarıcısı.
  
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                        1. Yu. 1, 1-3
 Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ İlahi Kelam vücut buldu * alleluya, alleluya!
 ~ İlahi Kelam vücut buldu alleluya, alleluya!
 ¶ Aramıza geldi.  
 ~ Alleluya, alleluya!
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ İlahi Kelam vücut buldu alleluya, alleluya!
  
 Magnificat Nak. Rabbimiz İsa Mesih bugün doğdu. Bugün Kurtarıcımız bize göründü. 
 Yeryüzünde melekler korosu terennüm eder, başmelekler coşkuyla        
 sevinir, dürüst olanlar coşuyor ve alkışlıyor: Yükseklerde olan Tanrı’ya  
 övgüler olsun, alleluya.
 Magnificat (Meryem’in İlahisi) (Luka 1, 46-55)
 Ruhum Tanrı’da sevinir. 
 Canım Rab’bi yüceltir; *
  
 Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. †
 Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. *
 İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.
  
 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. *
 Onun adı kutsaldır.
 Kuşaktan kuşağa*
 Kendisinden korkanlara merhamet eder. 
  
 Bileğiyle büyük işler yaptı; †
 Gururluları yüreklerindeki kuruntularla *
 Darmadağın etti.
  
 Hükümdarları tahtlarından indirdi, *
 Sıradan insanları yükseltti. 
 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, *
 Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
  
 Atalarımıza söz verdiği gibi, *
 İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
 Merhamet etmeyi unutmayarak *
 Kulu İsrail’in yardımına yetişti.
  
 YAKARMALAR
 Dualarımızı meleklerin ilahilerine ekleyelim ve Kurtarıcımızın doğuşunu coşkuyla kardeşlik içinde kutlayalım: Ey Rab, doğuşun dünyayı barışa taşısın.
 Doğuşunla kiliseni teselli eden sen, 
 - armağanların ve bereketinle onu doldur.
 Ruhlarımızın baş rehberi ve çobanı olarak gelen sen,  
 - papamızı ve episkoposlarımızı aydınlat ve güçlendir ki, senin lütfunu sadakatle dağıtsınlar.
 Ebedi kral, insanın kısa yaşamını tecrübe etmeyi is-teyen sen, 
 - krallığının sevincinde daima kalmamızı sağla.
 Zamanların doluluğunda, peygamberlerin ve ataların dualarını dinleyen sen,  
 - kurtarıcının gelişini bekleyenlere kendini göster.
 İnsanı günahatan ve ölümden özgür kılan sen, 
 - ölmüş olanlara cennette tam özgürlüğü bağışla.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA
 Tanrım, sen insanı harikulade bir şekilde yaratırken, ona olağanüstü bir değer verdin ve onu kurtarak bu değeri daha da yücelttin. Sana yalvarıyoruz: İnsanlığı-mızı paylaşmış olan Oğlu’nun ilahi hayatına katılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asır-lar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   

24 ARALIK NOEL HAZIRLIK DEVRESİ

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 ______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 
 1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı ataları-mızı kurtardı.
  
 MEZMUR 44          Tanrı halkı sıkıntıdayken
 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37)
 I (2-9)
  
 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, *
 Atalarımız anlattı bize,
 Neler yaptığını onların gününde, *
 Eski günlerde. 
  
 Elinle ulusları kovdun, *
 Ama atalarımıza yer verdin;
 Halkları kırdın, *
 Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.
  
 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, *
 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 
 Senin sağ elin, bileğin, *
 Yüzünün ışığı sayesinde oldu bu;
  
 Çünkü sen onları sevdin. *
 Ey Tanrı, kralım sensin,
 Buyruk ver de Yakup soyu kazansın! *
  
 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, †
 Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. *
 Çünkü ben yayıma güvenmem,
  
 Kılıcım da beni kurtarmaz; †
 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran,
 Bizden nefret ederleri utanca boğan.
  
 Her gün Tanrı’yla övünür, *
 Sonsuza dek adına şükran sunarız.
  
 1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı ataları-mızı kurtardı.
 2. Nak. Rab’be dönün, o, yüzünü sizden gizlemez. 
  
 II (10-17)
  
 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, *
 Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
 Düşman karşısında bizi gerilettin, *
 Bizden tiksinenler bizi soydu.
  
 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, *
 Ulusların arasına dağıttın.
 Yok pahasına sattın halkını, *
 Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
  
 Bizi komşularımızın yüzkarası, *
 Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
 Ulusların diline düşürdün bizi, *
 Gülüyor halklar halimize.
  
 Rezilliğim gün boyu karşımda, *
 Utancımdan yerin dibine geçtim.
 Hakaret ve sövgü duya duya, *
 Öç almak isteyen düşman karşısında.
  
 2. Nak. Rab’be dönün, o, yüzünü sizden gizlemez.
 3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi.
  
 III  (18-27)
  
 Bütün bunlar başımıza geldi, *
 Yine de seni unutmadık,
 Antlaşmana ihanet etmedik, *
 Döneklik etmedik,
  
 Adımlarımız senin yolundan sapmadı. *
 Oysa sen bizi ezdin, 
 Ülkemizi çakalların uğrağı ettin, *
 Üstümüzü koyu karanlıkla örttün. 
  
 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, *
 Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,
 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? *
 Çünkü o yürekteki gizleri bilir.
  
 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, *
 Kasaplık koyun sayılıyoruz.
  
 Uyan ya Rab! Niçin uyuyorsun? †
 Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! *
 Niçin yüzünü gizliyorsun? 
  
 Neden mazlum halimizi, *
 Üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? 
 Çünkü yere serildik, *
 Bedenimiz toprağa yapıştı.
  
 Kalk, yardım et bize! *
 Kurtar bizi sevgin uğruna!
  
 3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi.
   
 ¥ Rab sözünü Yakub’a açıkladı.
 ¶ Yasasını İsrail’e emretti.
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                       51, 17 – 52, 2. 7-10
  
 Kurtuluş Yeruşalim’den duyurulacak. 
  
 Uyan, ey Yeruşalim, uyan, kalk ayağa! 
 Sen ki, Rab'bin gazap kâsesini onun elinden içtin. 
 Tamamını içtin sersemleten kâsenin. 
 Doğurduğun bunca oğuldan sana yol gösteren yok, 
 elinden tutan da yok büyüttüğün bunca oğuldan.
  Başına çifte felaket geldi, kim başsağlığı dileyecek? 
 Yıkım ve kırım, kıtlık ve kılıç. 
 Nasıl avutayım seni? Oğulların baygın, ağa düşmüş ahular gibi her sokak başında yatıyor. Rab'bin öfkesine de Tanrın'ın azarlayışına da doymuşlar. 
 Bu nedenle, ey ezilmiş Yeruşalim, şarapsız sarhoş olmuş halk, şunu dinle! 
 Egemenin Rab, kendi halkını savunan Tanrın diyor ki 
 "Seni sersemleten kâseyi, gazabımın kâsesini elinden aldım. 
 Bir daha asla içmeyeceksin ondan. 
 Onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim;
 onlar ki sana, 'yere yat da üzerinden geçelim dediklerinde, sırtını toprak, yol ettin." 
 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan. 
 Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. 
 Çünkü sünnetsizlerle murdarlar kapılarından asla içeri girmeyecek artık. 
 Üzerindeki tozu silk! Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur, boynundaki zinciri çöz, 
 Ey Siyon, tutsak kız. 
 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! 
 O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. 
 İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. 
 Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor. 
 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. 
 Çünkü Rab'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler! 
 Ey Yeruşalim yıkıntıları, hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! 
 Çünkü Rab halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı. 
 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, 
 dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek.
  
  
 RESPONSORİUM                                                   Çık. 19, 10. 11; Yas. 7, 15; Dan. 9, 24
  
 ¥ Kendinizi temizleyin ey İsrail halkı çünkü yarın Rab aranıza inecek * ve tüm zayıflıklarınızı kaldıracak. 
 ¶ Yarın, yeryüzünün kötülüğü yıkılacak, dünyanın Kurtarıcısı hepinize hakim olacak.
 ¥ Ve tüm zayıflıklarınızı kaldıracak. 
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Augustinus, Noel Bayramı Arifesi, 185
  
 Görünmeyen Allah’ın Açıklanması
  
 Ey insan, uyan! Senin için, Tanrı insan olmuştur. Uyan, ey sen ki uyuyorsun. Ölülerin arasında ayağa kalk ve Mesih İsa seni aydınlatacaktır. Sözlerimi yineliyorum, senin için Tanrı insan olmuştur.
 O zaman içinde doğmasaydı, sen sonsuza dek ölmüş olacaktın. O günahla bir benzerlik oluşturmasaydı, sen günahlı vücudundan asla kurtulmayacaktın. O sana acımasaydı, sonsuza dek mutsuzluğun kurbanı olurdun. O ölümüne katılmasaydı, yeniden yaşama kavuşamazdın. O yardımına koşmasaydı, yenik düşerdin. O gelmeseydi, mahvolurdun.
 Büyük mutluluğumuzun ve kurtuluşumuzun ortaya çıkması sevinçle kutlayalım. Bayram gününü kutla-yalım, ebediyetin büyük gününden gelen sonsuz büyük bir gün ve o denli kısa günümüze girmiştir.
 O, adaletimiz, kutsallığımız, kurtuluşumuz olmuştur. Öyle yazılmıştır: Görkem arayan görkemini Rabde bulsun. Gerçek topraktan filizlendi: "Ben, Gerçeğim" diyen Mesih İsa, Meryem Ana'dan doğdu. Adalet göklerden sarktı. Çünkü yeni doğan çocuğa inandığı zaman, insan adaleti elde eder. Kendiliğinden değil, ama Tanrı'dan elde eder.
 Gerçek topraktan filizlendi. Çünkü Kelam ete kemiğe büründü. Adalet göklerden sarktı. Çünkü en güzel bağışlar, olağanüstü armağanlar yukarıdan gelir.
 Gerçek topraktan filizlendi. Vücut, Meryem'den doğdu. Adalet göklerden sarktı. Çünkü bir insan göklerden verilenin ötesinde hiçbir şeyi kendine mal edemez.
 Tanrı, iman sayesinde doğru adamlar olmamızı sağladı. O halde Tanrı ile barış içinde yaşayalım. Çünkü adalet ve barış kucaklaştı. Rabbimiz İsa Mesih saye-sinde. Çünkü Gerçek topraktan filizlendi. İçinde bulunduğumuz lütuf dünyasına girmemizi sağlayan odur ve Tanrı'nın görkemine katılmakla övünç duyuyoruz. Pavlus "bizim görkemimiz" demiyor, ama Tanrı'nın görkemi diyor. Çünkü adalet bizden gelmedi, ama göklerden sarktı. O halde, görkemi arayan gör-kemini kendinde değil, ama Rabde bulsun.
 İşte bu nedenle Meryem Ana'dan doğan Rab için meleklerin övgüsü şöyle diyor: En yücelerde Tanrı'ya öv-güler olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.
 Gerçekten esenlik nereden gelir? Gerçek topraktan filizlenmiştir, yani Mesih İsa vücuttan doğmuştur. Esenliğimiz odur. O her ikisinden tek bir ulus oluşturmuştur. Bunu iyi yürekli insanlar olmamız için yapmıştır. Birbirlerine birlik bağıyla ve sevecenlikle bağlı insanlar olmamız için.
 Tanrı'ya hamd edip, sevinelim. Vicdanımızın tanıklığında mutluluğumuzu bulalım. O zaman mutluluğu-muz bizden değil, ama Tanrı'dan olacaktır. Bu nedenle şöyle denmiştir: Rabbim, sen benim mutluluğum-sun. Sayende başımı dik tutuyorum. Tanrı dünyamızı bundan daha büyük bir lütufla aydınlatabilir miydi? Tek Oğlu'nu İnsanoğlu yaptı ve karşılığında insan-oğullarından Tanrı'nın çocuklarını oluşturdu.
 Şimdi övüncü, gerekçeyi, adaleti ara ve görürsün ki her şey Tanrı lütfundan ibarettir.
  
 RESPONSORİUM                                                 Yşa. 11, 1. 5. 2        
 ¥ İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. * Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
 ¶ Rab'bin Ruhu, onun üzerinde olacak.  
 ¥ Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
  
 İncil: Luka 1, 67-79
   
 Sabah Övgü Duaları
  
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Ey Yahuda bölgesindeki Beytlehem! Yahuda kentleri arasında en ufak değilsin. Çünkü 
                senden halkım İsrail’i güdecek bir yönetici çıkacak. 
  
 MEZMUR 143, 1-11                                
 Yasa'nın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklandık. (Gal. 2, 16)
  
 Duamı işit, ya Rab, *
 Yalvarışlarıma kulak ver!
 Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! *
 Kulunla yargıya girme, 
  
 Çünkü hiçbir canlı *
 Senin karşında aklanmaz. 
 Düşman beni kovalıyor, *
 Ezip yere seriyor.
  
 Çoktan ölmüş olanlar gibi, *
 Beni karanlıklarda oturtuyor.
 Bu yüzden bunalıma düştüm, *
 Yüreğim perişan.
  
 Geçmiş günleri anıyor, †
 Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, *
 Ellerinin işine bakıp dalıyorum.
  
 Ellerimi sana açıyorum, †
 Canım kurak toprak gibi sana susamış. *
 Çabuk yanıtla beni, ya Rab, tükeniyorum. 
  
 Çevirme benden yüzünü, †
 Yoksa ölüm çukuruna inen *
 Ölülere dönerim.
  
 Sabahları duyur bana sevgini, *
 Çünkü sana güveniyorum;
 Bana gideceğim yolu bildir, *
 Çünkü duam sanadır.
  
 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; *
 Sana sığınıyorum.
 Bana istemini yapmayı öğret, *
 Çünkü Tanrım’sın benim.
  
 Senin iyi Ruhun *
 Düz yolda bana öncülük etsin! ¬
 Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, *
 Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.
  
 1. Nak. Ey Yahuda bölgesindeki Beytlehem! Yahuda kentleri arasında en ufak değilsin. Çünkü 
                senden halkım İsrail’i güdecek bir yönetici çıkacak. 
 2. Nak. Başınızı kaldırıp bakın: Kurtuluşunuz yakındır. 
  
 EZGİ:Yşa. 66, 10-14a                         
 Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. (Gal. 4, 26)
 “Yeruşalim’le birlikte sevinin, *
 Onu sevenler, hepiniz onun için coşun.
 Yeruşalim için yas tutanlar, *
 Onunla sevinçle coşun.
  
 Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız, †
 Kana kana içip *
 Onun yüce bolluğundan zevk alasınız.”
  
 Çünkü Rab diyor ki, †
 “Bakın, esenliği bir ırmak gibi, *
 Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım.
  
 Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, *
 Dizleri üzerinde sallanacaksınız.
 Çocuğunu avutan bir anne gibi *
 Avutacağım sizi,
  
 Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız. †
 Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek, *
 Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.
  
 2. Nak. Başınızı kaldırıp bakın: Kurtuluşunuz yakındır. 
  
 3. Nak. Evrenin Tanrısı Rab diyor: Yarın kurtuluşunuzu göreceksiniz. 
  
 MEZMUR 147, 1-11                   
 Canım Rab'bi yüceltir; Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. (Lk. 1, 46-49)
  
 Rab’be övgüler sunun! *
 Ne güzel, ne hoş Tanrımız’ı ilahilerle övmek!
 Ona övgü yaraşır. *
 Rab yeniden kuruyor Yeruşalim’i,
  
 Bir araya topluyor *
 İsrail’in sürgünlerini. 
 O kırık kalplileri iyileştirir, *
 Yaralarını sarar.
  
 Yıldızların sayısını belirler, *
 Her birini adıyla çağırır.
 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, *
 Sınırsızdır anlayışı.
  
 Rab mazlumlara yardım eder, *
 Kötüleri yere çalar.
 Rab’be şükran ezgileri okuyun. *
 Tanrımız’ı lirle, ilahilerle övün.
  
 Odur gökleri bulutlarla kaplayan, †
 Yeryüzüne yağmur sağlayan, *
 Dağlarda ot bitiren.
  
 O yiyecek sağlar hayvanlara, *
 Bağrışan kuzgun yavrularına.
 Ne atın gücünden zevk alır, *
 Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.
  
 Rab kendisinden korkanlardan, *
 Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
  
 3. Nak. Ey Rab, yüzünü bize çevir, hizmetkârlarına gel, gecikme.
  
 KISA OKUMA                                                                                                           Yşa. 11, 1-3a
 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, * yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
 ~ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
 ¶ Dünyanın kurtarıcısı, kralımız olacak.
 ~ Yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
  
 Benedictus Nak. Meryem’in Oğlu’nu doğuracağı zaman sonunda geldi.
  
 YAKARMALAR
 Büyük bir güç ve şanla tekrar gelecek olan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya alçakgönüllülükle yalvaralım: Gel Rab İsa!
 Rab İsa, büyük bir güçle gelecek olan Sen,
 - düşkünlüğümüze bak ve senin lütuflarına layık olmamızı sağla. 
 İnsanlığa İyi Haber’i vermeye gelmiş olan sen, 
 - kurtarışının eserlerini her yerde duyurmamızı sağla.
 Yaşama sahip olduğun ve her şeyi yönettiğin için övgüye layıksın,  
 - şanla gelişini sevinç dolu bir ümitle beklememize yardım et. 
 Zayıflığımızı giydiren sen. 
 - fakirleri hasta olanları can çekişenleri destekle ve koru.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Gel Rab İsa gecikme! Merhametli sevgine güvenenlere doğuşun teselli etsin ve ümit versin. Sen Tanrı olarak Peder’le Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmedersin. Âmin. 
 Gündüz Övgü Duaları
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
  
 MEZMUR 119 [Reş] 
 Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, *
 Çünkü yasanı unutmadım.
 Davamı savun, özgür kıl beni, *
 Sözün uyarınca koru canımı.
  
 Kurtuluş kötülerden uzaktır, *
 Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.
 Çok sevecensin, ya Rab, *
 Hükümlerin uyarınca koru canımı.
  
 Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, *
 Yine de sapmadım senin öğütlerinden.
 Tiksinerek bakıyorum hainlere, *
 Çünkü uymuyorlar senin sözüne.
  
 Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, *
 Sevgin uyarınca, ya Rab, koru canımı.
  
 Sözlerinin temeli gerçektir, †
 Doğru hükümlerinin tümü *
 Sonsuza dek sürecektir. 
  
 MEZMUR 128  İmanlı ailede Tanrı’nın esenliği
 “Rab seni Siyon’dan kutsar” yani Kilise’den. (Arnobio)
  
 Ne mutlu Rabden korkana, *
 Onun yolunda yürüyene!
 Emeğinin ürününü yiyeceksin, *
 Mutlu ve başarılı olacaksın.
  
 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; †
 Çocukların zeytin filizleri gibi *
 Sofranın çevresinde. ¬
  
 İşte Rabden korkan kişi *
 Böyle kutsanacak.
  
 Rab seni Siyon’dan kutsasın! †
 Yeruşalim’in gönencini göresin, *
 Bütün yaşamın boyunca!
  
 Çocuklarının çocuklarını göresin! *
 İsrail’e esenlik olsun!
  
 MEZMUR 129          Denenmede halkın imanı yeniden doğar                     
 Azizlerin kilisesi, üyeleri arasında tahammül etmek gereken yabani otlardan söz eder. (Aziz Agustinus)
  
 Gençliğimden beri *
 Bana sık sık saldırdılar; 
  
 Şimdi söylesin İsrail: †
 Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar, *
 Ama yenemediler beni.
  
 Çiftçiler saban sürdüler sırtımda, *
 Upuzun iz bıraktılar.”
 Ama Rab adildir, *
 Kesti kötülerin bağlarını.
  
 Siyon’dan nefret eden herkes *
 Utanç içinde geri çekilsin.
 Damlardaki ota, *
 Büyümeden kuruyan ota dönsünler.
  
 Orakçı avucunu, *
 Demetçi kucağını dolduramaz onunla.
  
 Yoldan geçenler de,†
 “Rab sizi kutsasın,
 Rab’bin adıyla sizi kutsarız” demezler.
 Ögleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den   
            doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Yşa 4, 2
 O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, 
            bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  KISA OKUMA                                                                                                                 Yşa 4, 3
 Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, Yeruşalim'-de yaşıyor diye kaydedilenlere, "Kutsal" denilecek.
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona) 
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                   Yşa. 61, 11
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 Dua Sabah Övgüsü’nde
  
  
 . 
   

NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ

23 ARALIK ÇARŞAMBA

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 
 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
  
 1. Nak. Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma.
  
 MEZMUR 103   
 O'nun merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, Yardımımıza gelecektir." (Lk. 1,78)
 I  (1-7)
  
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! †
 Onun kutsal adına övgüler sun, *
 Ey bütün varlığım!
  
 Rab’be övgüler sun, ey canım! *
 İyiliklerinin hiçbirini unutma!
 Bütün suçlarını bağışlayan, *
 Bütün hastalıklarını iyileştiren,
  
 Canını ölüm çukurundan kurtaran, *
 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, ¬
 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur, *
 Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.
  
 Rab bütün düşkünlere *
 Hak ve adalet sağlar.
 Kendi yöntemlerini Musa’ya, *
 İşlerini İsrailliler’e açıkladı.
  
 1. Nak. Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma.
 2. Nak. Babanın çocuklarını sevdiği gibi Rab kendisinden korkanlara merhamet eder.
  
 II (8-16)
  
 Rab sevecen ve lütfedendir, *
 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
 Sürekli suçlamaz, *
 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.
  
 Bize günahlarımıza göre davranmaz, *
 Suçlarımızın karşılığını vermez.
  
 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, †
 Kendisinden korkunlara karşı *
 Sevgisi de o kadar büyüktür.
  
 Doğu batıdan ne kadar uzaksa, *
 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
  
 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, †
 Rab de kendisinden korkanlara *
 Öyle sevecen davranır.
  
 Çünkü mayamızı bilir, *
 Toprak olduğumuzu anımsar.
 İnsana gelince, ota benzer ömrü, *
 Kır çiçeği gibi serpilir;
  
 Rüzgar üzerine esince yok olur gider, *
 Bulunduğu yer onu tanımaz.
  
 2. Nak. Babanın çocuklarını sevdiği gibi Rab kendisinden korkanlara merhamet eder.
 3. Nak. Rab’bi yüceltin ey onun eserleri.
  
 III (17-22)
  
 Ama Rab kendisinden korkanları * 
 Sonsuza dek sever,
  
 Antlaşmasına uyan †
 Ve buyruklarına uymayı anımsayan *
 Soylarına adil davranır.
  
 Rab tahtını göklere kurmuştur, *
 Onun egemenliği her yeri kapsar.
 Rab’be övgüler sunun, ey sizler, *
 Onun melekleri,
  
 Onun sözünü dinleyen, *
 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!
 Rab’be övgüler sunun, ey sizler, *
 Onun bütün göksel orduları,
  
 İsteğini yerine getiren kulları! *
 Rab’be övgüler sunun,
  
 Ey onun egemen olduğu  †
 Yerlerdeki bütün yaratıklar! *
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm!
                                                            
 3. Nak. Rab’bi yüceltin ey onun eserleri.
   
 ¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.
 ¶ Yeryüzünün her yerinde onu duyurun.
  
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                              
                                    
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından    51, 1-11
  
 İbrahim’in oğullarına, imanlılara kurtuluş vaadi
  
 "Doğruluğun ardından giden, Rab'be yönelen sizler, beni dinleyin: 
 Yontulduğunuz kayaya, çıkarıldığınız taş ocağına bakın. 
 Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın. 
 Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim, ama ben onu kutsayıp çoğalttım." 
 Rab Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.
 Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek. 
 Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. 
 "Beni dinle, ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! 
 Yasa benden çıkacak, halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim. 
 Zaferim yaklaştı, kurtarışım ortaya çıktı.
 Halkları gücümle yöneteceğim. 
 Kıyı halkları bana umut bağladı, umutla gücümü bekliyorlar. 
 Başınızı kaldırıp göklere bakın, aşağıya, yeryüzüne bakın. 
 Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak, giysi gibi eskiyecek yeryüzü; 
 üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek. 
 Ama benim kurtarışım sonsuz olacak, ardı kesilmeyecek zaferimin. 
 "Ey sizler, doğru olanı bilenler, yasamı yüreğinde taşıyan halk, 
 dinleyin beni! İnsanların aşağılamalarından korkmayın, yılmayın sövgülerinden. 
 Güvenin yediği giysi gibi, kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oy-sa zaferim sonsuza dek kalacak, Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."
 Uyan, ey Rab'bin gücü, uyan, kudreti kuşan! 
 Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan! 
 Rahav'ı parçalayan, deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin? 
 Denizi, engin suların derinliklerini kurutan, kurtulanların geçmesi için denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin? Rab'bin kurtardıkları dönecek,
 sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.
 Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 
 Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                   Yşa. 51, 4; 35, 10
 ¥ Dikkat et ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! *Adil Olan yakındadır, kurtarıcı yaklaştı.
 ¶ Rab'bin kurtardıkları dönecek, sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. 
 ¥ Adil Olan yakındadır, kurtarıcı yaklaştı.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Hippolitus, Noetus'un Sapkınlığına Karşı, 9-12
  
 Görünmeyen Tanrı’nın açınlanması
  
 Kardeşlerim, Kutsal Kitap'tan başka bir yerden tanımadığımız Tanrı tektir. 
 O halde bizler tanrısal kitabın bildirdiği her şeyi bilmeli ve bizlere öğrettiklerini öğrenmeliyiz. Peder'e, onun inanmamızı istediği şekilde inanmalıyız; Oğlu, onun yüceltmemizi istediği şekilde yüceltmeliyiz ve Kutsal Ruh'u, onun kabullenmemizi istediği şekilde kabullenmeliyiz.
 Tanrısal gerçekleri anlamaya çalışalım, kendi aklımıza göre ya da Tanrı nimetlerini zorlamakla değil de, Kutsal Kitap'ta kendi açıklamak istediği şekil ile. Tanrı, tam bir yalnızlıkla var oluyordu. 
 Ebediyetini herhangi bir şekilde paylaşan hiç bir şey yoktu. O zaman dünyayı yaratma kararını aldı. Düşündüğü, dilediği ve sözü ile açıkladığı gibi yarattı. Bu yüzden dün-ya, arzuladığı şekilde var olmaya başladı. Onu tasarla-dığı gibi gerçekleştirdi. O halde Tanrı tekliği içinde var oluyordu ve onunla birlikte sonsuz olan hiç bir şey yoktu. Tanrı'dan başka var olan yoktu. Yalnızdı, fakat her açıdan tamdı. Akıl, bilgi, güç ve öneri ondaydı. Her şey ondaydı ve o, her şeydi. İstediğinde ve istediği ölçüde, önceden saptanan zamanda aracılığı ile her şeyi yarattığı Sözü'nü bize açıkladı.
 Mademki, Tanrı Söz'ünü içinde içeriyordu ve bu Söz, yaratılan dünya için erişilmezdi, o, onu erişilebilir kıldı. Bir ilk söz söyleyerek ve ışıktan ışık türeterek kendi düşüncesini Rab olarak yaradılışa sundu ve yalnızca kendi bildiğini, kendisinde gördüğünü ve yaratılan dünya için kesinlikle daha önce görünemez olanı görünebilir kıldı. Bunları açıkladı ki, dünya görebilsin ve böylelikle kurtulabilsin.
 Dünyaya gelince Tanrı'nın Oğlu olarak ortaya çıkan Bilgeliktir bu. Her şey onun aracılığı ile yaratıldı, fakat Peder'den gelen tek odur.
 Sonradan o, bir yasayı ve Peygamberleri verdi ve onları Kutsal Ruh'ta konuşturdu ki, Peder'in gücü ile esinlenerek, Peder'in isteğini ve amacını ilan edebil-sinler.
 Peygamberlerin daha önce söylediklerini, özet olarak yeniden tekrarlayan ve O'nun her şeyin içinde yaratıldığı, Söz'ün olduğunu belirten Yuhanna'nın dediği gibi Tanrı'nın Sözü bu şekilde açıklandı. Yuhanna şöyle diyor: "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, hiç bir şey onsuz var olmadı" (Yu. 1, 1-3).
 Daha sonra şöyle der: "O, dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu, ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı onu kabul etmedi" (Yu. 1, 10-11).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                             Yşa. 9, 6. 7; Yuh. 1, 4     
 ¥ Çünkü bize bir çocuk doğacak, onun adı güçlü Tanrı olacak. * Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
 ¶ Yaşam ondadır ve yaşam insanların ışığıdır. 
 ¥ Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
  
 İncil: Luka 1, 57-66

 DUA 
 Ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı, Oğlunun doğuşu önümüzdedir: Layık olmayan bizlere Meryem’in rahminde doğan, ve aramızda oturmayı isteyen Söz bize yardımcı olsun. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
   
 Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 MEZMUR 108           
 Tanrı’nın Oğlu göklerin üzerine yükseltildiği için, onun şanı tüm yeryüszünde duyurulur. (Arnobio)
  
 Kararlıyım, ey Tanrı, †
 Bütün varlığımla sana ezgiler, * 
 İlahiler söyleyeceğim!
  
 Uyan, ey lir, ey çenk, *
 Seheri ben uyandırayım!
 Halkların arasında sana *
 Şükürler sunayım, ey Rab,
  
 Ulusların arasında *
 Seni ilahilerle öveyim.
 Çünkü sevgin göklere erişir, *
 Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
  
 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, *
 Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! -
 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, *
 Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
  
 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: *
 “Şekem’i sevinçle bölüştürecek,
 Sukkot Vadisi’ni ölçeceğim. *
 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,
  
 Efrayim miğferim, Yahuda asam. *
 Moav yıkanma leğenim, 
 Edom’un üzerine çarığımı fırlatacağım. *
 Filist’e zaferle haykıracağım.”
  
 Kim beni surlu kente götürecek? *
 Kim bana Edom’a kadar yol gösterecek?
 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? *
 Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
  
 Yardım et bize düşmana karşı, *
 Çünkü boştur insan yardımı.
 Tanrı’yla zafer kazanırız, *
 O çiğner düşmanlarımızı.
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susma-yacağım. 
  
 EZGİ Yeşaya 61, 10 - 62, 5 
 Yeni Yeruşalim'in Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi gökten, indiğini gördüm. (Va. 21, 2)
  
 Rabde büyük sevinç bulacağım, *
 Tanrım’la yüreğim coşacak.
 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, *
 Takılarını kuşanmış gelin gibi, 
  
 Bana kurtuluş giysisini giydirdi, *
 Beni doğruluk kaftanıyla örttü.
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, *
 Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,
  
 Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü *
 Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, *
 Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
 Siyon uğruna susmayacak,  *
 Yeruşalem uğruna sessiz kalmayacağım.
  
 Uluslar senin zaferini, *
 Bütün krallar görkemini görecek.
 Rab’bin kendi ağzıyla belirlediği  *
 Yeni bir adla anılacaksın.
  
 Rab’bin elinde güzellik tacı, *
 Tanrın’ın elinde krallık sarığı olacaksın.
 Artık sana “Terk edilmiş”, *
 Ülkene “Virane” denmeyecek;
  
 Bunun yerine sana “Sevdiğim”, *
 Ülkene “Evli” denecek.
 Çünkü Rab seni seviyor, *
 Ülken de evli sayılacak.
  
 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, *
 Oğulların da seninle öyle evlenecek.
 Güvey gelinle nasıl sevinirse, *
 Tanrın da seninle öyle sevinecek.
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım.
  
 3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müj-deyi götürmek için gönderiyor.       
  
 MEZMUR   146
 Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. (Mt. 11, 5)
  
 Rab’be övgüler sunun! *
 Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun.
 Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak, *
 Var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim.
  
 Önderlere, *
 Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
 O son soluğunu verince toprağa döner, *
 O gün tasarıları da biter.
  
 Ne mutlu yardımcısı †
 Yakup’un Tanrısı olan insana, *
 Umudu Tanrısı Rabde olana! 
  
 Yeri göğü, *
 Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
  
 Sonsuza dek sadık kalan, †
 Ezilenlerin hakkını alan, *
 Açlara yiyecek sağlayan odur.
  
 Rab tutsakları özgür kılar, †
 Körlerin gözünü açar, *
 İki büklüm olanları doğrultur,
  
 Doğruları sever. *
 Rab garipleri korur,
 Öksüze, dul kadına yardım eder, *
 Kötülerin yolunuysa saptırır.
  
 Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, †
 Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.         
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Rom.13, 11b -12
 Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 ¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
 ~ Bize merhamet et.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize mer hamet et.
  
 Benedictus Nak. Benedictus Nakaratı günün tarihine göre.
  
 YAKARMALAR 
 İmanla dualarımızda birleşmiş olarak ölülerin ve canlıların yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel, Rab İsa.
 Günahkarları kurtarmaya gelmiş olan Mesih İsa, 
 - bugün bizi kötülüğün tuzaklarından koru.
 Zamanların sonunda şanını ve kudretini gösterecek olan sen, 
 - şimdiden bizi kurtaran lütfunu bize göster.
 Kutsal Ruh’un kudreti buyruğunu yerine getirmemize yardım etsin,
 - böylece Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömertçe hizmet edelim.
 Mutlu ümidi ve şanının görünümünü beklerken,
 - bu dünyada sevgiyle ve ölçülü olarak yaşamamızı sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
   
 
 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların   arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
 MEZMUR 119, 145-152 XIX (Kof) (118)
  
 Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
 Yanıtla beni, ya Rab!
 Senin kurallarına uyacağım. *
 Sana sesleniyorum,
  
 Kurtar beni, *
 Öğütlerine uyayım.
 Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
 Senin sözüne umut bağladım.
  
 Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
 Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
  
 Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
 Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
 Yaşam ver bana!
  
 Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
 Yasandan uzaklaşıyorlar.
 Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
 Bütün buyrukların gerçektir.
  
 Çoktan beri anladım *
 Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
  
 MEZMUR 94 Tanrı kutsallarına hakkını verir
 Günahkârların Tanrı Egemenliği'ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı. (1. Ko. 6,9; 1. Se. 4,6-7)     
             
 I  (1-11)
  
 Ya Rab, öç alıcı Tanrı, *
 Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı! ¬
 Kalk, ey yeryüzünün yargıcı, *
 Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!
  
 Kötüler ne zamana dek, ya Rab, *
 Ne zamana dek sevinip coşacak?
 Ağızlarından küstahlık dökülüyor, *
 Suç işleyen herkes övünüyor.
  
 Halkını eziyorlar, ya Rab, *
 Kendi halkına eziyet ediyorlar.
 Dulu, garibi boğazlıyor, *
 Öksüzleri öldürüyorlar.
  
 “Rab görmez” diyorlar, *
 “Yakup’un Tanrısı dikkat etmez.”
 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin; *
 Ey aptallar ne zaman akıllanacaksınız?
  
 Kulağı yaratan işitmez mi? *
 Göze biçim veren görmez mi?
 Ulusları yola getiren yargılamaz mı? *
 İnsanı eğiten bilmez mi?
  
 Rab insanın düşüncelerinin *
 Boş olduğunu bilir.
  
 II  (12-23)
  
 Ne mutlu, ya Rab, yola getirdiğin, *
 Yasanı öğrettiğin insana!
 Kötüler için çukur kazılıncaya dek, *
 Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.
  
 Çünkü Rab halkını reddetmez, *
 Kendi halkını terk etmez.
 Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak, *
 Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.
  
 Kötülere karşı beni kim savunacak? *
 Kim benim için suçlulara karşı duracak?
 Rab yardımcım olmasaydı, *
 Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.
  
 “Ayağım kayıyor” dediğimde, *
 Sevgin ayakta tutar beni, ya Rab. ¬
 Kaygılar içimi sarınca, *
 Senin avutmaların gönlümü sevindirir.
  
 Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi *
 Seninle bağdaşır mı?
 Onlar doğruya karşı birleşiyorlar, *
 Suçsuzu ölüme mahkum ediyorlar.
  
 Ama Rab bana kale oldu. *
 Tanrım sığındığım kaya oldu.
 Tanrımız Rab yaptıkları kötülüğü *
 Kendi başlarına getirecek,
  
 Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacak, *
 Evet, köklerini kurutacak.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 
  
  
 KISA OKUMA                                           Yer. 29, 11. 13
  
 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                          Yer. 30, 18 a
   Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. 
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Bar. 3, 5-6a
  
 Atalarımızın yaptığı kötülükleri aklına getirme, ama kendi kudretini ve adını anımsa. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 Akşam Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 MEZMUR 139, 1-18, 23-24 (138)   Tanrı her şeyi görür  
 Rab'bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi? (Rom. 11, 34)
 I (1-12)
 (Rom. 11, 34)
 Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. †
 Oturup kalkışımı bilirsin, *
 Niyetimi uzaktan anlarsın. 
  
 Gittiğim yolu, yattığım yeri †
 İnceden inceye elersin. *
 Bütün yaptıklarımdan haberin var. ¬
  
 Daha sözü ağzıma almadan, *
 Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya Rab.
 Beni çepeçevre kuşattın, *
 Elini üzerime koydun.
  
 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, *
 Başa çıkamam, erişemem.
 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, *
 Nereye kaçabilirim huzurundan?
  
 Göklere çıksam, oradasın., *
 Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.
 Seherin kanatlarını alıp uçsam, *
 Denizin ötesine konsam, 
  
 Orada bile elin yol gösterir bana, *
 Sağ elin tutar beni. 
 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın, *
 Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.” 
  
 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için, †
 Gece, gündüz gibi ışıldar, *
 Karanlıkla aydınlık birdir senin için.             
                                    
 1. Nak.Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 
  
 II (13-18. 23-24) Rab, sen beni yoklarsın, beni tanırsın
 Tanrı hiçbirimizden uzak değildir… 'O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız. (Ha. İşl. 17, 27.28)
 İç varlığımı sen yarattın, *
 Annemin rahminde beni sen ördün.
 Sana övgüler sunarım, *
 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.
  
 Ne harika işlerin var! *
 Bunu çok iyi bilirim.
 Gizli yerde yaratıldığımda, *
 Yerin derinliklerinde örüldüğümde, ¬
  
 Bedenim senden gizli değildi. *
 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; 
 Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden. *
 Hepsi senin kitabına yazılmıştı.
  
 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı, †
 Sayıları ne çok! *
 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.
  
 Uyanıyorum, hala seninleyim. *
 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,
  
 Sına beni, öğren kaygılarımı. †
 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, *
 Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 
  
 3. Nak. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.          
  
 EZGİ Koloseliler 1, 12-20             
 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
 Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
 Şükretmeniz için dua ediyoruz. 
  
 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
 Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 
 Onda kurtuluşa, *
 Günahlarımızın bağışına sahibiz. 
  
 Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
 Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. 
  
 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
 Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar*
 Onda yaratıldı. 
  
 Her şey onun aracılığıyla *
 Ve onun için yaratıldı. 
 Her şeyden önce var olan odur *
 Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. ¬
  
 Bedenin, yani kilisenin başı odur. *
 Her şeyde ilk yeri alsın diye 
 Başlangıç olan ve ölüler arasından *
 İlk doğan odur. 
  
 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
 Onda bulunmasını uygun gördü. 
  
 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
 Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Onun aracılığıyla kendisiyle  barıştırmaya razı oldu.
             
 3. Nak. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.          
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                           2. Pet. 3, 8b-9    
  
 Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Ey Emanuel, Kralımız ve Yasa verenimiz, halkı-nın ümidi ve kurtarıcısı olan sen,   bizi kurtarmaya gel, ey Rabbimiz Tanrı! 
  
 YAKARMALAR 
 Yoksullara iyi haber’i vermek için gelen Kurtarıcımız’a istekle dua edelim: Tüm insanlar senin görkemini görsün.
 Seni hiç tanımamış olanlara kendini göster,  
 - her insanın senin tatlı arkadaşlığının sevincini tatmasını sağla. 
 Adın yeryüzünün dört bucağında duyurulsun,  
 - herkesin sana gelen yolu bulabilmesini sağla.
 İlk gelişinde dünyayı kurtarmaya gelen sen, 
 - tekrar geldiğinde halkının yokolmasını değil, son-suz yaşama kavuşmasını sağla. 
 Bizlere kurtarışınla özgürlük veren sen,  
 - kanınla kurtardıklarını kendinde sakla. 
 Önce insan olarak gelen, ve sonra yargılamak için tekrar gelecek olan sen,  
 - topluca katledilmiş olanları sonsuz sevinçle doldur. 
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA
 Ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı, Oğlunun doğuşu önümüzdedir: Layık olmayan bizlere Meryem’in rahminde doğan, ve aramızda oturmayı isteyen Söz bize yardımcı olsun. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmeder. Âmin.  
  
   

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 22 ARALIK SALI

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
                       Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 
  
 MEZMUR 102      Sürgünde dua ve düşünceler                            
 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. (2. Ko. 1,4)
  
 I (2-12)
 Ya Rab, duamı işit, *
 Yakarışım sana erişsin.
 Sıkıntılı günümde *
 Yüzünü benden gizleme,
  
 Kulak ver sesime, *
 Seslenince yanıt ver bana hemen.
 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, *
 Kemiklerim ateş gibi yanıyor. ¬
  
 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, *
 Ekmek yemeyi bile unuttum.
 Bir deri bir kemiğe döndüm *
 Acı acı inlemekten.
  
 Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, *
 Viranelerdeki kukumav gibiyim.
 Gözüme uyku girmiyor, *
 Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.
  
 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, †
 Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. *
 Kızıp öfkelendiğin için 
  
 Külü ekmek gibi yiyor, *
 İçeceğime gözyaşı katıyorum. 
  
 Beni kaldırıp bir yana attın. †
 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, *
 Ot gibi sararmaktayım.
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 
 2. Nak. Ey Rab, bu yoksul olanın duasına kulak ver. 
  
 II (13-23)
  
 Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun, ya Rab. †
 Ünün kuşaklar boyu sürer. *
 Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin.
  
 Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, *
 Beklenen zaman geldi.
 Kulların onun taşlarından hoşlanır, *
 Tozunu bile severler.
  
 Uluslar Rab’bin adından, *
 Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.
 Çünkü Rab Siyon’u yeniden kuracak, *
 Görkem içinde görünecek.
  
 Yoksulların duasına kulak verecek, *
 Yalvarışlarını asla hor görmeyecek. ¬
  
 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, †
 Öyle ki, henüz doğmamış insanlar *
 Rab’be övgüler sunsun.
  
 Rab yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, *
 Göklerden yeryüzünü gözetledi,
 Tutsakların iniltisini duymak, *
 Ölüm mahkumlarını kurtarmak için.
  
 Böylece halklar ve krallıklar *
 Rab’be tapınmak için toplanınca,
 O’nun adı Siyon’da, *
 Övgüsü Yeruşalim’de duyurulacak.
  
 2. Nak. Ey Rab, bu yoksul olanın duasına kulak ver. 
 3. Nak. Ya Rab, dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin ellerinin eseridir. 
  
 III  (24-29)
  
 Rab gücümü kırdı yaşam yolunda, *
 Ömrümü kısalttı.
 “Ey Tanrım, ömrümün ortasında *
 Canımı alma!” dedim.
  
 “Senin yılların kuşaklar boyu sürer! *
 “Çok önceden attın dünyanın temellerini,
 Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. *
 Onlar da yok olacak, ama sen kalıcısın.
  
 Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. *
 Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,
 Geçip gidecekler. *
 Ama sen hep aynısın,
  
 Yıllarım tükenmeyecek. †
 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, *
 Senin önünde duracak soyları.”
  
 3. Nak. Ya Rab, dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin ellerinin eseridir. 

 ¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.
 ¶ Yeryüzünün her yerinde onu duyurun.
  
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                       49, 14 - 50, 1
  
 Siyon’un tekrar kuruluşu
  
 Oysa Siyon, "Rab beni terk etti, Rab beni unuttu" diyordu. 
 Ama Rab, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, 
 "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 
 Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam. 
 Bak, adını avuçlarıma kazıdım, duvarlarını gözlüyorum sürekli.
 Oğulların koşar adım geliyor, seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek. 
 Başını kaldır da çevrene bir bak: Hepsi toplanmış sana geliyor. 
 Ben Rab, varlığım hakkı için diyorum ki, 
 onların hepsi senin süsün olacak, bir gelin gibi takınacaksın onları. 
 "Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün.
 Ülken yerle bir olmuştu. 
 Ama şimdi halkına dar geleceksin, seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar. 
 Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın: 
 'Burası bize dar geliyor, yaşayacak bir yer ver bize diyecekler. 
 O zaman içinden, 'Kim doğurdu bunları bana? diyeceksin, 
 çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum. 
 Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım.
 Öyleyse bunları kim büyüttü? Yapayalnız kalmıştım, nereden çıkıp geldi bunlar?" 
 Egemen Rab diyor ki, "Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, 
 sancağımı yükselttiğimde halklara, senin oğullarını kucaklarında getirecek, 
 kızlarını omuzlarında taşıyacaklar. 
 Krallar size babalık, prensesler sütannelik yapacak, yüzüstü yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın.
 Bana umut bağlayan utandırılmayacak." 
 Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi? 
 Zorbanın elindeki tutsak kurtulabilir mi? 
 Ama Rab diyor ki, "Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak, 
 zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak. 
 Seninle çekişenle ben çekişeceğim, senin çocuklarını ben kurtaracağım.
 Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim, 
 tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar. 
 Böylece bütün insanlar bilecek ki seni kurtaran Rab benim; 
 Kurtarıcın, Yakup'un Güç-lüsü benim." 
 Rab şöyle diyor: "Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? 
 Hangi alacaklıma sattım sizi? 
 Suçlarınız yüzünden satıldınız, anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı.
  
  
 RESPONSORİUM                                                                       Yşa. 49, 15; Mez. 27, 10
  
 ¥ Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 
 * Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.
 ¶ Annemle babam beni terk etseler bile, Rab beni kabul eder. 
 ¥ Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Beda Venerabilis, Luka Üstüne Yorum’undan, 1, 46-55
  
 Magnificat
  
 "Meryem de şöyle dedi: Canım Rabbi ulular; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar" (Luk. 1, 46). Şunu der: Rab beni öylesine büyük ve öylesine inanılmaz bir armağan ile yüceltti ki, hiçbir dil ile bunu açıklayabilmek olası değildir. Yürek ancak derinliğin-de zorlanarak anlayabilir. Bu yüzden ruhumun tüm güçleri ile bir teşekkür ilahisini söylüyorum ve yaşadığım, duyduğum ve anladığım her şeyle kendimi Tanrı’nın sonsuz yüceliğini gözlemeye veriyorum. Çünkü ruhum, kucağımın geçici bir imtiyazla üretken yapan İsa'nın yani Kurtarıcı'nın sonsuz tanrısallığı ile coşuyor.
 "Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı, onun adı kutsaldır" (Luk. 1, 49). "Canım Rabbi ulular" denildiği ilahinin başlangıcını düşünün. Gerçekten onun için Rabbin büyük işler yapmaya layık gördüğü bu ruh, uygun övgülerle yüceltilebilir. Aynı söze ve aynı kurtuluş niyetine katılanları yüreklendirebilir: "Benimle birlikte Rabbi yüceltin, hep beraber onun adını kutlayalım" (Mez. 33, 4). Tanıdığı Rabbi elinden geldiği kadar, yüceltmeyen ve adını kutsamayan, "Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacaktır" (Mat. 5, 19).
 Onun adına kutsal denilir. Çünkü özel gücünün görkemi ile her yaratığı aşıyor ve yapmış olduğu her şeyin çok ötesindedir.
 "Merhamet etmeyi unutmayarak, kulu İsrail'in yardımına yetişti" (Luk. 1, 54). Doğru olarak "kulu İsrail" diyor, yani alçakgönüllü ve itaat eden. Çünkü Hoşea'nın dediği gibi: İsrail benim uşağımdır, ben de onu sevdim" (Hoş. 11, 1). Nitekim alçakgönüllü olmaya yanaşmayan kesinlikle kurtarılamaz. Ne de Peygamberle birlikte: "İşte Tanrı benim yardımcımdır. Rab benim tek gücümdür" (Mez. 53, 6) diyemez; ya da "Kim kendini bir çocuk gibi alçaltırsa, Göklerin Egemenliğinde en büyük odur" (Mat. 16, 4).
 "Atalarımıza, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek söz verdiği gibi' (Luk. 1, 55). Burada söz konusu olan İbrahim'in bedensel değil, tinsel soyudur; yani dâhil olanlar salt bedenen üretilenler değil, ister sünnetli ister sünnetsiz, onun inancının izlerini sürerler. İbrahim de sünnetli olmadığında inandı ve böylece aklanmıştı. Kurtarıcının gelişi için İbrahim'e ve soyuna, yani söz verilenlerin çocuklarına söz verildi ve onlara: "Eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız" (Gal. 3, 29) denildi.
 Buna da dikkat edilmeli ki anneler, Rabbin Annesi ve Yahya'nın annesi, çocuklarının doğumunu kehanetle öngörüyorlar. Bu da iyidir. Çünkü nasıl ki günah bir kadından başlamışsa, yararlar da bir kadından başlıyor. Nasıl ki dünya bir kadının aldatışı ile ölümü tanıdıysa, aynı şekilde yarışırcasına kehanetlerde bulunan iki kadının sayesinde yaşama kavuşsun.
  
  
 RESPONSORİUM    Lk. 1, 48-50       
  
 ¥  İşte,  bundan  böyle  bütün kuşaklar  beni mutlu sayacak. * Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
 ¶ Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. 
 ¥ Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
  
 İncil: Luka 1, 46-55
  
 DUA 
 Pederimiz Tanrı, insanlığı günahın ve ölümün ege-menliğinden kurtarması için Oğlun’u gönderen sen, Oğlun’un insan olarak aramıza gelişini kutlayan bizlerin, onun ilahi yaşamını da paylaşabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder
   
                           Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 MEZMUR 101    Tanrı’ya sadık bir kralın düşünceleri                    
 Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. (Yu. 14, 15)
 Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, *
 Seni ilahilerle öveceğim, ya Rab.
 Dürüst davranmaya özen göstereceğim, *
 Ne zaman geleceksin bana?
  
 Temiz bir yaşam süreceğim evimde, *
 Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.
 Tiksinirim döneklerin işinden, *
 Etkilemez beni.
  
 Uzak olsun benden sapıklık, *
 Tanımak istemem kötülüğü.
 Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, *
 Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
  
 Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, *
 Yanımda oturmalarını isterim; 
 Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. *
 Dolap çeviren evimde oturmayacak, 
  
 Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. *
 Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek 
 Bütün haksızlıkları Rab’bin kentinden * 
 Söküp atacağım.
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın  
 kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
                                     
  
 EZGİ Daniel 3, 3, 4-6, 11-18 Ateşler içinde Azarya’nın duası             
 Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. (Ha. İşl. 3,19)
  
 Seni onurlandırır ve kutsarız, †
 Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı; *
 Adın sonsuza dek ulu olsun.
  
 Tüm yaptıklarında her zaman dürüstsün. †
 Senin sözünü dinlemedik, sana sırt çevirdik, *
 İşlediğimiz tüm günahlardan ötürü suçluyuz.
  
 Yine de kendi onurun için, *
 Aramızdaki anlaşmayı tanımamazlık etme; 
 Bizi sonsuza dek terketme. *
 Yardımını bizden esirgeme. 
  
 İbrahim’e verdiğin sözü tut, onu severdin; †
 Kulun İshak’a ve kutsal İsrail’in babası *
 Yakup’a verdiğin sözü tut.
  
 Sen onlara söz vermiştin, *
 Onlardan gelecek kuşakların
  
 Gökteki yıldızlar denli, †
 Kumsaldaki kum zerreleri kadar *
 Sayısız olacağına söz vermiştin.
  
 Ama şimdi, Rabbim, *
 Tüm uluslar arasında sayıca en az olan biziz.
 Nerede olsak, günahlarımızdan ötürü, *
 Gözden düşmüş biçimde yaşıyoruz.
  
 Şimdi ne kralımız ne peygamberlerimiz, *
 Ne de önderlerimiz var.
  
 Ateşte kurban yakmak, †
 Adak sunmak, armağan vermek, *
 Buhur yakmak için tapınağımız yok.
  
 Sana adaklar sunup †
 Bağışlamanı elde etmek için *
 Bir yerimiz yok. ¬
  
 Ama biz sana tövbe eden ruhlarımızla, †
 Övüngenlikten vazgeçip, *
 Boyun eğen nefsimizle geliyoruz.
  
 Sana yalvarıyoruz, onlar, †
 Kurban edilen koçların, öküzlerin *
 Ve binlerce semiz kuzunun yerini alsın.
  
 Tövbemizi kabul et, †
 Bugün nefsimiz sana kurban olsun *
 Ve buyruklarını canı gönülden izleyelim.
  
 Sana güvenenler, *
 Asla hayal kırıklığına uğramaz.
 Şimdi tüm yüreğimizle buyruklarına uymaya, *
 Sana tapınmaya ve dua etmeye söz veriyoruz.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın  
 kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 MEZMUR  144, 1-10     Zafer ve barış için Kralın duasu            
 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Fil. 4, 13)
  
 Ellerime vuruşmayı, †
 Parmaklarıma savaşmayı öğreten  *
 Kayam Rab’be övgüler olsun! 
  
 Odur benim vefalı dostum, kalem, *
 Kurtarıcım, kulem,
 Kalkanım, ona sığınırım; *
 Odur halkları bana boyun eğdiren!
  
 Ya Rab, insan ne ki, onu gözetesin, *
 İnsan soyu ne ki, onu düşünesin? 
 İnsan bir soluğu andırır, *
 Günleri geçici bir gölge gibidir.
  
 Ya Rab, gökleri yar, aşağıya in,  *
 Dokun dağlara, tütsünler. ¬
 Şimşek çaktır, dağıt düşmanı,  *
 Savur oklarını, şaşkına çevir onları.
  
 Yukarıdan elini uzat, kurtar beni;  *
 Çıkar derin sulardan,
 Al eloğlunun elinden. *
 Onların ağzı yalan saçar,
  
 Sağ ellerini kaldırır, *
 Yalan yere ant içerler.
 Ey Tanrı, sana yeni bir ezgi söyleyeyim, *
 Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim.
  
 Sensin kralları zafere ulaştıran, *
 Kulun Davut’u kötülük kılıcından kurtaran.
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Rom.13, 11b -12
 Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çün-kü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk gün-künden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.

 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 ¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
 ~ Bize merhamet et.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize mer hamet et.
  
 Benedictus Nak. Benedictus Nakaratı günün tarihine göre.
  
 YAKARMALAR 
 İmanla dualarımızda birleşmiş olarak ölülerin ve canlıların yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel, Rab İsa.
 Günahkarları kurtarmaya gelmiş olan Mesih İsa, 
 - bugün bizi kötülüğün tuzaklarından koru.
 Zamanların sonunda şanını ve kudretini gösterecek olan sen, 
 - şimdiden bizi kurtaran lütfunu bize göster.
 Kutsal Ruh’un kudreti buyruğunu yerine getirmemize yardım etsin,
 - böylece Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömertçe hizmet edelim.
 Mutlu ümidi ve şanının görünümünü beklerken,
 - bu dünyada sevgiyle ve ölçülü olarak yaşamamızı sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldi-ğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
   
 
                            Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
 MEZMUR 119, [Sade] 
 Sen adilsin, ya Rab, *
 Hükümlerin doğrudur.
 Buyurduğun öğütler doğru *
 Ve tam güvenilirdir.
  
 Gayretim beni tüketti, *
 Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.
 Sözün çok güvenilirdir, *
 Kulun onu sever. ¬
  
 Önemsiz ve horlanan biriyim ben, *
 Ama koşullarını unutmuyorum.
 Adaletin sonsuza dek doğrudur, *
 Yasan gerçektir.
  
 Sıkıntıya, darlığa düştüm, *
 Ama buyrukların benim zevkimdir.
 Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; *
 Bana akıl ver ki, yaşayayım.
  
 MEZMUR 88  Ağır hasta bir adamın duası                          
 Bu saat sizindir, karanlığın egemen olduğu saattir. (Lk. 22, 53)
 I  (2-8)
  
 Ya Rab, beni kurtaran Tanrı, *
 Gece gündüz sana yakarıyorum.
 Duam sana erişsin, *
 Kulak ver yakarışıma.
 Çünkü sıkıntıya doydum, *
 Canım ölüler diyarına yaklaştı.
 Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. *
 Tükenmiş gibiyim;
 Ölüler arasına atılmış, *
 Artık anımsamadığın,
 İlginden yoksun, *
 Mezarda yatan cesetler gibiyim.
 Beni çukurun dibine, *
 Karanlıklara, derinliklere attın.
 Öfken üzerime çöktü, *
 Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin.
  
 II  (9-19)
  
 Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, *
 İğrenç kıldın beni gözlerinde.
 Kapalı kaldım, çıkamıyorum. *
 Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,
  
 Her gün sana yakarıyorum, ya Rab, *
 Ellerimi sana açıyorum. ¬
 Harikalarını ölülere mi göstereceksin? *
 Ölüler mi kalkıp seni övecek?
  
 Sevgin mezarda, *
 Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?
 Karanlıklarda harikaların, *
 Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?
  
 Ama ben, ya Rab, yardıma çağırıyorum seni, *
 Sabah duam sana varıyor.
 Niçin beni reddediyorsun, ya Rab, *
 Neden yüzünü benden gizliyorsun?
  
 Düşkünüm, gençliğimden beri *
 Ölümle burun burunayım,
 Dehşetlerinin altında tükendim. *
 Şiddetli gazabın üzerimden geçti,
  
 Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. *
 Bütün gün su gibi kuşattılar beni,
  
 Çevremi tümüyle sardılar. †
 Eşi dostu benden uzaklaştırdın, *
 Tek dostum karanlık kaldı.
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den 
           doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Mk. 5, 3-4a
 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek  Rab İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak. O gelince, halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rab'bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, 
           bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                     Hag. 2, 6 b. 9
 Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım. Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab.
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                          Mal. 4, 2
 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldi-ğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
                             Akşam Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 MEZMUR 137, 1-6      Babil ırmakları kıyısında         
 Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.
  (2. Ko. 5, 6.7)
 Babil ırmakları kıyısında oturup * 
 Siyon’u andıkça ağladık;
 Çevredeki kavaklara * 
 Lirlerimizi astık.
  
 Çünkü orada bizi tutsak edenler †
 Bizden ezgiler, *
 Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,
  
 “Siyon ezgilerinden birini *
 Okuyun bize!” diyorlardı. 
 Nasıl okuyabiliriz Rab’bin ezgisini *
 El toprağında?
  
 Ey Yeruşalim, seni unutursam, *
 Sağ elim kurusun.
  
 Seni anmazsam, †
 Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, *
 Dilim damağıma yapışsın!
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
                                                
  
 MEZMUR 138    Şükran ilahisi                                               
 Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. (Va. 21, 24)
 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya Rab, *
 Melekler önünde seni ilahilerle överim.
  
 Kutsal tapınağına doğru eğilir, †
 Adına şükrederim. *
 Sevgin, sadakatin için. 
  
 Çünkü adını ve sözünü *
 Her şeyden üstün tuttun.
 Seslendiğim gün bana yanıt verdin, *
 İçime güç koydun, beni yüreklendirdin. ¬
  
 Şükretsin sana, ya Rab, †
 Yeryüzü krallarının tümü, *
 Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.
  
 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya Rab, *
 Çünkü çok yücesin.
 Rab yüksekse de, *
 Alçakgönüllüleri gözetir,
  
 Küstahları uzaktan tanır. *
 Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 
 Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, *
 Sağ elin beni kurtarır.
  
 Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. †
 Sevgin sonsuzdur, ya Rab, *
 Elinin eserini bırakma!
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
             
                         
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 EZGİ  Vahiy 4, 11; 5, 9, 10, 12    Kurtulanların ilahisi
  
 Rab’bimiz ve Tanrımız! *
 Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
 Çünkü her şeyi sen yarattın; *
 Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.
  
 Tomarı almaya, *
 Mühürlerini açmaya layıksın!
 Çünkü boğazlandın *
 Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
  
 Her halktan, her ulustan *
 İnsanları Tanrı’ya satın aldın.
  
 Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
 Bir krallık haline getirdin, *
 Kahinler yaptın. ¬
  
 Dünya üzerinde *
 Egemenlik sürecekler.
 Boğazlanmış Kuzu *
 Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
  
 Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
 Almaya layıktır.
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!

 KISA OKUMA                                                                                                              Yak.5, 7-8. 9b
  
 Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı *  bizi kurtarmaya gel. 
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Tüm memleketlerde beklenen ulusların Kralı, tüm insanlığı birleştiren köşe taşı, 
                                 gel ve topraktan yarattığın insanı kurtar. 
  
 YAKARMALAR
 Bizim uğrumuza kendini alçaltan Rabbimiz Mesih İsa’ya sevinçle seslenelim: Gel Rab İsa!
 Gelişinle dünyayı günahtan kurtaran sen, 
 • bedenimizi ve ruhlarımızı günahtan temizle. 
 Beden alışının gizemiyle, bizleri kendi kardeşlerin yapan sen,
 • senden uzaklaşmamıza izin verme.
 Sertlikle yargılama, 
 • çünkü bizi çok büyük bir kefaretle kurtardın.
 Senin iyiliğin ve kutsal zenginliğin olmadan hiç bir çağ,  
 • bizleri senin görkeminin tacına erişmemizi sağlayamaz. 
 Ölmüş olanların ruhlarını sana sunuyoruz Rab,
 • dünyada ölmüş olanlar, sende sonsuz yaşam bulsunlar.  
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Pederimiz Tanrı, insanlığı günahın ve ölümün ege-menliğinden kurtarması için Oğlun’u gönderen sen, Oğlun’un insan olarak aramıza gelişini kutlayan bizlerin, onun ilahi yaşamını da paylaşabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
  
   

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 21 ARALIK

GUNLUK ÖVGÜ DUALARI

 

 NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ
 21 ARALIK PAZARTESİ
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir. 
  
 MEZMUR 73   Dürüst olanın çektiği acı      
 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!(Mt. 11, 6)
 I (1-12)
  
 Tanrı gerçekten İsrail’e *
 Yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, *
 Adımlarım az kalsın kaymıştı.
  
 Çünkü kötülerin gönencini gördükçe, *
 Küstahları kıskanıyordum.
 Onlar acı nedir bilmezler, *
 Bedenleri sağlıklı ve semizdir. ¬
  
 Başkalarının derdini bilmez, *
 Onlar gibi çile çekmezler.
 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, *
 Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
  
 Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar, *
 İçleri kötülük kazanı gibi kaynar.
 İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur, *
 Tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler.
  
 Göklere karşı ağızlarını açarlar, *
 Boş sözleri yeryüzünü dolaşır.
 Bu yüzden halk onlardan yana döner, *
 Sözlerini ağzı açık dinler.
  
 Derler ki:“Tanrı nasıl bilir? *
 Bilgisi var mı Yüceler Yücesi’nin?”
 İşte böyledir kötüler, *
 Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar.
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
  
 II  (13-20)
  
 Anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum, *
 Ellerimi yıkamışım suçsuzum diye.
 Gün boyu içim içimi yiyor, *
 Her sabah azap çekiyorum.
 “Ben de onlar gibi konuşayım” deseydim, *
 Senin çocuklarına ihanet etmiş olurdum.
 Bunu anlamak için düşündüğümde, *
 Zor geldi bana,
 Tanrı’nın Tapınağı’na girene dek; *
 O zaman anladım sonlarının ne olacağını.
 Gerçekten onları kaygan yere koyuyor, *
 Yıkıma sürüklüyorsun.
 Nasıl da bir anda yok oluyor, *
 Siliniveriyorlar dehşet içinde! ¬
 Uyanan birisi için rüya nasılsa, †
 Sen de uyanınca, ya Rab, *
 Hor göreceksin onların görüntüsünü.
  
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
  
 III  (21-28)
  
 Kalbim kırıldığında, *
 İçim acı dolduğunda,
 Akılsız ve bilgisizdim, *
 Karşında bir hayvan gibi.
  
 Yine de sürekli seninleyim, *
 Sağ elimden tutarsın beni.
 Öğütlerinle yol gösterir, *
 Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.
  
 Senden başka kimim var göklerde? *
 İstemem senden başkasını yeryüzünde.
  
 Bedenim ve yüreğim tükenebilir, †
 Ama Tanrı yüreğimde güç, *
 Bana düşen paydır sonsuza dek.
  
 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar, *
 Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.
 Ama benim için en iyisi *
 Tanrı’ya yakın olmaktır;
  
 Bütün işlerini duyurayım diye *
 Sığınak yaptım Egemen Rab’bi kendime.
  
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
 
 ¥ Ey Rabbimiz Tanrı, bize dön.
 ¶ Yüzünü göster ve biz kurtulmuş olacağız. 
  
 BİRİNCİ OKUMA               
                                                                                               
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                48, 12-21; 49, 9b-13
  
 Yeni Çıkış
  
 "Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: 
 Ben o’yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.
 Yeryüzünün temelini elimle attım, gökleri sağ elim gerdi. 
 Onları çağırdığımda birlikte önümde dikilirler. 
 "Toplanıp dinleyin hepiniz:
 Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi?
 Rab'bin sevdiği kişi onun Babil'e karşı tasarladığını yerine getirecek. 
 Gücünü Kildaniler'e karşı kullanacak. 
 Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, onu getirdim, görevini başaracak. 
 "Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi: 
 Başlangıçtan beri açıkça konuştum, o zamandan bu yana oradayım." 
 Egemen Rab şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor. 
 Sizleri kurtaran İsrail'in Kutsalı Rab diyor ki, 
 "Yararlı olanı size öğreten, gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrı’nız Rab benim. 
 "Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz!
 O zaman esenliğiniz ırmak gibi, doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.
 Soyunuz kum gibi, torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. 
 Adları ne unutulur, ne de huzurumdan yok olurdu." 
 Babil’den çıkın, Kildaniler'den kaçın, 
 sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. 
 "Rab, kulu Yakup'un soyunu kurtardı" deyin. 
 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,
 onlar için sular akıttı kayadan, kayayı yardı, sular fışkırdı.
 Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. 
 Acıkmayacak, susamayacaklar, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. 
 Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek.
 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltilecek. 
 İşte halkım ta uzaklardan, kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den gelecek." 
 Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! 
 Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek.
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                        Yşa. 49, 13; Mez. 72, 7
  
 ¥ Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, * ezilene merhamet gösterecek.
 ¶ Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişecek ve esenlik artacak.
 ¥ Ezilene merhamet gösterecek.
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Ambrosius, Luka İncil'i Üstüne Vaaz, II, 19. 22-23. 26-27
  
 Meryem’in ziyareti
  
 Melek, Meryem'e bakire olduğu halde anne olacağını açıklarken, bu gize iman etmesini bir misalle kolaylaştırmak için, ona yaşlı ve kısır bir kadının hamile kaldığını söyler. Böylece Tanrı'nın kararlaştırdığı her şeyi yapabileceği anlaşılmaktadır.
 Meryem bu sözü işitince hemen Yahuda dağlarına doğru yola koyulur. Bu ne kehanete inanmadığına, ne müjdeye güvenmediğine, ne de verilen misali kuşku ile karşıladığına işaret eder. Meryem yalnızca arzunun verdiği coşku ile bir yardımı gerçekleştirmek için, sevincinin içtenliği ile yola çıkıyordu.
 Tanrı, ruhunu doldurduğuna göre yükseklerden başka bir yere yol alması mümkün müydü? Kutsal Ruh'-un lütfu ne duraksama tanır, ne gecikme. Meryem'in gelişi ile Ruh'un mevcudiyeti kendini derhal belli eder. Çünkü Elizabet Meryem'in selamını duyduğu anda, rahmindeki çocuk oynamaya başlar ve Elizabet Kutsal Ruh'la dolar. 
 Burada kullanılan her sözcüğün ayrıntısına ve doğruluğuna dikkatinizi çekmek isterim. Meryem'in söyle-diklerini duyan ilk kişi Elizabet idi, ama lütfu ilk hisseden Yahya olur. Ana doğal düzenin gereğine uygun olarak işitir, çocuk ise giz nedeniyle ürperir. Anne Meryem'in gelişini algılar, çocuk Rabbin gelişini; kadın kadının gelişini, çocuk çocuğun gelişini. İki kadın birbirine lütuf dolu sözler söylerken, çocuklar rahimlerinde etkin olur. Tanrı'ya bağlılığın sırrını anlamaya başlarlar. Analarının da bu sırrın anlayışında ilerlemesini sağlarlar. Nihayet, gerçekleşen bir çifte mucize ile iki anne de çocuklarının verdiği ilham ile kehanette bulunurlar.
 Yahya annesinin rahminde oynadı ve annesinin mutluluğu tam oldu. Anne mutluluğa oğlundan önce erişmedi. Ancak oğul, Kutsal Ruh'un lütfu ile dolup taşın-ca, bu lütfu annesine de aktardı. Yahya mutluluktan coştu, Meryem'in ruhu da mutluluktan coştu. Yahya'-nın mutluluğu ile annesi de coştu. Meryem'e gelince, ruhu dolup taştığı için coştu denmiyor. Çünkü anlaşıl-maz Olan'ın ana rahmindeki etkinliği de anlaşılmaz. Elizabet hamile kaldıktan sonra mutluluk duyuyor. Meryem ise hamile kalmadan önce. Elizabet Meryem'e şöyle der: "Ne mutlu sana ki iman ettin!" (Luk. 1, 45).
 İşitip inanan sizlere de ne mutlu! Çünkü her inançlı ruh, Kelam'ı taşır. Ona hayat verir ve onu eserlerinde algılar.
 Meryem'in ruhu her birinizde yaşasın ve Rabbi övsün. Meryem'in ruhu her birinizde yaşasın ki, ruhunuz Tanrı'da yücelsin. Tene göre Mesih'in tek annesi varsa da, imanda herkes Mesih'i hayata kavuşturur. Çünkü Tanrı Kelamı her ruha gelir. Yeter ki, günahlardan kaçınarak saflığını korusun. 
 Böyle yaşamasını bilen her ruh, Tanrı'ya bir övgüdür. Meryem'in Rabbi övdüğü gibi, ruhu Kurtarıcısı'nın mutluluğu ile coştuğu gibi. Evet, gerçekten de Tanrı yüceltilmiş oluyor. Mezmur'un da dediği gibi: Rabbi yüceltiniz benimle birlikte (Mez. 33, 4). İnsanın dili Rabbi elbette ki, daha yüce kılamaz, ama bizim ruhumuzda yücelmiş olur. Mesih Tanrı'nın görüntüsüdür. Bu nedenle doğru yoldan gittiğimiz zaman, Tanrı'ya bağlı kaldığımız zaman, ruhumuz benzerliğinde yaratıldığı Tanrı'yı yüceltir. Netice olarak da Tanrı'yı yüceltirken, belirli bir ölçüde onun ululuğuna doğru yükselir.
  
 RESPONSORİUM                                                                               Luk. 1, 45. 46;  Mez. 66, 16
 ¥ “İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. "Meryem de şöyle dedi: * "Canım Rab'bi yüceltir.”
 ¶ Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar, benim için neler yaptığını size anlatayım. 
 ¥ Canım Rab'bi yüceltir.
  
 İncil: Luka 1, 39-45
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
   
                           Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 MEZMUR 90 Rabbin iyiliği üstümüzdedir                     
 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. (2. Pt. 3, 8)
  
 Ya Rab, barınak oldun bize *
 Kuşaklar boyunca.
 Dağlar var olmadan, *
 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,
  
 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. †
 İnsanı toprağa döndürürsün, *
 “Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek.
  
 Çünkü senin gözünde bin yıl  †
 Geçmiş bir gün, dün gibi, *
 Bir gece nöbeti gibidir. 
  
 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, *
 Sabah biten ot misali:
 Sabah filizlenir, büyür, *
 Akşam solar, kurur.
  
 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, *
 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.
 Suçlarımızın önüne, *
 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.
  
 Gazabından kısalıyor günlerimiz, *
 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız, 
 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, *
 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;
  
 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, *
 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. ¬
 Kimbilir gazabının gücünü? *
 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.
  
 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, *
 Bilgelik kazanalım.
 Vazgeç, ya Rab! Öfken ne zamana dek sürecek? *
 Acı kullarına!
  
 Sabah bizi sevginle doyur, *
 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.
  
 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, †
 Kaç yıl çile çektirdinse, *
 O kadar sevindir bizi. 
  
 Yaptıkların kullarına, *
 Görkemin onların çocuklarına görünsün.
  
 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. †
 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. *
 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 EZGİ Yeşaya 42, 10-16 Muzaffer ve kurtarıcı Rabbe ilahi
 Rabbin  tahtının önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı.  (Va. 14, 3)
  
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, *
 Yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin. 
 Denize ve denizdeki her şey, *
 Adalar  ve orada oturanlar,  onu kutlasınlar
  
 Bozkır ve bozkırdaki kentler, *
 Kedar köylerinde yaşayan halk coşsunlar. 
 Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın, *
 Bağırsın dağların doruklarından. 
  
 Hepsi Rab’bi onurlandırsın, *
 Kıyı halkları onu övsün.
 Yiğit gibi çıkagelecek Rab, *
 Savaşçı gibi gayrete gelecek. ¬
  
 Bağırıp savaş çığlığı atacak, *
 Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
 “Uzun zamandır ses çıkarmadım, *
 Sustum, kendimi tuttum.
  
 Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, *
 Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
 Harap edeceğim dağları, tepeleri, *
 Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
  
 Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. *
 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
 Onlara kılavuz olacağım *
 Bilmedikleri yollarda, 
  
 Karanlığı önlerinde ışığa, †
 Engebeleri düzlüğe çevireceğim.  *
 Yerine getireceğim sözler bunlardır.
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 MEZMUR 135, 1-12  Rabbi yüceltin, onun yaptıkları muhteşemdir.                           
 Seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. (1. Pt. 2, 9)
  
 Rab’be övgüler sunun! †
 Rab’bin adına övgüler sunun, *
 Ey Rab’bin kulları! 
  
 Ey sizler, Rab’bin Tapınağı’nda, †
 Tanrımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler, *
 Övgüler sunun! 
  
 Rab’be övgüler sunun, *
 Çünkü Rab iyidir. 
 Adını ilahilerle övün,  *
 Çünkü hoştur bu.
  
 Rab kendine Yakup soyunu, *
 Öz halkı olarak İsrail’i seçti.
 Biliyorum, Rab büyüktür, *
 Rab’bimiz bütün ilahlardan üstündür. ¬
  
 Rab ne isterse yapar, *
 Göklerde, yeryüzünde,
 Denizlerde, bütün derinliklerde. *
 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
  
 Yağmur için şimşek çaktırır,  *
 Ambarlarından rüzgar estirir.
 İnsanlardan hayvanlara dek *
 Mısır’da ilk-doğanları öldürdü.
  
 Ey Mısır, senin orta yerinde,  †
 Firavunla bütün görevlilerine *
 Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
  
 Birçok ulusu bozguna uğrattı, *
 Güçlü kralları öldürdü:
 Amorlu kral Sihon’u, †
 Başan Kralı Og’u, *
 Bütün Kenan krallarını.
  
 Topraklarını mülk, *
 Evet, mülk olarak halkı İsrail’e verdi.
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 KISA OKUMA                                                                                                    Yşa. 7, 14 b - 15
 İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak * senin üzerine güneş gibi doğacak.
 ~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi doğacak. 
 ¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 
 ~ Senin üzerine güneş gibi doğacak.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üze-rine güneş gibi doğacak.
  
 Benedictus Nak. Artık korkmayın, çünkü beş gün sonra Rabbimiz bize geliyor.  
  
 YAKARMALAR
 Merhametiyle aramıza gelen İsa Mesih’e sevinçle sürekli duamızı sunalım: Gel Rab İsa.
 Bizim insan tabiatımızı almak üzere Peder’den gelen sen, 
 - günah nedeniyle bizde olan kötülüklerden bizi özgür kıl.
 Bir gün seçtiğin halkına tekrar şanla geleceksin, 
 - bugün de bize gel ve günahkarların senin merhametini ve sevginin şefkatini tanımasını sağla.
 Rab İsa, seni överek yüceltiyoruz, 
 - gel ve bize kurtarışını ver. 
 İman aracılığıyla bizleri ışığa götürüyorsun, 
 - işlerimizle de senin doğruluğun bilinsin.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
                                Gündüz Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                               Yşa. 2, 11-12
  
 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. 
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa.12, 2
 Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a   yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Dan. 9, 19
 Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir. 
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
                            Akşam Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü 
 İşte Rab geliyor, o yeryüzündeki Kralların üstünde Kral’dır. Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 MEZMUR 136 (135)  Paskalya ilahisi   
 Rabbin yaptıklarını övgü ile anlatın. (Cassiano)
 I (1-9)
  
 Şükredin Rab’be, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin tanrılar Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin rabler Rab’bi’ne, *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
  
 Büyük harikalar yapan tek varlığa, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Gökleri bilgece yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Yeri sular üzerine yayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Büyük ışıklar yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Gündüze egemen olsun diye güneşi,*
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Geceye egemen olsun diye ayı †
 Ve yıldızları yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü 
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan  Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 II (10-26) Kurtaran eserleri için Rabbe şükran sunalım
 Her şey Kelam aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. (Yu. 1, 3)
 Mısır’da ilk doğanları öldürene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Güçlü eli, kudretli koluyla *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i Mısır’dan çıkarana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kızıldeniz’i ikiye bölene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i ortasından geçirene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Firavunla ordusunu Kızıldeniz e dökene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Kendi halkını çölde yürütene,  *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
 Büyük  kralları vurana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Güçlü kralları öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Amorlu kral Sihon’u, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Başan Kralı Og’u öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Topraklarını mülk olarak,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kulu İsrail’e mülk verene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Bütün canlılara yiyecek verene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin Göklerin Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan  Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 EZGİ Efeslilere 1, 3-10   Kurtarıcı Tanrı    
                         
 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
 Göksel yerlerde kutsamış olan,
 Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
 Tanrı’ya övgüler olsun.
  
 O kendi önünde sevgide *
 Kutsal ve kusursuz olmamız için
 Dünyanın kuruluşundan önce *
 Bizi Mesih’te seçti. ¬
  
 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca * 
 İsa Mesih aracılığıyla
 Kendisine oğullar olalım diye *
 Bizi önceden belirledi.
  
 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
 Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
  
 Tam bir bilgelik ve anlayışla †
 Üzerimize yağdırdığı *
 Lütfunun zenginliği sayesinde
  
 Mesih’in kanı aracılığıyla †
 Mesih’te kurtuluşa, *
 Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
  
 Tanrı sır olan isteğini, †
 Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
 Bize açıkladı.
  
 Zaman dolunca *
 Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
 Yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Mesih’te birleştirecek.
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  1. Kor. 4, 5
  
 Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.
  
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
  
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Ey parıldayan şafak, sonsuz ışığın görkemi, adaletin güneşi, gel, karanlık ve ölüm  gölgesinde yaşayanların üzerinde parla.  
  
 YAKARMALAR
 Günahın karanlığından bizi kurtaran İsa Mesih’e alçakgönüllülükle dua edelim ve imanla yalvaralım: Gel Rab İsa!
 Ey Rab, yeryüzünün bütün halklarını bir araya topla,  
 - onlarla ebedi antlaşmanı kur.
 Tanrı’nın Kuzusu, dünyanın günahını kaldırmak üzere gelmiştin,  
 - bizleri tüm suçlarımızın kirinden arındır.  
 Kaybettiğimizi yerine koymaya geldin,
 - cezalandırılmayalım diye, lütfunla, tekrar gel. 
 İmanımız daima seni arıyor,   
 - gelişinde seninle sonsuz mutluluk bulalım.
 Sen ölüleri ve dirileri yargılayacaksın,  
 - ölmüş olanları, lütfunla kutsanmışlar arasına kabul et. 
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
  
  
   

NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
 
MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                   
Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46)
 
I 2-9
 
Ya Rab, sana sığınıyorum. †
Utandırma beni hiçbir zaman! *
Adaletinle kurtar beni!
 
Kulak ver bana, *
Çabuk yetiş, kurtar beni;
Bir kaya ol bana sığınmam için, *
Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
 
Madem kayam ve kalem sensin, †
Öncülük et, yol göster bana *
Kendi adın uğruna. ¬
 
Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, *
Çünkü sığınağım sensin. 
Ruhumu ellerine bırakıyorum, *
Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni.
 
Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, †
Rab’be güvenirim ben. *
Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 
 
Çünkü düşkün halimi görüyor, *
Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 
Beni düşman eline düşürmedin, *
Bastığım yerleri genişlettin.
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
 
II (10-17)
 
Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, *
Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
Ömrüm acıyla, *
Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
 
Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, *
Kemiklerim eriyor.
Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, *
Özellikle komşularıma.
 
Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; *
Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, *
Kırılmış bir çömleğe döndüm.
 
Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, †
Her yer dehşet içinde, *
Bana karşı anlaştılar,
 
Canımı almak için düzen kurdular. *
Ama ben sana güveniyorum, ya Rab,
Tanrım sensin!” diyorum. *
Hayatım senin elinde,
 
Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, *
Ardıma düşenlerden. ¬
Yüzün kulunu aydınlatsın, *
Sevgi göster, kurtar beni!
 
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı.
 
III (20-25)
 
Utandırma beni, ya Rab, *
Sana sesleniyorum;
Kötüler utansın, *
Ölüler diyarında sesleri kesilsin.
 
İnsanların düzenlerine karşı, *
Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
Saldırgan dillere karşı *
Onları çardağında gizlersin.
 
Rab’be övgüler olsun, †
Kuşatılmış bir kentte *
Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
Telaş içinde demiştim ki,
Huzurundan atıldım!
Ama yardıma çağırınca seni, *
Yalvarışımı işittin.
 
Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! *
Rab kendisine bağlı olanları korur,
 
Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. †
Ey Rab’be umut bağlayanlar, *
Güçlü ve yürekli olun!
 
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı.
 
¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster.
¶ Ve kurtarışını bağışla.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                              24, 1-18
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
Ayrım yapılmayacak;
ne halkla kâhin arasında, ne köleyle efendi arasında,
ne hizmetçiyle hanım arasında, ne alıcıyla satıcı arasında,
ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
ne faizciyle borç alan arasında.
Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
Rab böyle söyledi.
Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü solup büzülüyor,
dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.
Dünyada yaşayanlar onu kirletti.
Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler,
kurallarını ayaklar altına aldılar,
ebedi antlaşmayı bozdular.
Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,
orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.
Yaşayanlar bu nedenle yanıyor,
pek azı kurtulacak.
Yeni şarabın sonu geldi, asmalar soldu,
bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.
Tefin coşkun sesi kesildi,
eğlenenlerin gürültüsü durdu,
lirin coşkun sesi kesildi.
Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,
içkinin tadı içene acı geliyor.
Yıkılan kent perişan durumda,
kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.
İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor, sevinçten eser kalmadı,
dünyanın coşkusu yok oldu.
Kent viraneye döndü, kapıları paramparça oldu.
Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,
bağbozumundan arta kalan üzümler nasılsa,
dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
Sağ kalanlar seslerini yükseltip sevinç çığlıkları atacak,
batıda yaşayanlar Rab'bin büyüklüğü karşısında hayranlıkla bağıracak.
Onun için, doğuda yaşayanlar Rab'bi yüceltin,
deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı Rab'bin adını yüceltin.
Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
"Doğru Olan'a övgüler olsun!"
Ama ben, "Bittim, bittim! Vay halime!" dedim,
"Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar."
Ey dünyada yaşayanlar, önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak, dünyanın temelleri sarsılacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                  Yşa. 24, 14; Mez. 96, 1
 
¥ Övgü ilahileriyle sesinizi yükseltin, * Doğu’dan batıya dek onu övün.
¶ Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be! Tüm yeryüzünde Rab’be ilahi söyleyin.
¥ Doğu’dan batıya dek onu övün.
 
 
İKİNCİ OKUMA  
 
Yuhanna de la Kruz, Karmel Yükselişi, 2. 20
 
Tanrı Oğlu aracılığıyla bize konuştu.
 
Eski yasanın boyunduruğu altında din adamların ve peygamberlerin vizyonlar ve vahiyler arzulayarak Tanrı'yı sorgulamalarının meşru olmasının temel gerekçesi, henüz ne iman ne de İncil yasası daha tam te-mele oturmamış olmasındandı. Bu nedenle de Tanrı'nın kendi isteklerini, gerek insan dilini kullanarak, gerek vizyon ve vahiy, şekil ve simgelerle, gerek başka bir ifade tarzıyla belirtmesi gerekliydi. Çünkü Tanrı'nın söylediği ya da yanıtladığı her şey, bütün bu gösteriler ve vahiyler, ya da imanla ilgili ve de onu amaçlayan gizlerdi.
Ama şimdi temeli Mesih'te atılan iman ve İncil yasa-sının kurulmuş olduğu bu nur çağında Tanrı'ya bu şe-kilde başvurmanın ve onun da konuşup yanıt verme-sinin bir anlamı yoktur. Kendisinin son ve kesin Sözü olan Oğlu'nu bize vererek, Tanrı her şeyi söylemiş oldu, hem de bir kerede ve başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Bu havari Pavlus'un İbranilere öğrettiği doktrindir, onları Musa'nın yasasına göre Tanrı'yla olan il-kel ilişkileriyle ilgili alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışırken onları gözlerini yalnızca Mesih'in üzerinde olmaya davet ediyordu. Onlara şöyle diyordu: Eskiden Tanrı, birçok şekilde ve kez, atalarımızla ve peygamberlerle konuştu, bu son günlerde de Oğlu aracılığıyla konuştu. Havari Tanrı'nın bir çeşit suskunluğa büründüğünü anlatmak istiyor. Tanrı'nın artık söyleyeceği bir şeyi yoktur, çünkü eskiden peygamberler aracılığıyla yaptığı ayrı ayrı beyanatlarında söylediklerini, şimdi bize Oğlu'nda bütün olarak vererek tam bir şekilde söyledi.
Buradan şu sonuç çıkmaktadır yeni Yasanın boyunduruğu altında vizyonlar ya da vahiyler istemek yalnızca bir aptallık yapmak değil ama aynı zamanda Tanrı'ya hakaret etmek demektir, çünkü bununla gözlerimiz yeni şeyler aramadan,  yalnızca Mesih'te takılı kalmamış olur.
Gerçekte, Tanrı yanıt verebilir: Size Oğlum olan Sözle söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gözlerinizi yalnızca ona dikin, çünkü her şeyi onun üzerine kurdum, onunla her şeyi dedim, her şeyi açınladım, orada arzuladığınız ve dilediğiniz her şeyi bulacaksınız.
Thabor dağında Ruhumla onun üzerine bu kişi benim sevgili Oğlum'dur, ondan çok hoşnutum: onu dinleyin diyerek indiğim günden beri, eski öğreti uygulamalarımı, yanıtları bıraktım, bu görevi ona bıraktım. O saatten önce konuşmamım nedeni, size Mesih'i vaat etmek içindi, benden dileklerde bulunulması Mesih'i aramayla ve onu umutla beklemeyle uyum içinde olduğundandı. Her iyilik, şimdi havarilerin ve İncil ya-zarların sergiledikleri doktrine göre onda yoğunlaş-malı. Bunun içindir ki, eski yönteme başvuran kişi benden konuşmamı, benden kendisine bir şeyler açınlamamı isterse, bu benden, vermiş olduğum iman doktrinini değil de yeni bir Mesih istiyormuş gibi olur. Bu da Mesih'e olan inançsızlığını gösterir, çünkü bu inanç onda verilmişti zaten; hatta bu sevgili Oğluma hakaret bile sayılır, çünkü ona duyulan bu inanç ek-sikliği, ondan ikinci kez insan şekline bürünmesini istemek, ve yeniden hayatına başlamasını ve ölmesini istemek demektir. Hayır, bana vizyonlar ve vahiyler istemek için başvurmayın: şunu aklınızdan çıkarmayın ki, her şey zaten onda sonsuz olarak fazladan gerçekleşmiş durumdadır.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                 Mi. 4, 2; Yuh. 4, 25   
 
¥ Birçok ulus gelecek, "Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler. * O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
¶ Mesih denilen meshedilmiş olanın gelecek, o gelince bize her şeyi bildirecek.
¥ O, bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
 
İncil: Matta 8: 5-11 
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yüzünü göreceğim?         
 
MEZMUR 42    Rab’be ve Tapınağına duyulan özlem.
Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. (Va. 22, 17)
 
Geyik akarsuları nasıl özlerse, *
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 
Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; †
Ne zaman görmeye gideceğim *
Tanrı’nın yüzünü?
 
Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, *
Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.
Anımsayınca içim içimi yiyor, †
Nasıl toplulukla birlikte yürür, *
Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim,
 
Sevinç ve şükran sesleri arasında, *
Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 
 
Gönlüm üzgün, *
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.
 
Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında †
Çağlayanların gümbürdeyince, *
Enginler birbirine sesleniyor,
 
Bütün dalgaların, sellerin *
Üzerimden geçiyor.
 
Gündüz Rab sevgisini gösterir, †
Gece ilahi söyler, dua ederim *
Yaşamımın Tanrısı’na. ¬
 
Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, *
Neden beni unuttun?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında *
Yaslı gezeyim?”
 
Gün boyu hasımlarım: †
Nerede senin Tanrın? diyerek  *
Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki. 
 
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
 
1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yü-zünü göreceğim?         
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
 
EZGİ  Sirak 36, 1-7, 13-16 Tanrı’nın kutsal halkı için dua
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yu. 17, 3)
 
Tüm evrenin Rab’bi, Efendimiz, †
Rahmetini bizden esirgeme ve bizi gözet ki *
Tüm ülkeler senden korksun.
 
Yabancı ülkelere karşı elini kaldır; *
Kudretini görsünler.
Onların gözü önünde kutsal olduğunu *
Bize nasıl kanıtladınsa,
 
Şimdi de bizim gözümüzün önünde *
Yüceliğini onlara kanıtla.
 
Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, †
Bizim de, Rabbim, senden başka *
Tanrı olmadığını kabul ettiğimiz gibi.
 
Yeni haberciler gönder, yeni harikalar göster, *
Elin için ve sağ kolun için onur kazan.
 
Yakup’un tüm kavimlerini bir araya topla, †
Başlangıçta olduğu gibi *
Onların mirasını geri ver.
 
Rabbim, seni zikreden ulustan, †
İlk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail’den *
Rahmetini esirgeme. ¬
 
Kutsal şehre sevecenlikle davran. *
Kudüs senin rahat ettiğin yerdir.
İsrail kavmi seni öven şarkılar söylesin, *
Tapınağını görkeminle doldur.
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
 
MEZMUR19A  Yaratıcı Tanrı’ya ilahi
Yücelerden doğan Güneş, ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir.(Lk. 1, 78 – 79)
Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
Gün güne söz söyler, *
Gece geceye bilgi verir.
 
Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
Sesleri duyulmaz.
Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
 
Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
 
Göğün bir ucundan çıkar, †
Öbür ucuna döner, *
Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
 
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa. 2, 3
 
Birçok halk gelecek, “Haydi, Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.” Çünkü yasa Siyon’dan, Rab'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Rab şöyle diyor: Tövbe edin, çünkü Tanrı’nın hükümdarlığı yakındır.
 
 
YAKARMALAR
 
Kurtarıcı Mesih İsa, onu samimi bir kalple bekleyenleri ölümün pençesinden kurtaracaktır. İmanla ona haykıralım: Gel, Mesih İsa.
Ey Rab, gelişini bildiren ve bekleyen halkına bak, 
- ruhlarımızı her tür kendini beğenmişlik ve bencillikten arındır.
Ey Rab, kurtuluş gizemi olarak kurduğun kiliseyi koru, 
- tüm halklara gerçeği ve barışı bildirmesini sağla.
Her insana güvenilir bir rehber olması için,
- herkesin gözü önünde buyruğunun parlamasına izin ver.
Vaftizli olanlara peygamberlik görevi veren sen,
- tüm hıristiyanların dünyada senin mevcudiyetini bildirmelerini sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
MEZMUR119, 41-48 (Vav)
Bana sevgini göster, ya Rab, *
Sözün uyarınca kurtar beni!
O zaman beni aşağılayanlara *
Gereken yanıtı verebilirim,
 
Çünkü senin sözüne güvenirim. †
Gerçeğini ağzımdan düşürme, *
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım. 
 
Yasana sürekli, *
Sonsuza dek uyacağım.
Özgürce yürüyeceğim, *
Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.
 
Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, *
Utanç duymayacağım.
Senin buyruklarından zevk alıyor, *
Onları seviyorum.
 
Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, *
Derin derin düşünüyorum kurallarını.
 
MEZMUR 40, 2-14, 17-18
 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.(İbr. 10, 5)
 
I (2-9)
 
Rab’bi sabırla bekledim; *
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Ölüm çukurundan, *
Balçıktan çıkardı beni,
 
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, *
Kaymayayım diye.
Ağzıma yeni bir ezgi, *
Tanrımız’a bir övgü ilahisi koydu.
 
Çoğu görüp korkacak *
Ve Rab’be güvenecekler.
Ne mutlu Rab’be güvenen insana, *
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
 
Ya Rab, Tanrım, †
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; *
Sana eş koşulmaz! ¬
 
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, *
Saymakla bitmez.
Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, *
Ama kulaklarımı açtın.
 
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. *
O zaman şöyle dedim: “İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında *
Benim için yazılmıştır. 
 
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan †
Zevk alırım ben, *
Yasan yüreğimin derinliğindedir.”
 
II 10-14. 17-18
 
Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, †
Sözümü esirgemem, *
Ya Rab, bildiğin gibi! 
 
Zaferini içimde gizlemem, *
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum, 
 
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. †
Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! *
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
 
Sayısız belalar çevremi sardı, *
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar. *
Çaresiz kaldım.
 
Ne olur, ya Rab, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
 
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
 
Rab yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense mazlum ve yoksulum, *
Düşün beni, ya Rab. ¬
 
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ey Tanrım!
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                         Yşa. 10, 20-21
 
O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakup'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Rab'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar. Geriye kalanlar,  Yakup soyundan sağ kalanlar, güçlü Tanrı'ya dönecekler.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Selam sana ey lütufla dolu Meryem, kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                       Yşa 10, 24-27
 
Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor:  “Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, Asurlular, Mısırlılar'ın yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Çünkü çok yakında gazabım sona erecek, öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak. Ben, her şeye egemen Rab, Mid-yanlılar'ı Orev kayasında alt ettiğim gibi, onları da kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa, şimdi yine öyle yapacağım. O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak."
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                             Yşa. 13, 22- 14, 1
 
Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Çünkü Rab Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
Akşam Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak.  Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış  dudaklarına.
 
Mezmur 45  Kralın düğünü
Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın! (Mt. 25, 6)
 
I  (2-10)
 
Yüreğimden güzel sözler taşıyor, †
Kral için söylüyorum şiirlerimi, *
Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 
 
Sen insanların en güzelisin, †
Lütuf saçılmış dudaklarına. *
Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 
 
Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, *
Görkemine, yüceliğine bürün.
 
At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, †
Gerçek ve adalet uğruna *
Sağ elin korkunç işler göstersin. 
 
Okların sivridir, †
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, *
Halklar ayaklarının altına serilir. 
 
Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, *
Krallığının asası adalet asasıdır.
Doğruluğu sever, *
Kötülükten nefret edersin. ¬
 
Bunun için Tanrı, senin Tanrın, †
Seni sevinç yağıyla *
Arkadaşlarından daha çok meshetti.
 
Giysilerinin tümü mür, *
Öd, tarçın kokuyor; 
Fildişi saraylardan gelen *
Çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
 
Kral kızları senin saygın kadınların arasında, †
Kraliçe Ofir altınları içinde *
Senin sağında duruyor.
 
1. Nak. Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
II  11-18 Kraliçe ve Güvey
Kutsal kent… güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. (Va. 21, 2)
 
Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, *
Halkını, baba evini unut.
Kral senin güzelliğine vuruldu, *
Efendin olduğu için önünde eğil.
 
Sur halkı armağan getirecek, *
Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.
Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, *
Giysisi altınla dokunmuş.
 
İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, *
Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.
Sevinç ve coşkuyla götürülecek, *
Kralın sarayına girecekler.
 
Atalarının yerini oğulların alacak, *
Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.
Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, *
Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
Ezgi: Efeslilere 1, 3-10 Kurtarıcı Tanrı
 
Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
Göksel yerlerde kutsamış olan,
Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
Tanrı’ya övgüler olsun.
 
O kendi önünde sevgide *
Kutsal ve kusursuz olmamız için
Dünyanın kuruluşundan önce *
Bizi Mesih’te seçti.
 
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *                        
İsa Mesih aracılığıyla
Kendisine oğullar olalım diye *
Bizi önceden belirledi.
 
Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
 
Tam bir bilgelik ve anlayışla †
Üzerimize yağdırdığı *
Lütfunun zenginliği sayesinde
 
Mesih’in kanı aracılığıyla †
Mesih’te kurtuluşa, *
Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
 
Tanrı sır olan isteğini, †
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
Bize açıkladı.
 
Zaman dolunca *
Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
Yerdeki ve gökteki her şeyi *
Mesih’te birleştirecek.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                     Fil. 3, 20b-21
 
Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
 
Magnificat Nak. İşte dünyanın efendisi kral geliyor, o, esaretin boyunduruğunu kıracak.
 
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargılayıcısı olan Mesih’e kurtulmuş olan halkının duaları güvenle yükselsin: Gel Rab İsa!
Ey Rab, dünya senin adaletini tanısın,
- yeryüzünde senin yüceliğin hâkim olsun.
Sen insanoğlunun zayıf durumunu paylaşmak istedin,
- ruhunun tükenmeyen gücünü üzerimize dök.
Gerçeğinin ışığını dünyaya dağıt,
- seni tanımamış olan kardeşlerimizi aydınlat.
Günahlarımızı silmek için alçakgönüllülükle gelmiş olan sen,
- şanla geldiğinde bizi sonsuz mutluluğa götür.
Zamanların sonunda dünyayı yargılamaya gelecek olan sen,
- zulüm görerek ezilmiş olanları mükâfatlandır.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: Sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
 
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI


.
 
I.                    Akşam Övgü Duaları
  
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
 
MEZMUR 11, 105-112 XIV (Nun)
Allah’ın buyruklarını yerine getirmek için söz
Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. (Yu. 15, 12)
 
Sözün adımlarım için çıra, *
Yolum için ışıktır.
Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, *
Andımı tutacağım.
 
Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
Koru hayatımı sözün uyarınca.
 
Ağzımdan çıkan içten övgüleri †
Kabul et, ya Rab, *
Bana hükümlerini öğret. 
 
Hayatım her an tehlikede, *
Yine de unutmadım yasanı. 
Kötüler tuzak kurdu bana, *
Yine de sapmadım senin koşullarından. 
 
Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
Yüreğimin sevincidir onlar.
Kararlıyım Sonuna kadar *
Senin kurallarına uymaya.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Söz’ün kudretiyle Meryem hamile kaldı. Daima baki-re kalarak, evrenin Kralı’nı dünyaya getiriyor.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
MEZMUR 16                          
Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. (Ha. İş. 2, 24)
Koru beni, ey Tanrı, *
Çünkü sana sığınıyorum.
Rab’be dedim ki, “Efendim sensin. *
Senden öte mutluluk yok benim için.”
 
Ülkedeki kutsallara gelince, *
Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.
Başka ilahların ardınca koşanların *
Derdi artacak.
 
Onların kan sunularını dökmeyeceğim, *
Adlarını ağzıma almayacağım.
Benim payıma, *
Benim kaseme düşen sensin, ya Rab;
 
Yaşamım senin ellerinde. *
Payıma ne güzel yerler düştü,
Ne harika bir mirasım var! *
Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be,
 
Geceleri bile vicdanım uyarır beni.  *
Gözümü Rab’den ayırmam,
 
Sağımda durduğu için sarsılmam. †
Bu nedenle içim sevinç dolu, *
Yüreğim coşuyor,
 
Bedenim güven içinde. *
Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,
Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. *
Yaşam yolunu bana bildirirsin. ¬
 
Bol sevinç vardır senin huzurunda, *
Sağ elinden mutluluk eksilmez.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü  
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
EZGİ Fil. 2, 6-11                
 
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, †
Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak *
Bir hak saymadı.
 
Ama kul özünü alıp †
İnsan benzeyişinde doğarak *
Ululuğunu bir yana bıraktı.
 
İnsan biçimine bürünmüş olarak †
Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile *
Boyun eğip kendini alçalttı.
 
Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti *
Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı.
 
Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında †
Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin *
Hepsi diz çöksün
 
Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için *
İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü 
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                    1. Sel. 5, 23-24
 
Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. . Ya Rab, bizi barış içinde ziyaret et; biz yeni bir kalple seni kutlayacağız.
 
YAKARMALAR
 
Meryem’den doğmuş olan kurtarıcımız Mesih İsa’ya ortak dualarımızı yükseltelim: Gel Rab İsa!
Tanrı’nın Oğlu, anlaşmanın gerçek meleği olarak bize gelen sen,
- bütün dünyanın seni tanımasını ve umut etmesini sağla.
Kardeşimiz olmuş olan Tanrı’nın Sözü,
- insanlığı kötülük ve kara kuruntulardan koru.
Üstüne ölümümüzü almış olan hayatın efendisi,
- ellerinde acıları, ölümü kabul etmemizi sağla.
Doğruluğun karşılığını veren ilahi yargıç olan sen,
- sonsuz merhametini göster.
Haç üzerinde bizim için ölmüş olan Mesih İsa,
- kin ve şiddet nedeniyle öldürülmüş olanları ebedi rahata kavuştur.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlu’nu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
_______________
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü      
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor, alleluya.
 
MEZMUR 104                        
 
I (1-12)
 
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın, *
Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬
 
Gökleri bir çadır gibi geren, *
Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,
Bulutları kendine savaş aRabası yapan, *
Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
 
Rüzgarları kendine haberci, *
Yıldırımları hizmetkar eden sensin.
Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, *
Asla sarsılmasın diye.
 
Engini ona bir giysi gibi giydirdin, *
Sular dağların üzerinde durdu.
Sen kükreyince sular kaçtı, *
Göğü gürletince hemen çekildi.
 
Dağları aşıp derelere aktı, *
Onlar için belirlediğin yerlere doğru.
 
Bir sınır koydun önlerine, †
Geçmesinler, gelip yeryüzünü *
Bir daha kaplamasınlar diye.
 
Vadilerde fışkırttığın pınarlar, *
Dağların arasından akar.
Bütün kır hayvanlarını suvarır, *
Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.
 
Kuşlar yanlarında yuva kurar, *
Dalların arasında ötüşürler.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü       
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
II (13-23)
 
Gökteki evinden dağları sularsın, *
Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
Hayvanlar için ot, *
İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
 
İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, *
Yüreklerini sevindiren şarabı,
Yüzlerini güldüren zeytinyağını, *
Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
 
Rab’bin ağaçları, *
Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.
Kuşlar orada yuva yapar, *
Leyleğin evi ise çamlardadır.
Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, *
Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.
Mevsimleri göstersin diye ayı, *
Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.
 
Karartırsın ortalığı, gece olur, *
Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.
Genç aslan av peşinde kükrer, *
Tanrı’dan yiyecek ister.
 
Güneş doğunca *
İnlerine çekilir, yatarlar.
İnsan işine gider, *
Akşama dek çalışmak için.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
III (24-35)
 
Ya Rab, ne çok eserin var! *
Hepsini bilgece yaptın;
Yeryüzü yarattıklarınla dolu. *
İşte uçsuz bucaksız denizler,
 
İçinde kaynaşan sayısız canlılar, *
Büyük küçük yaratıklar.
Orada gemiler dolaşır, *
İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
 
Hepsi seni bekliyor, *
Yiyeceklerini zamanında veresin diye.
Sen verince onlar toplar, *
Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
 
Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  *
Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
Ruhun’u gönderince var olurlar, *
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
 
Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! *
Sevinsin Rab yaptıklarıyla!-
O bakınca yeryüzü titrer, *
O dokununca dağlar tüter.
 
Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, *
Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.
Düşüncem ona hoş görünsün, *
Sevincim Rab olsun!
 
Tükensin dünyadaki günahlılar, *
Yok olsun artık kötüler!
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                     22, 8b-23
 
Yeruşalimi ve Şevna sorumlusunu
 gururları yüzünden azarlıyorum
 
Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.
Davut Kenti'nin duvarlarında
çok sayıda gedik olduğunu gördünüz.
Aşağı Havuz'da su depoladınız,
Yeruşalim'deki evleri saydınız,
surları onarmak için evleri yıktınız.
Eski Havuz'un suları için  iki surun arasında bir depo yaptınız.
Ama bunu çok önceden tasarlayıp gerçekleştirmiş olan
Tanrı'ya güvenmediniz, onu umursamadınız.
Rab, Her Şeye Egemen Rab o gün sizi
ağlayıp yas tutmaya, saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.
Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,
“Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyerek
sığır, koyun kestiniz, et yiyip şarap içtiniz.
Her Şeye Egemen Rab bana,
“Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak” diye seslendi.
Rab, Her Şeye Egemen Rab böyle diyor.
Rab, Her Şeye Egemen Rab diyor ki,
"Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya git
ve de ki, 'Burada ne işin var?
Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,
yüksekte kendine mezar,
kayada konut oydun?
Ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.
Top gibi evirip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak.
Orada öleceksin, gurur duyduğun arabaların orada kalacak.
Efendinin evi için utanç nedenisin!
Seni görevden alacak, makamından alaşağı edeceğim.
O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp
senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim.
Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.
Açtığını kimse kapayamayacak,
kapadığını kimse açamayacak.
Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,
ailesi için onur kürsüsü olacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                          Va. 3, 7. 8
 
¥ Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, kişi şöyle diyor:  * İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
¶ Sözüme uydun, adımı yadsımadın.
¥ İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
 
 
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
Sezariye episkoposu Eusebius’un “Peygamber İşaya Hakkında Vaaz”ından,
 
Çölde haykıran bir ses
 
Çölde haykıran bir ses: "Çölde Rabbin yolunu hazır-layın; bozkırda Tanrı’mız için büyük bir yolu düz edin" diyor (Yşa. 40, 3). Kehanette açıklananların, yani Rabbin şanının gerçekleşmesi, tüm insanlığa Tanrı'-dan gelen kurtuluşun belirlenmesi Kudüs'te değil de çölde yer alacaklarını açıkça beyan ediyor. Bu tarihsel ve harfi harfine olarak Vaftizci Yahya'nın, Tanrı’nın bahşettiği kurtuluşun belirlendiği Ürdün çölünde Tanrı’nın şifalı gelişini vaazettiğinde oldu. Nitekim, vaftizden sonra gökler açıldığında Kutsal Ruh güver-cin şeklinde üstüne indiğinde ve Oğlu'na tanıklık eden, "Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin" (Mat. 17, 5). Peder'in sesi duyulduğunda, Mesih ve yüceliği herkese göründüler.
Fakat tüm bunlar mecazi bir şekilde de yorumlanabi-lir. Tanrı, öteden beri erişilmez, zorlu bir çöl gibi olan insanlığa gelmek üzereydi. İnsanlık gerçekten, Tanrı bilgisinden tümden yoksun. Her dürüst insana ve Peygambere engeller koyan bir çöldü. Oysa o ses, Tan-rı'nın sözüne bir yol açılmasını buyuruyor; geldiğinde girebilmesi için "Rabbin yolunu hazırlayın" diyor (Mat. 3, 3) engebeli, yokuşumsu araziyi düz etme em-rini veriyor.
Hazırlık, dünyaya yayılan İncil'dir, teselli eden lütuf-tur. Bunlar Tanrı'dan gelen kurtuluşun bilgisini insan-lığa ulaştırıyorlar. "Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık; Kudüs'e müjde getiren, sesini kuvvetle yükselt" (Yşa. 40, 9).
Daha önce çölde yankılanan sesten söz edilmişti. Şim-di ise bu deyimlerle ve oldukça renkli bir şekilde, Tan-rı'nın gelişine ve bunun yakın sunucularına göndermeler yapılıyor. Nitekim önce Vaftizci Yahya'nın ke-hanetinden, sonra ise İncil'i yayanlardan söz ediliyor. Oysa sözlerdeki Siyon hangisidir?
Muhakkak ki daha önce Kudüs adını alandır. O da bir dağ idi, Kutsal Kitap'ın doğruladığı gibi: "Üzerine ko-nutunu yaptığın Siyon dağı" (Mez. 73, 2). Ve Havari: "Siyon dağına yaklaştınız" (İbr. 12, 22) der. Aslında da-ha üstün bir anlamda Mesih'in gelişini bildiren Siyon, sünnet edilmiş halkın arasından seçilen Havarilerin topluluğudur.
Evet Tanrı’dan gelen kurtuluşu kabul eden, Tanrı'nın dağına yerleştirilen, yani Baba'nın tek doğumlu Kela-mı üzerinde kurulan gerçek Siyon ve Kudüs budur.
Mutlu haberi getiren, İncil'i yayan topluluğun temsilcisi değilse, kimin temsilcisidir? İncil'i yaymanın an-lamı tüm insanlara ve ilk başta Yahuda'nın kentine Mesih'in dünyaya gelişini müjdelemekten başka ne olabilir ki?
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                      Mat. 11, 11. 9    
¥ Rab’bin haberini ilan eden kişi için Rab diyor: * Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
¶ Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.
¥ Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar ara-sında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
 
İncil: A:  Matta  3. 1-12;  B:  Markos 11, 1-8;  C:  Luka 3, 1-6
 
İLAHİ  Te  Deum.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alle-luya.
 
MEZMUR 118 
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.*
“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu.
 
“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rab’den korkanlar.*
Sıkıntı içinde Rab’be seslendim;
Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.*
Rab benden yana, korkmam;
 
İnsan bana ne yapabilir?*
Rab benden yana, benim yardımcım,
Benden nefret edenlerin sonuna *
Zaferle bakacağım.
 
Rab’be sığınmak*
İnsana güvenmekten iyidir.
Rab’be sığınmak*
Soylulara güvenmekten iyidir. ¬
 
Bütün uluslar beni kuşattı,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
Kuşattılar, sardılar beni,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
Arılar gibi sardılar beni, †
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; *
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, *
Ama Rab yardım etti bana.
Rab gücüm ve ezgimdir, *
O kurtardı beni.
 
Sevinç ve zafer çığlıkları *
Çınlıyor doğruların çadırlarında:
 
“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! †
Rab’bin sağ elin üstündür, *
Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!”
 
Ölmeyecek, yaşayacağım, *
Rab’bin yaptıklarını duyuracağım.
Rab beni şiddetle yola getirdi, *
Ama ölüme terk etmedi.
 
Açın bana adalet kapılarını, *
Girip Rab’be şükredeyim.
İşte budur Rab’bin kapısı! *
Doğrular girebilir oradan.
 
Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, *
Kurtarıcım oldun,
Yapıcıların reddettiği taş, *
Köşenin baş taşı oldu.
 
Rab’bin işidir bu, *
Gözümüzde harika bir iş!
Bugün Rab’bin yarattığı gündür, *
Onun için sevinip coşalım!
 
Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, *
Ne olur, başarılı kıl bizi!
Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! *
Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. ¬
 
Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. *
İplerle bağlayın bayram kurbanını,
İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. *
Tanrım sensin, şükrederim sana.
 
Tanrım sensin, yüceltirim seni. †
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
EZGİ Daniel 3, 52-57             
Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. *
Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler.
Ulu ve kutsal adın *
Sonsuza dek övülsün ve yücelsin.
 
Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde seni yüceltsinler *
Ve ulu kılsınlar.
 
Krallık tahtında otururken seni övsünler; *
Sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun.
 
Gökteki tapınağında †
Meleklerin üstünde taht kurdun; *
Aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun; 
 
Sonsuza dek seni övsünler *
Ve onurlandırsınlar. ¬
 
Gökkubbede seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde *
Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
 
Tüm evren Rab’bi kutsa, *
Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
MEZMUR  150         
Rab’be övgüler sunun! *
Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde *
Övgüler sunun ona!
 
Övgüler sunun ona güçlü işleri için! †
Övgüler sunun O’na  *
Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Boru çalarak ona övgüler sunun! *
Çenkle ve lirle ona övgüler sunun!
Tef ve dansla ona övgüler sunun! *
Saz ve neyle ona övgüler sunun!
 
Zillerle ona övgüler sunun! *
Çınlayan zillerle ona övgüler sunun!
 
Bütün canlı varlıklar †
Rab’be övgüler sunsun! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
KISA OKUMA                                                                                                                              Rom. 13, 11b -12
 
Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
~ Bize merhamet et.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 
Benedictus Nak. Senin önünde yolu hazırlamak için, işte ben habercimi yolluyorum.
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya iman duasında birleşmiş olarak yalvaralım: Gel, Mesih İsa.
Günahkarları kurtarmaya gelen sen,
- kötülük tuzaklarından bizleri koru.
Zamanların sonunda kudretin ve yüceliğinle göründüğünde,
- bizi kurtaran lütfunu bize göster.
Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömert hizmetimizde,
- Kutsal Ruh’un kudreti, senin buyruğunu muhafaza etmemiz için bize yardım etsin.
Sonsuz ümidin ve şanının görünüşünü beklerken,
- ölçülülükle ve sevgiyle bu dünyada yaşamamıza yardımcı ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 23
Rab çobanımdır, *
Eksiğim olmaz.
Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, *
Sakin suların kıyısına götürür.
 
İçimi tazeler, *
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, *
Kötülükten korkmam.
 
Çünkü sen benimlesin. *
Çomağın, değneğin güven verir bana.
 
Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, †
Başıma yağ sürersin, *
Kasem taşıyor. 
 
Ömrüm boyunca yalnız iyilik †
Ve sevgi izleyecek beni, *
Hep Rab’bin evinde oturacağım.
 
MEZMUR 76
 
I  (2-7)
 
Yahuda’da Tanrı bilinir, *
İsrail’de adı uludur; ¬
Konutu Şalem’dedir, *
Yaşadığı yer Siyon’da.
 
Orada kırdı alevli okları, *
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını.
Işıl ışıl parıldıyorsun, *
Avı bol dağlardan daha görkemli.
 
Yağmaya uğradı yiğitler, †
Uykularına daldılar, *
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu. 
 
Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince, *
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
 
II  (8-13)
 
Yalnız sensin korkulması gereken, *
Öfkelenince kim durabilir karşında?
Yargını göklerden açıkladın, *
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
 
Ey Tanrı, sen yargılamaya, *
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca.
İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, *
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
 
Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, *
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, *
Bütün çevresindekiler.
Rab önderlerin soluğunu keser, *
Korku salar yeryüzü krallarına.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                        Rom. 13, 13-14
 
Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhuşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i ku-şanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.
 
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
KISA OKUMA                                                                                                          1. Sel. 3, 12-13
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusur-suz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                 2. Sel. 1, 6-10
Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
II. Akşam Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek, alleluya.
 
MEZMUR 110, 1-5, 7 
Rab efendime: †
“Ben düşmanlarını ayaklarının altına *
Serinceye dek Sağımda otur” diyor.
 
Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, *
Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
Savaşacağın gün *
Gönüllü gidecek askerlerin.
 
Seherin bağrından doğan çiy gibi †
Kutsal giysiler içinde *
Sana gelecek gençlerin.
 
Rab ant içti, kararından dönmez: †
“Melkisedek düzeni uyarınca *
Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi.
 
Rab senin sağındadır, *
Kralları ezecek öfkelendiği gün.
Yol kenarındaki dereden su içecek; *
Bu yüzden başını dik tutacak.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek. Alleluya.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Bugün bizim için kurtuluşun günü parladı. Asırlardan beri hazırlanmış sonsuz mutluluk günü.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: O sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
MEZMUR 115
Bizi değil, ya Rab, bizi değil, †
Sevgin ve sadakatin uğruna, *
Kendi adını yücelt!
 
Niçin uluslar: *
“Hani, nerede onların Tanrısı?” desin.
Bizim Tanrımız göklerdedir, *
Ne isterse yapar.
 
Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, *
İnsan elinin eseridir.
Ağızları var, konuşmazlar, *
Gözleri var, görmezler,
 
Kulakları var, duymazlar, *
Burunları var, koku almazlar,
Elleri var, hissetmezler, *
Ayakları var, yürümezler,
 
Boğazlarından ses çıkmaz. †
Onları yapan, onlara güvenen herkes *
Onlar gibi olacak!
 
Ey İsrail halkı, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
Ey Harun soyu, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Ey Rab’den korkanlar, Rab’be güvenin, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Rab bizi anımsayıp kutsayacak, †
İsrail halkını, *
Harun soyunu kutsayacak.
 
Küçük, büyük, *
Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.-
Rab sizi, *
Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!
 
Yeri göğü yaratan Rab *
Sizleri kutsasın. ¬
Göklerin öteleri Rab’bindir, *
Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.
 
Ölüler, sessizlik diyarına inenler, *
Rab’be övgüler sunmaz;
 
Biziz Rab’bi öven, †
Şimdiden sonsuza dek. *
Rab’be övgüler sunun!
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: o sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
Aşağıdaki ezgi eğer müzikle söyleniyorsa aşağıdaki gibi Alleluya’lı söylenir; eğer okunuyorsa her bir dörtlüğün başlangıcında ve sonunda Alleluya demek gerekir.
 
EZGİ  Va. 19, 1, 2, 5-7             
Alleluya! Kurtarış, yücelik ve güç †
Tanrımız’a özgüdür.  *
Onun yargıları doğru ve adildir.
 
Alleluya! Ey Tanrımız’ın bütün kulları! †
Onu övün! *
Küçük büyük ondan korkan hepiniz.
 
Alleluya! Çünkü Her Şeye Gücü Yeten *
Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. 
Alleluya! Sevinelim, coşalım, *
Onu yüceltelim!
 
Alleluya! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, *
Gelini hazırlandı.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                           Fil. 4, 4-5
Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. Ne mutlu sana ey Meryem! Sen iman ettin! Sende Rab’bin sözü gerçekleşecek. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Güvey’i olan Mesih’i bekleyen Kutsal Kilise ile birleşelim: Gel ya Rab.
Vücut bulmakla, yüceliğini dünyaya açıklayan ebedi Kelam,
- ilahi yaşamınla bizleri değiştir.
Sen bizim zayıflıklarımızı giyindin,
- sevginin gücünü üzerimize dök.
Günahın esaretinden bizi kurtarmak için fakir ve alçakgönüllü olarak bizlere gelen sen,
- görkeminle geldiğin zaman bizi doğru olanların cemaatine kabul et.
Yaratıklarına bilgelik ve sevgiyle hükmeden sen,
- tüm insanların barış ve özgürlük içinde gelişmesini teşvik et.
Peder’in sağında oturan sen, sevgi ve umudu geç tanımış olanları,
- yüzünün görünmesiyle sevindir.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA CUMARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
MEZMUR 105  
İsrailliler,  evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! (Rom. 9, 4-5)
I  (1-15)
Rab'be şükredin, ona yakarın, *
Halklara duyurun yaptıklarını!
Onu ezgilerle, ilahilerle övün, *
Bütün harikalarını anlatın!
 
Kutsal adıyla övünün, *
Sevinsin Rab'be yönelenler!
Rab'be ve onun gücüne bakın, *
Durmadan onun yüzünü arayın!
 
Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, *
Seçtiği Yakupoğulları, ¬
 
Onun yaptığı harikaları, †
Olağanüstü işlerini *
Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!
 
Tanrımız Rab odur, *
Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.
O antlaşmasını, *
Bin kuşak için verdiği sözü,
 
İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, *
İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.
"Hakkınıza düşen mülk olarak *
Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,
 
Bunu Yakup için bir kural, *
İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.
O zaman bir avuç insandılar, *
Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.
 
Bir ulustan öbürüne, *
Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.
Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi, *
Onlar için kralları bile payladı:
 
"Meshettiklerime* dokunmayın, *
Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu günahkârların ellerinden kurtardı.
 
II (16-22)
 
Ülkeye kıtlık gönderdi, *
Bütün yiyeceklerini yok etti.
Önlerinden bir adam göndermişti, *
Köle olarak satılan Yusuf'tu bu.
Zincir vurup incittiler ayaklarını, *
Demir halka geçirdiler boynuna,
Söyledikleri gerçekleşinceye dek, *
Rab'bin sözü onu sınadı. ¬
Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi, *
Halklara egemen olan onu özgür kıldı.
Onu kendi sarayının efendisi, *
Bütün varlığının sorumlusu yaptı;
Önderlerini istediği gibi eğitsin, *
İleri gelenlerine akıl versin diye.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu gü-nahkarların ellerinden kurtardı.
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
 
III (23-45)
 
O zaman İsrail Mısır'a gitti, *
Yakup Ham ülkesine yerleşti.
Rab halkını alabildiğine çoğalttı, *
Düşmanlarından sayıca arttırdı onları.
 
Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: †
Halkından tiksindiler, *
Kullarına kurnazca davrandılar.
 
Kulu Musa'yı, *
Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına.
Onlar gösterdiler Rab'bin belirtilerini, *
Ham ülkesinde şaşılası işlerini.
 
Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü Rab, *
Çünkü Mısırlılar onun sözlerine karşı gelmişti.
Kana çevirdi sularını, *
Öldürdü balıklarını.
 
Ülkede kurbağalar kaynaştı *
Krallarının odalarına kadar.
Rab buyurunca sinek sürüleri, *
Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.
 
Dolu yağdırdı yağmur yerine, *
Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.
Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, *
Parçaladı ülkenin ağaçlarını. ¬
 
O buyurunca çekirgeler, *
Sayısız yavrular kaynadı.
Ülkenin bütün bitkilerini yediler, *
Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.
 
Rab ülkede ilk doğanların hepsini, *
İlk çocuklarını öldürdü.
İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, *
Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.
 
Onlar gidince Mısır sevindi, *
Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine.
Rab bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, *
Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.
İstediler, bıldırcın gönderdi, *
Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.
Kayayı yardı, sular fışkırdı, *
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
 
Çünkü kutsal sözünü, *
Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı.
Halkını sevinç içinde, *
Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.
 
Ulusların topraklarını verdi onlara. *
Halkların emeğini miras aldılar;
 
Kurallarını yerine getirsinler, †
Yasalarına uysunlar diye. *
Rab'be övgüler sunun!
 
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
¥ Rab sözünü Yakub’a bildirdi.
¶ Yasasını ve kararlarını İsrail’e açıkladı.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                            
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                Yşa. 21, 6-12
 
Gözcü gece boyunca bekledi, Babil’in yıkıldığını haber verdi.
 
Rab bana dedi ki,
"Git, bir gözcü dik,
gördüğünü bildirsin.
Savaş arabalarının,
atlara, eşeklere, develere binmiş insanların
çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin."
 Gözcü, "Ey efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,
her gece yerimde nöbet tutuyorum" diye bağırdı,
"bak, savaş arabalarıyla atlılar
çifter çifter geliyor!"
Sonra, "yıkıldı, Babil yıkıldı!" diye haber verdi,
"taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!"
Ey halkım, harman yerinde buğday gibi dövülmüş olan halkım!
Her Şeye Egemen Rab'den, İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı size bildirdim.
Duma ile ilgili bildiri:
Biri Seir'den bana sesleniyor:
"Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?
Geceden geriye ne kaldı?"
Yanıtım şöyle: "Sabah olmak üzere,
ama yine gece olacak.
Soracaksanız sorun, yine gelin."
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                             Va.18, 2. 4. 5
 
¥ Melek gür  bir sesle bağırdı: "Yıkıldı! Büyük Babil  yı-kıldı! * Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan!
¶ Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti, ve Tan-rı onun suçlarını anımsadı.
¥ Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğra-dığı belalara uğramamak için çık oradan!
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
 Kiprianus, Sabır Üstüne, 13. 15
 
Görmesek de ümit ediyoruz.
 
Rabbimiz ve Hocamız, selametimiz için bize şu buyruğu verdi: "Kim sonuna kadar dayanacak olursa, bu kimse kurtulacaktır" (Mat. 10, 22; 24). Ve de şunu: "Eğer benim sözümde kalırsanız, gerçekten benim şakirtlerim olacaksınız, gerçeği tanıyacaksınız ve gerçek sizi özgür yapacaktır" (Yu. 8, 31-32).
Sevgili kardeşlerim, gerçek ve özgürlük ümidini elde edebilmek için, gerçeğin ve özgürlüğün kendisine erişebilmek amacıyla sağlam durmak ve sebat etmek gerekir. Hıristiyan olmamız keyfiyeti imanımızın ve ümidimizin temelini oluşturmaktadır. Ama ümidin ve imanın ürün verebilmesi için, sabır zorunludur.
Bizim aradığımız bu dünyanın şan ve şerefi değil, gelecek şan ve şereftir Havari Pavlus'un bize bildirdiği gibi: "Kurtulduk, fakat bu, ümit olarak böyledir; ümit edileni görmek, artık ümit etmemektir: görülen şey hala nasıl ümit edilebilir? Fakat, görmediğimiz şeyi ümit eden bizler onu sabırla bekliyoruz" (Rom. 8, 24-35). Beklemek ve sabır, giriştiğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ümit ettiğimiz ve inandığımız şeyi Tanrı bize armağan ettiği zaman, ona sahip olmak için zorunludurlar.
Başka bir yerde, Havari aynı dersi, gökte kendilerine daha büyük hazineler hazırlamak amacıyla ilahi yeteneklerin ürün vermesine çalışan dürüst kimselere vermektedir. Onları sabırlı olmaya şöyle çağırmaktadır: "O halde, zamanımız olduğu sürece, herkesin iyiliği, özellikle imanda yakınımız olanların iyiliği için çalışalım. Yılmadan iyilik yapalım, çünkü eğer yılmazsak, istenen zamanda ürün alacağız" (Gal. 6, 9-10). Bu şe-kilde Havari, insanın faaliyetinden sabırsızlıkla vaz-geçmemesi, başarıya, şan ve şerefe erişmekten yarı yolda dönmeyi gerektirecek eğilimlere kapılmaması gerektiğini bildirmektedir. Yoksa, sonuna kadar sür-dürülmeyen girişimlerin nedeniyle, önceden gerçekleştirilmiş bulunan girişimler de kaybedilmiş olur.
Havari, merhametten sözederken, buna dayanıklılığı ve sabrı da eklemiştir: "Sevgi yücedir, sevgi hoşgörü-lüdür, merhamet kıskanç değildir, övünmez, öfkelenmez, kin tutmaz, her şeyi sever, her şeye inanır, her şeye umut bağlar, her şeye dayanır" (I. Ko. 13, 4-5). Her şeye dayandığına göre inatla sebat etmek yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
Başka bir yerde şöyle demektedir: "Biribirinize sevgi ile tahammül gösterin; barış içinde birleşmiş olarak, aynı Ruh'ta birliği muhafaza etmeyi görev bilin" (Ef. 4, 2). Havari bu şekilde göstermek istemiştir ki eğer kardeşler birbirlerine tahammül göstererek karşılıklı olarak birbirlerini cesaretlendirmezlerse ve eğer sabır sayesinde dirlik düzenlik bağlarını muhafaza etmezlerse, ne birliği, ne de barışı muhafaza edebilirler.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                Hab. 2, 3; İbr. 10, 37    
 
¥ Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. * Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
¶ Artık, "Gelecek olan pek yakında gelecek”
¥ Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
 
İncil: Matta 9, 35-10, 1. 6-8
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Âmin.
 1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
MEZMUR 119, 145-152 (Kof)
Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)
 
Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
Yanıtla beni, ya Rab!
Senin kurallarına uyacağım. *
Sana sesleniyorum,
 
Kurtar beni, *
Öğütlerine uyayım.
Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
Senin sözüne umut bağladım.
 
Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
 
Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
Yaşam ver bana!
 
Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
Yasandan uzaklaşıyorlar.
Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
Bütün buyrukların gerçektir.
 
Çoktan beri anladım *
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
 
1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
EZGİ Çık. 15, 1-4a, 8-13, 17-18          
Canavara, karşı zafer kazananlar, Tanrı kulu Musa'nın ezgisini söylüyorlardı (bk. Va. 15, 2-3)
 
Ezgiler sunacağım Rab’be, *
Çünkü yüceldikçe yüceldi;
Atları da, atlıları da denize döktü. *
Rab gücüm ve ezgimdir,
 
O kurtardı beni. odur Tanrım, *
Övgüler sunacağım ona.
Odur babÂmin Tanrısı, *
Yücelteceğim onu.
 
Savaş eridir Rab, Adı Rab’dir. †
Denize attı firavunun ordusunu, *
Savaş arabalarını.
 
Burnunun soluğu karşısında, *
Sular yığıldı bir araya.
Kabaran sular duvarlara dönüştü, *
Denizin göbeğindeki derin sular dondu.
 
Düşman böbürlendi: †
Peşlerine düşüp yakalayacağım onları dedi, *
Bölüşeceğim çapulu,
 
Dileğimce yağmalayacağım, *
Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.’
Üfledin soluğunu, denize gömüldüler, *
Kurşun gibi engin sulara battılar.
 
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya Rab? *
Senin gibi kutsallıkta görkemli,
Heybetiyle övgüye değer, *
Harikalar yaratan var mı? 
 
Sağ elini uzattın, *
Yer yuttu onları.
Öncülük edeceksin sevginle *
Kurtardığın halka, 
 
Kutsal konutunun yolunu *
Göstereceksin gücünle onlara.
Ya Rab, halkını içeri alacaksın. *
Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere,
 
Ellerinle kurduğun †
Kutsal yere dikeceksin, ya Rab! * ¬
Rab sonsuza dek egemen olacak.”
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
 
MEZMUR   117               
Çünkü diyorum ki öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. (Bk. Rom. 15, 8.9)
 
Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! *
Ey bütün halklar, onu yüceltin.
 
Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, †
Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
KISA OKUMA                                                                                                                                      Yşa. 11, 1-2
İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,  öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Korkularından kurtul artık ey Siyon halkı, Tanrı, sizin Tanrı’nız size geliyor. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Bütün insanlara kurtuluş yolunu açmış olan Kutsal Peder, sana yalvarıyoruz: Ya Rab halkını muhafaza et.
Halkına söz ettiğin bir doğruluk filizi olan kilisenin,
- temiz ve kutsal kalmasını sağla.
Kalplerimizi sözünü dinlemeye aç,
- bizi iman tanıklığımızda güçlü ve kusursuz olma-mızı sağla.
Her zaman Kutsal Ruhun’un,
- sevgi birliğinde kalmamızı sağla.
Oğlun’un gelişini kabul etmeye bizi hazırla,
- senin lütfunda sebat etmemizi sağla.
Rabbimiz Mesih İsa’nın geleceği güne kadar,
- sadık ve uyanık kalmamızı sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Âmin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Âmin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Âmin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selÂmin anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 33-40  (He)
 
Kurallarını nasıl izleyeceğimi *
Öğret bana, ya Rab,
Öyle ki, onları sonsuza kadar izleyeyim. *
Anlamamı sağla, yasana uyayım, 
 
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim. †
Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, *
Çünkü yolundan zevk alırım. 
 
Yüreğimi haksız kazanca değil, *
Kendi öğütlerine yönelt.
Gözlerimi boş şeylerden çevir, *
Beni kendi yolunda yaşat.
 
Senden korkulması için *
Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.
Korktuğum hakaretten uzak tut beni, *
Çünkü senin ilkelerin iyidir.
 
Çok özlüyorum senin koşullarını! *
Beni doğruluğunun içinde yaşat!
 
MEZMUR 34              
 
I (1-11)
Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pe. 2, 3)
 
 
Her zaman Rab’be övgüler sunacağım, *
Övgüsü dilimden düşmeyecek.
Rab’le övünürüm, *
Mazlumlar işitip sevinsin!
 
Benimle birlikte Rab’bin büyüklüğünü duyurun, *
Adını birlikte yüceltelim.
Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana, *
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, *
Yüzleri utançtan kızarmaz. ¬
Bu mazlum yakardı, Rab duydu, *
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
 
Rab’bin meleği ondan korkanların †
Çevresine ordugah kurar, *
Kurtarır onları.
 
Tadın da görün, Rab ne iyidir,  *
Ne mutlu ona sığınan adama!
Rab’den korkun, ey onun kutsalları, *
Çünkü ondan korkanın eksiği olmaz.
 
Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur †
Ama Rab’be yönelenlerden *
Hiçbir iyilik esirgenmez.
           
II (12-23)
 
Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: *
Size Rab korkusunu öğreteyim.
Kim yaşamdan zevk almak, *
İyi günler görmek istiyorsa,
 
Dilini kötülükten, *
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
Kötülükten sakının, iyilik yapın; *
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
 
Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, *
Kulakları onların yakarışına açıktır.
Rab kötülük yapanlara karşıdır, *
Onların anısını yeryüzünden siler.
 
Doğrular yakarır, Rab duyar; *
Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
Rab gönlü kırıklara yakındır, *
Ruhu ezginleri kurtarır.
 
Doğrunun dertleri çoktur, *
Ama Rab hepsinden kurtarır onu.
Bütün kemiklerini korur, *
Hiçbiri kırılmaz.
 
Kötü insanın sonu kötülükle biter, *
Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. ¬
Rab kullarını kurtarır, *
Ona sığınanların hiçbiri ceza görmez.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 4, 2
 
O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                     Yşa. 4, 3
 
Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selÂmin anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                   Yşa. 61, 11
 
Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek özgürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. CUMA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
 
MEZMUR 35, 1-2, 3c, 9-19, 22-23, 27-28  
Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. (Mt. 26, 3.4)
 
I  (1-2. 3c. 9-12)
 
Ya Rab, benimle uğraşanlarla sen uğraş, *
Benimle savaşanlarla sen savaş!
Al küçük kalkanla büyük kalkanı, *
Yardımıma koş!
 
“Seni ben kurtarırım” de bana! †
O zaman Rab’de sevinç bulacağım, *
Beni kurtardığı için coşacağım.
 
Bütün varlığımla şöyle diyeceğim *
Senin gibisi var mı, ya Rab,
Mazlumu zorbanın elinden,  *
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?” ¬
 
Kötü niyetli tanıklar türüyor, *
Bilmediğim konuları soruyorlar.
İyiliğime karşı kötülük ediyor, *
Yalnızlığa itiyorlar beni.
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
2. Nak. Ya Rab, davamı savun ve  kuvvetinle koru beni.
 
II (13-16)
 
Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, *
Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.
Duam yanıtsız kalınca, *
Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.
 
Kederden belim bükülürdü, *
Annesi için yas tutan biri gibi.
 
Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler, †
Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar, *
Durmadan didiklediler beni.
 
Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi, *
Diş gıcırdattılar bana.
 
2. Nak.  Ya Rab, davamı  savun ve  kuvvetinle koru beni.
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
 
III  (17-19. 22-23. 27-28)
 
Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab? †
Kurtar canımı bunların saldırısından, *
Hayatımı bu genç aslanlardan!
 
Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım, *
Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.
 
Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar, †
Göz kırpmasınlar birbirlerine  *
Nedensiz benden nefret edenler. ¬
 
Olup biteni sen de gördün, ya Rab, *
Sessiz kalma,
Ya Rab, benden uzak durma! *
Uyan, kalk savun beni,
 
Uğraş hakkım için, ey Tanrım *
Ve Rab’bim!
 
Benim haklı çıkmamı isteyenler, †
Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar; *
Şöyle desinler sürekli:
 
“Kulunun esenliğinden hoşlanan *
Rab yücelsin!”
O zaman gün boyu adaletin, *
Övgülerin dilimden düşmeyecek.
 
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
¥ Ey Rab, merhametin üzerimde olsun.
¶ Sözünün doğruluğu nedeniyle beni kurtar.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                          
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                              Yşa. 19, 16-25
 
Mısırlılar ve Asurlular Rab’bi tanıyacak ve ona hizmet edecekler.
 
O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen Rab'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar. Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen Rab'-bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak. O gün Mısır'da Kenan dilini konu-şan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen Rab'-be bağlılık andı içecekler; içlerinden biri 'Yıkım Kenti diye adlandırılacak.
O gün Mısır'ın ortasında Rab için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek. Her Şeye Egemen Rab için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü Rab'be yakarınca, Rab onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak. Rab kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün Rab'bi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar. Rab'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.
Rab Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. Rab'be yönelip yakaracaklar. Rab de onları iyileştirecek.
O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar. 
O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Her Şeye Egemen Rab, "Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın" diyerek dünyayı kutsayacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                           Yşa. 19, 21; Lk. 13, 29
 
¥ Mısırlılar o gün Rab'bi tanıyacak, * kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
¶ İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın Egemeniği'nde sofraya oturacaklar.
¥ Kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
Anselmus, Proslogion 1
 
Tanrı’yı derin düşünme isteği
 
Cesur ol, sefil ölümlü, kısa süre için uğraşılarından kaç, fırtınalı düşüncelerini terk et. Bir an için ağır dertlerini uzaklaştır ve yorucu faaliyetlerini bir yana koy. Biraz da Tanrı ile meşgul ol ve onda huzur et. Ruhunun içtenliğine gir, Tanrı ve seni onu aramaya yardım eden hariç, her şeyi uzaklaştır ve kapıyı kapadıktan sonra, onu ara. Ey yüreğim de şimdi tüm benliğinle, şimdi Tanrı'ya: "Yüzünü arıyorum, de; senin yüzünü arıyorum, ey Rab" (Mez. 26, 8). Rab Tanrım, öğret gönlüme seni nerede ve nasıl arayacağını, nerede ve nasıl bulacağını. Rabbim, sen burada değilsen, burada ol-mayan seni nerede arayacağım? Şayet her yerdeysen, neden seni hiç bir zaman göremiyorum? Kuşkusuz sen erişilmez bir ışıkta kalıyorsun.
Ya nerede bu erişilmez ışık, veya ona nasıl yaklaşabileceğim? Onda  seni  görebilmem için beni kim götürecek ona, kim rehberlik edecektir? Bundan başka seni hangi işaretlerle, hangi yüz ile arayacağım? Sana karşı olan sevgisiyle azap çeken ve yüzünden uzak yere atı-lan hizmetçin ne yapacaktır? Seni görmeyi arzu ediyor, fakat yüzün ondan uzaktır. Yaklaşmayı amaçlıyor, oysa konutun erişilmezdir. Seni bulmak için can atıyor ve yerini bilmiyor. Seni arayacağına söz veriyor ve yüzünü tanımıyor.
Rab, sen Tanrımsın, Rabbimsin ve ben seni hiç görmedim. Sen beni yarattın ve yeniden yarattın. Tüm mülklerimi bana verdin ve ben seni daha tanımıyorum. Seni görmek için yaratılmışım ben ve henüz yaratılışımın nedeni olan şeyi yapmadım.
Ya sen, Rab, ne zamana kadar bizi unutacaksın, ne zamana kadar bakışını bizden esirgeyeceksin? Ne zaman bize bakacaksın ve arzumuzu yerine getirecek-sin? Gözlerimizi aydınlatıp, yüzünü bize ne zaman göstereceksin? Ne zaman kendini bize geri verecek-sin?
Bak, Rab, arzumuzu yerine getir, aydınlat bizi, kendini bize göster. Kendini yeniden bize ver ki, yararımız olsun: Sensiz çok kötü oluyoruz. Uğraşılarımıza, sana yönelik gayretlerimize acı: sensiz hiçbir değerimiz yoktur.
Seni aramamı öğret bana ve aradığımda göster kendini: bana öğretmezsen seni arayamam, kendini göstermezsen bulamam. Seni arzu edip arayayım ve aradığımda arzulayayım, seni severek bulayım ve bulunca seveyim.
 
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                         Mez. 80,18. 19; 106, 4    
    
¥ O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım! * Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
¶ Ya Rab, halkına duyduğun sevgiyle anımsa bizi, gel ve kurtarışını bize ver.
¥ Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
İncil: Matta 9, 27-31
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
MEZMUR 51                      
Düşüncede ve ruhta yenilenip, yeni yaradılışı giyindiniz (bk. Ef. 4, 23-24)
 
Ey Tanrı, lütfet bana, *
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, *
Sınırsız merhametin uğruna.¬
 
Tümüyle yıka beni suçumdan, *
Arıt beni günahımdan.
Çünkü biliyorum isyanlarımı, *
Günahım sürekli karşımda.
 
Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. *
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Öyle ki, konuşurken haklı, *
Yargılarken adil olasın.
 
Nitekim suç içinde doğdum ben, *
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, *
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
 
Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, *
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Neşe, sevinç sesini duyur bana, *
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
 
Bakma günahlarıma, *
Sil bütün suçlarımı.
Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, *
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
 
Beni huzurundan atma, *
Kutsal Ruhun’u benden alma.
Geri var bana sağladığın kurtuluş sevincini, *
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
 
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, *
Günahkarlar geri dönsün sana.
Kurtar beni kan dökme suçumdan, *
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
 
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. *
Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun. *
Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
 
Yoksa sunardım sana, *
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
 
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, †
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği *
Hor görmezsin, ey Tanrı. ¬
 
Lütfet, Siyon’a iyilik yap, *
Yeruşalim’in surlarını onar.
 
O zaman doğru sunulan kurbanlar, †
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, *
Seni hoşnut kılar; 
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
EZGİ  Yşa. 45, 15-26                       
İsa'nın adı anıldığında hepsi diz çöksün. (Fil. 2, 10)
 
Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı’sın, *
Ey İsrail’in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. *
Utanç içinde uzaklaşacaklar.
 
Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, *
Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.
Çağlar boyunca utandırılmayacak, *
Asla rezil olmayacak.
 
Çünkü gökleri yaratan Rab, *
Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye *
Biçimlendiren Rab -Tanrı odur- şöyle diyor:
 
“Rab benim, başkası yok. †
Ben gizlide, *
Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.
 
Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde *
Arayın’ demedim. ¬
Doğru olanı söyleyen, *
Adil olanı bildiren Rab benim.”
 
“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, *
Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!
Tahtadan oyma putlar taşıyan, *
Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
 
Konuşun, davanızı sunun, *
Birbirinize danışın.
Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? *
Ben Rab, bildirmedim mi?
 
Benden başka Tanrı yok, †
Adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. *
Yok benden başkası.
 
“Ey dünyanın dört bucağındakiler, *
Bana dönün, kurtulursunuz.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok. *
Kendi üzerime ant içtim,
 
Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: †
Her diz önümde çökecek, *
Her dil bana ant içecek.
 
“Benim için şöyle diyecekler: *
‘Doğruluk ve güç yalnız Rab’dedir’,
İnsanlar ona gelecek. *
Rab’be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
 
Ama bütün İsrail soyu †
Rab tarafından aklanacak, *
     Onunla övünecek.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
Eğer 100. Mezmur, davet ilahisi olarak okunduysa, Mezmur 95 (94) üçüncü mezmur olarak Sabah Övgüsünde söylenir.
 
MEZMUR 100      
 Rab, kurtulanlara zafer ilahi söylüyor. (Az. Atanasius)
                 
Ey bütün dünya, *
Rab’be sevinç çığlıkları yükseltin!
Ona neşeyle kulluk edin, *
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
 
Bilin ki Rab Tanrı’dır. *
Bizi yaratan odur, biz de onunuz,
 
Onun halkı, otlağının koyunlarıyız. †
Kapılarına şükranla, *
Avlularına övgüyle girin!
 
Şükredin ona, adına övgüler sunun! *
Çünkü Rab iyidir,
Sevgisi sonsuzdur. *
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
KISA OKUMA                                                                                                                                   Yer. 30, 21-22
Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak. Onu kendime yaklaştıracağım, bana yaklaşacak. Kim canı pahasına yaklaşabilir bana? diyor Rab. “Böylece siz benim halkım olacaksınız, Ben de sizin Tanrınız olacağım.”
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Davud’un soyundan insan olan Tanrı gelecek ve üzerimizde hükmedecektir. Alleluya.
 
YAKARMALAR
 
Oğlunda şanını insanlara göstermiş olan Tanrı’ya öv-gü ve izzet olsun: Ya Rab, seni överiz ve yüceltiriz.
Kutsal Peder, birbirimizle anlaşmamızı ve sevmeyi öğrenmemizi sağla,
- Oğlun Mesih İsa‘nın bize öğrettiği gibi.
İmanda bizi neşe ve barışla doldur,
- ümidimizi güçlendir ve Ruh’un kudretini bağışla.
Yarattığı her varlığa iyiliği ile özen gösteren Rab,
- seni tanımadıkları halde bekleyenleri ziyaret et.
Seçmiş olduklarını çağıran ve kutsal kılan sen,
- ebedi mutluluğa giden yolda biz günahkarlara destek ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 25-32 (Dalet)
 
Toza toprağa serildim, *
Sözün uyarınca yaşam ver bana. ¬
Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; *
Kurallarını öğret bana!
 
Koşullarını anlamamı sağla ki, *
Harikalarının üzerinde düşüneyim.
İçim eriyor kederden, *
Sözün uyarınca güçlendir beni!
 
Yalan yoldan uzaklaştır, *
Yasan uyarınca lütfet bana.
Ben sadakat yolunu seçtim, *
Hükümlerini uygun gördüm.
 
Öğütlerine dört elle sarıldım, ya Rab, *
Utandırma beni!
İçime huzur verdiğin için *
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.
 
MEZMUR 26  
O kutsal ve kusursuz olmamız için bizi Mesih'te seçti. (Ef. 1,4)
 
Beni haklı çıkar, ya Rab, †
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; *
Sarsılmadan Rab’be güvendim. 
 
Dene beni, ya Rab, sına; *
Duygularımı, düşüncelerimi yokla. 
Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor, *
Senin gerçeğini yaşıyorum ben. 
 
Yalancılarla oturmam, *
İkiyüzlülerin suyuna gitmem.
Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim, *
Fesatçıların arasına girmem.
 
Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, *
Sunağının çevresinde dönerim, ya Rab,
Yüksek sesle şükranımı duyurmak *
Ve bütün harikalarını anlatmak için.
 
Severim, ya Rab, yaşadığın evi,  *
Görkeminin bulunduğu yeri.
Günahkarların, *
Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.
 
Onların elleri kötülük aletidir, *
Sağ elleri rüşvet doludur. ¬
Ama ben dürüst yaşarım, *
Kurtar beni, lütfet bana!
 
Ayağım emin yerde duruyor. *
Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya Rab.
 
MEZMUR 28, 1-3, 6-9                        
Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.(Yu. 11, 41)
 
Ya Rab, sana yakarıyorum, *
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan, *
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
 
Seni yardıma çağırdığımda, †
Ellerini kutsal konutuna doğru açtığımda, *
Kulak ver yalvarışlarıma.
 
Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla  *
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur, *
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
 
Rab’be övgüler olsun! *
Çünkü yalvarışımı duydu.
Rab benim gücüm, kalkanımdır, *
Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
 
Yüreğim coşuyor, *
Ezgilerimle ona şükrediyorum.
Rab halkının gücüdür, *
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
 
Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; *
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                             Yer. 29, 11. 13
 
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum di-yor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                        Yer. 30, 18 – 19
 
Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak, saray kendi yerinde duracak. Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                   Ba. 3, 5. 6a
 
Atalarımızın yaptıkları kötülükleri aklına getirme. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın ve seni övmek istiyoruz Tanrım.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
MEZMUR 41   
Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. (Mk. 14, 18)
 
Ne mutlu yoksulu düşünene! *
Rab kurtarır onu kötü günde.
Korur Rab, yaşatır onu, *
Ülkede mutlu kılar,
 
Terk etmez düşmanlarının eline. *
Destek olur Rab ona
Yatağa düşünce;  *
Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.
 
“Acı bana, ya Rab!” dedim, †
“Şifa ver bana, çünkü sana karşı *
Günah işledim!”
 
Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan: *
“Ne zaman ölecek adı batası?” diyorlar.
 
Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor, †
Fesat topluyor içinde, *
Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor. 
 
Benden nefret edenlerin hepsi  †
Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, *
Zararımı düşünüyorlar, 
 
“Başına öyle kötü bir şey geldi ki” diyorlar, *
“Yatağından kalkamaz artık.”
Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile *
İhanet etti bana. ¬
 
Bari sen acı bana, ya Rab, kaldır beni. *
Bunların hakkından geleyim.
Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, *
O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.
 
Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, *
Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.
 
Öncesizlikten sonsuza dek, †
Övgüler olsun İsrail’in Tanrısı Rab’be! *
Amin! Amin!
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
MEZMUR 46 (45)
Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. (Mt. 1, 23)
 
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, *
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, *
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 
Sular kükreyip köpürse, *
Kabaran deniz dağları titretse bile.
 
Bir ırmak var ki,  †
Suları sevinç getirir Tanrı kentine, *
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
 
Tanrı onun ortasındadır,  †
Sarsılmaz o kent. *
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
 
Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, *
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor. ¬
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, *
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
Savaşları durdurur  *
Yeryüzünün dört bucağında,
 
Yayları kırar, mızrakları parçalar, *
Kalkanları yakar.
 
“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! †
Uluslar arasında yüceleceğim, *
Yeryüzünde yüceleceğim!”
 
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
 
 
EZGİ  Va. 15, 3-4      
                     
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, *
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.
Ey ulusların kralı, *
Senin yolların doğru ve adildir.
 
Ya Rab, senden kim korkmaz, *
Adını kim yüceltmez?
 
Çünkü kutsal olan yalnız sensin. †
Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. *
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.                                     
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                         2. Pe. 3, 8b. 9
 
Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 
Magnificat Nak. Oğlumu Mısır’dan çağırdım. o, halkımı kurtarmaya ge-lecek.
 
 
YAKARMALAR
 
Ruhlarımızın çobanı ve koruyucusu olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Ya Rab, aileni kuırtar.
Tanrı’nın sürüsünün iyi çobanı olan sen,
- gel ve tüm insanları kilisene topla.
Halkının çobanlarına bak,
- onların kardeşlerinin hizmetinde yorulmadan çalış-malarını sağla.
Sözünün samimi habercilerini yarat,
- ve İncil’inin dünyanın son ucuna kadar ilan edilmesine izin ver.
Hayat yolunda yorulmuş, ezilmiş ve yıpranmış olan herkese,
- merhamet et, yakınlarında arkadaşlarının desteğini bulmalarını sağla.
Kendine çağırdığın tüm insanları ve yeryüzünde sesini tanımış olan kimseleri,
- gökteki ebedi otlaklarına kabul et.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, ancak senden bize kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 

NOEL HAZIRLIK 1. HAFTA ÇARŞAMBA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
¥ Rabbimiz Tanrı, bize dön.
¶ Yüzünü göster ve biz kurtulmuş olacağız.
Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
1. Nak. Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab!   †
MEZMUR  18, 2-30   Kurtuluş ve zafer için şükran       
Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek…O zaman İnsanoğlu’nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Lk. 21, 26
I (2-7)
Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab! *
Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, *
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!
Övgüye değer Rab’be seslenir, *
Kurtulurum düşmanlarımdan.
Ölüm iplerine dolanmıştım, *
Yıkım selleri basmıştı beni,
Ölüler diyarının bağları sarmıştı, *
Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. ¬
Sıkıntı içinde Rab’be yakardım,  *
Yardıma çağırdım Tanrım’ı.
Tapınağından sesimi duydu, *
Haykırışım kulaklarına ulaştı.
1. Nak. Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab! †
2. Nak. Rab beni kurtardı, çünkü bizi seviyor. †
II  (8-20)
O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, *
Titreyip sarsıldı dağların temelleri,
Çünkü Rab öfkelenmişti. *
Burnundan duman yükseldi,
Ağzından kavurucu ateş *
Ve korlar fışkırdı.
Kara buluta basarak *
Gökleri yarıp indi.
Bir Keruv’a binip uçtu, *
Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.
Karanlığı örtündü, *
Kara bulutları kendine çardak yaptı.
Varlığının parıltısından, *
Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.
Rab göklerden gürledi, *
Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,
Dolu ve alevli korlarla. *
Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. *
Denizin dibi göründü,
Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya Rab, †
Senin azarlamandan, *
Burnundan çıkan güçlü soluktan.
Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu,  *
Çıkardı beni derin sulardan. ¬
Beni zorlu düşmanımdan, †
Benden nefret edenlerden kurtardı, *
Çünkü onlar benden güçlüydü.
Felaket günümde karşıma dikildiler, *
Ama Rab bana destek oldu.
Beni huzura kavuşturdu, *
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.
2. Nak. Rab beni kurtardı, çünkü bizi seviyor. †
3. Nak. Ey Rab, sen adımlarıma ışıksın ve karanlıklarımı aydınlatırsın. †
III (21-30)
Rab doğruluğumun karşılığını verdi, *
Beni    temiz ellerime göre ödüllendirdi.
Çünkü Rab’bin yolunda yürüdüm, *
Tanrım’dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.
O’nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, *
Kurallarından ayrılmadım.
O’nun gözünde kusursuzdum, *
Suç işlemekten sakındım.
Bu yüzden Rab beni doğruluğuma *
Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.
Sadık kuluna sadakat gösterir, *
Kusursuz olana kusursuz davranırsın.
Pak olanla pak olur, *
Eğriye eğri davranırsın.
Alçakgönüllüleri kurtarır,  *
Gururluların başını eğersin.
lşığımın kaynağı sensin, ya Rab, Tanrım! *
Karanlığımı aydınlatırsın.
Desteğinle akıncılara saldırır, *
Seninle surları aşarım, Tanrım.
Tanrı’nın yolu kusursuzdur, †
Rab’bin sözü arıdır. *
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
3. Nak. Ey Rab, sen adımlarıma ışıksın ve karanlıkları-mı aydınlatırsın. †
BİRİNCİ OKUMA              
Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                                                            5, 1-7
Bağ ezgisi: Rab’bin, Sadakatsiz halkına olan sevgisi
Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım:
Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı.
Toprağı belleyip taşları ayıkladı,
seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı.
Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı
ve bağının üzüm vermesini bekledi.
Ama bağ yabanıl üzüm verdi.
Sevgilim diyor ki,
“Ey Yeruşalim’de yaşayanlar ve  Yahuda halkı,
lütfen benimle bağım arasında hakem olun!
Bağım için yapmadığım ne kaldı?
Ben üzüm vermesini beklerken
niçin yabanıl üzüm verdi?
Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim:
Çitini  söküp  atacağım, varsın yiyip bitirsinler;
duvarını yıkacağım, varsın çiğnesinler.
Viraneye çevireceğim onu;
budanmayacak, çapalanmayacak;
dikenli çalılar bitecek her yanında.
Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim.”
Her Şeye Egemen Rab’bin bağı İsrail halkı,
hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır.
Rab adalet bekledi, zorbalık gördü;
doğruluk bekledi, feryatlar duydu.
RESPONSORİUM                                                                                                           Mez. 80, 14. 15. 3. 16. 15
¥ Orman domuzları bağını yoluyor, yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. * İlgilen sağ elinin diktiği bu filizle.
¶ Ey Her Şeye Egemen Tanrı, göklerden bak ve gör, ilgilen bu asmayla.
¥ İlgilen sağ elinin diktiği bu filizle.
 İKİNCİ OKUMA
Bernardus, Noel’e Hazırlık Üstüne Vaaz, 5, 1-3
Tanrı’nın Kelâmı aramıza gelecek
Rabbin üç tür gelişi olduğunu biliyoruz. Üçüncü tür diğer ikinin arasında yer alır. Diğer iki geliş açıktır, bu ise değil. Birinci gelişinde Rab yeryüzünde göründü ve insanlarla birlikte yaşadı. Kendi tanıklığından da anlaşıldığı üzere insanlarca hor görüldü ve nefretleri-ne hedef oldu. Son gelişinde ise tüm insanlık, Tanrı’nın selametini görecek ve “bedenini deşiklerine bakacaklar” (Yu. 19, 37). İkisinin arasında yer alan geliş ise gizlidir, saklıdır. Ancak seçilmiş olanlar onu varlıklarının derinliğinde görür ve ruhları kurtulur. Rab önce tene ve güçsüzlüğe geldi. Arada ruhu ve gücü ile geliyor. Nihayet haşmeti ve görkemi ile gelecek!
Bu ara geliş, birinci gelişten son gelişe geçmek üzere gerçekten bir ara yol gibidir. Birinci gelişte Mesih kurtuluşumuz oldu. Son gelişinde hayatımız gibi görünecek. Arada ise ruhumuzun huzuru ve tesellisi oluyor.
Ancak bu ara geliş hakkında söylediklerimizin hayalimizin ürünü olduğu zannına kimsenin kapılmaması için, Rabbin bizzat dediklerine kulak verelim: “Her kim beni severse sözlerimi dinler. Babam onu sevecek ve biz ona geleceğiz” (Yu. 14, 23). Başka bir yerde de şu sözleri okuyorum: “Tanrı’dan korkan iyilik yapar.” Ancak burada İsa’nın kendisini seven hakkında başka bir şey söylediğini görüyorum: “Sözlerimi tutacak.” Nerede? Kalbinde kuşkusuz. Peygamberin dediği gibi: “Sana karşı kusur etmemek için, emirlerini kalbim-de sakladım” (Mez. 118, 11).
Tanrı’nın sözünü işte böyle saklamalıyız. “Ne mutlu Tanrı’nın sözünü saklayanlara!” Bu söz ruhunun derinliklerine girsin, duygularına, davranışlarına işlesin. İyi olanı tüket ve ruhun, mutluluk içinde tükenmez bir besi kaynağı bulacak. Yüreğinin kurumasını önlemek için ekmeğini yemeyi ihmal etme. Ruhuna iyi, besleyici gıda ver.
Sen  Tanrı’nın  sözünü  böylece  saklamaya koyulursan,  o  da seni saklayıp koruyacaktır. Oğul sana gelecek, Peder ile birlikte Kudüs’ü yeniden kuracak olan büyük Peygamber gelecek. Her şeyi yenileyen odur. Gelişiyle gerçekleşecek olay da şudur: Topraktan yoğrulmuş insan benzeri olduğumuz gibi, göklerden gelenin benzeri olacağız. Atamız Âdem tüm insana yayılmış, tüm yeri işgal etmişti. Aynı şekilde Mesih’in de tüm yeri işgal etmesi gerekir. o insanı tümü ile yarattı; tümüyle fidyesini ödeyerek kurtardı; tümüyle göksel şana eriştiriyor.
RESPONSORİUM                                                                                                                       Mez. 29, 11; Yeş. 40, 10          
¥ İşte Egemen Rab gücüyle geliyor, halkını esenlikle kutsar. * O, son bulmayan yaşam bağışlar. 
¶ İşte Rabbimiz, kudretiyle geliyor.
¥ O, son bulmayan yaşam bağışlar.
İncil: Matta 15, 29-37
DUA
Yüce ve merhametli Tanrı, güçlü lütfunla kalplerimizi hazırla. Öyle ki, Oğlu’nun geleceği gün kutsal sofrası-na katılmaya ve onun elinden ilahi ekmeği almaya la-yık olalım. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
1. Nak. Ey Rab, senin ışığında ışığı görürüz.
Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. (Yu. 8,12)
MEZMUR (36)   
Günah fısıldar kötü insana, †
Yüreğinin dibinden: *
Tanrı korkusu yoktur onda.
Kendini öyle beğenmiş ki, *
Suçunu görmez, ondan tiksinmez.
Ağzından kötülük ve yalan akar, *
Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.
Yatağında bile fesat düşünür, *
Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.
Ya Rab, sevgin göklere, *
Sadakatin gökyüzüne erişir.
Doğruluğun ulu dağlara benzer, *
Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.
İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya Rab. *
Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. *
Evindeki bolluğa doyarlar, ¬
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. †
Çünkü yaşam kaynağı sensin,  *
Senin ışığınla aydınlanırız.
Sürekli göster seni tanıyanlara sevgini, *
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Gururlunun ayağı bana varmasın, *
Kötülerin eli beni kovmasın.
Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,  *
Yıkıldılar, kalkamazlar artık.
1. Nak. Ey Rab, senin ışığında ışığı görürüz.
2. Nak. Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, sen yenilmezsin.
EZGİ Ydt 16, 2-3a,13-15
Dünyanın yaratıcısı Rab, halkını korur
Yeni bir ezgi söylüyorlardı. (Va. 5,9)
Tefle Rab’bime hamd et, *
Zille Tanrı’ya ilahi oku,
Mezmur ve ilahi ona sena ederken †
Birbirine karışsın; *
Onun adını yücelt ve onu çağır.
Çünkü Rab, savaşları  †
Darmadağın eden  Tanrı’dır. *
Tanrım’a yeni bir ilahi okuyacağım.
Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, †
Olağanüstü gücün var, *
Seni ele geçirmek olanaksız.
Yarattığın tüm evren senin için çalışsın! *
Çünkü sen konuştun ve her şey yaratıldı,
Senin nefesinle herşey biraraya geldi *
Ve hiç kimse senin sesine dayanamaz.
Dağlar devrilip dalgalara kavuşsa bile, *
Kayalar senin katında balmumu gibi erise bile, ¬
Öyle olmasına karşın, *
Senden korkanlara merhamet edersin.
2. Nak. Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, sen yenilmezsin.
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbi alkışlayın.
MEZMUR 47 (46)    Evrenin Kralı Rab’dir.                              
Peder’in sağında oturuyor ve onun krallığı son bulmayacak.
Ey bütün uluslar, el çırpın! *
Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın onuruna!
Ne müthiştir yüce Rab, *
Bütün dünyanın ulu Kralı.
Halkları altımıza, *
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı  *
O seçti bizim için.
Rab Tanrı sevinç çığlıkları, *
Boru sesleri arasında yükseldi.
Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler; *
Ezgiler sunun Kralımız’a, ezgiler!
Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, *
Maskil sunun!
Tanrı kutsal tahtına oturmuş, *
Krallık eder uluslara.
Ulusların önderleri  *
İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları. *
O çok yücedir.
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbi alkışlayın.
Gündüz Övgü Duaları
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh’la
Dualarımı dinle. Amin.
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
Günah’ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh’la Oğlun’da
Şükürler olsun sana. Amin.
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
KISA OKUMA                                                                                                              Bk. Yşa. 2, 11 – 12
İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak.
¥ Ya Rab bütün uluslar adını övecekler.
¶ Yeryüzünün tüm kralları şanını yüceltecekler.
Öğle (Hora Sexta)
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün ka-dınlar arasında mübareksin.
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 12, 2
Tanrı kurtuluşumuzdur. O güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.
¥ Halkına duyduğun sevginle bizi hatırla ey Rab.
¶ Gel ve bize kurtuluşu getir.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
KISA OKUMA                                                                                                                     Dn. 9, 19
Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir.
¥ Gel ey Rab, gecikme.
¶ Halkını günahlarından özgür kıl.
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
KISA OKUMA                                                                                                                                                  1. Ko. 5, 5
Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yar-gılamayın. Rab’bin gelişini bekleyin. O, karanlığın giz-lediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı’dan payına düşen övgüyü alacaktır.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Gel ve bizi özgür kıl, * ey evrenin Tanrı’sı.
~ Gel ve bizi özgür kıl, ey evrenin Tanrı’sı.
¶ Yüzünü bize göster ve biz kurtulmuş olacağız.
~ Ey Evrenin Tanrısı.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Gel ve bizi özgür kıl, ey evrenin Tanrı’sı.
Magnificat Nak. Yasa Siyon’dan çıkacak, Rab’bin sözü Yeruşalim’den yayılacak.
YAKARMALAR
Bize barış getirmesi için Oğlu’nu gönderen Peder Tanrı’ya, mütevazı bir kalple dualarımızı yöneltelim: Ey Rab, hükümdarlığın gelsin.
Ey Kutsal Peder, Kilisen’e bak,
– gel ve kendi ellerinle dikmiş olduğun bu bağı gör.
Senin sadakatin, ebediyete kadar sürer,
– İbrahim’in tüm çocuklarını hatırla ve onlara vaat ettiğin sözünü tut.
Tüm halklara yüzünü çevir,
– her insan adını yüceltsin.
Tüm dünyaya yayılmış olan sürünü ziyaret et,
– onu Mesih’in tek ağılına topla.
Bugün bu dünyayı terk etmiş olanları anımsa,
– hükümdarlığını şanında yaşamalarını sağla.
Göklerdeki Pederimiz.
DUA
Yüce ve merhametli Tanrı, güçlü lütfunla kalplerimizi hazırla. Öyle ki, Oğlu’nun geleceği gün kutsal sofrasına katılmaya ve kendi elinden ilahi ekmeği almaya layık olalım. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin. _______________

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA SALI GÜNÜ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.

Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.

Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.

_______________
Tanrı’yı Övmeye Davet
¥ Ey Rab aç dudaklarımı
¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
Nakaratlar Davet mezmuru ile birlikte s.
_______________

Okumalar Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.

1. Nak. Rab yoksul olana adil davranır.

MEZMUR 10, 1-11 Dua ve Şükran
Ne mutlu size, ey yoksullar! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği sizindir. (Lk. 6,20)
I (1-11)

Ya Rab, neden uzak duruyorsun, *
Sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun?
Kötüler gururla mazlumları avlıyor, *
Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.

Kötü insan içindeki isteklerle övünür, †
Açgözlü insan Rab’be lanet okur, *
Onu hor görür.

Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı’ya yönelmez, †
Hep, “Tanrı yok!” diye düşünür. *
Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür. ¬

Öyle yücedir ki senin yargıların, *
Kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır.
İçinden, “Ben sarsılmam” der, *
“Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem.”

Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu, *
Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.

Köylerin çevresinde pusu kurar, †
Masumu gizli yerlerde öldürür, *
Çaresizi sinsice gözler.

Gizli yerlerde pusuya yatar *
Çalılıktaki aslan gibi,
Kapmak için mazlumu bekler *
Ve ağına düşürüp yakalar.

Kurbanları çaresiz çöker, *
Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
Kötü insan içinden, “Tanrı unuttu” der, *
“Örttü yüzünü, asla göremez.”

1. Nak. Rab yoksul olana adil davranır.
2. Nak. Rab, sen mütevazilerin acı ve sıkıntılarını bilirsin.

II (12-18)

Kalk, ya Rab, kaldır elini, ey Tanrı! *
Mazlumları unutma!
Neden kötü insan seni hor görsün, *
İçinden, “Tanrı hesap sormaz” desin?

Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün, *
Yardım etmek için onları izlersin;
Çaresizler sana dayanır,  *
Öksüzün yardımcısı sensin.

Kötünün, haksızın kolunu kır, *
Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.
Rab sonsuza dek kral kalacak, *
Uluslar Onun ülkesinden temizlenecek.

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab, †
Yüreklendirirsin onları, *
Kulağın hep üzerlerinde; ¬

Öksüze, düşküne hakkını vermek için, *
Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

2. Nak. Rab, sen mütevazilerin acı ve sıkıntılarını bilirsin.

3. Nak. Rab’bin sözleri ateşte arıtılmış gümüş gibi paktır.

Mezmur 12 Zulüm altında dua
Peder Allah Oğlunu biz fakirler için gönderdi. (Aziz Augustinus)
(1-8)

Kurtar beni, ya Rab, sadık kulun kalmadı, *
Güvenilir insanlar yok oldu.
Herkes birbirine yalan söylüyor, *
Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.

Sustursun Rab dalkavukların ağzını, *
Büyüklenen dilleri.

Onlar ki, “Dilimizle kazanırız, †
Dudaklarımız emrimizde, *
Kim bize efendilik edebilir?”derler.

“Şimdi kalkacağım” diyor Rab, *
“Çünkü mazlumlar eziliyor,
Yoksullar inliyor, *
Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara.”

Rab’bin sözleri pak sözlerdir; †
Toprak ocakta eritilmiş, *
Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.

Sen onları koru, ya Rab, *
Bu kötü kuşaktan hep uzak tut!
İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce, *
Kötüler her yanda dolaşır oldu.

3. Nak. Rab’bin sözleri ateşte arıtılmış gümüş gibi paktır.¥ Çölde duyulan bir ses bağırıyor: Rab’bin yollarını hazırlayın.
¶ Tanrımız’ın yollarını düzeltin.


BİRİNCİ OKUMA

Peygamber Yeşaya’nın Kitabından Yşa. 2, 6 – 22; 4, 26


Tanrı, halkına adaletle davranır.

Ya Rab, halkını, Yakup soyunu terk ettin,
çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu.
Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor, yabancılarla el sıkışıyorlar.
Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, hazinelerinin sonu yok,
sayısız atları, savaş arabaları var.
Ülkeleri putlarla dolu;
elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla biçim verdikleri putların önünde eğiliyorlar.
Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek.
Onları bağışlama, ya Rab!
Rab’bin dehşetinden,
yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin,
yerin altına saklanın.
nsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak.
O gün yalnız Rab yüceltilecek.
Çünkü Her Şeye Egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları,
kendini beğenmişleri alçaltacak;
Lübnan’ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını,
Başan’ın bütün meşelerini yok edecek;
bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,
bütün yüksek kuleleri,
güçlü surları yerle bir edecek;
ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.
İnsanların gururu, kibiri kırılacak, o gün yalnız Rab yüceltilecek,
putlar tümüyle ortadan kalkacak.
Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca,
insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara,
yeraltı kovuklarına saklanacaklar.
O gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rab’bin dehşetinden
ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları
altın, gümüş putları köstebeklere, yarasalara atıp
kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.
Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.
Onun ne değeri var ki?
O gün Rab’bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak;
ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
Siyon’da, yani Yeruşalim’de sağ kalanlara,
“Yeruşalim’de yaşıyor” diye kaydedilenlere,
“Kutsal” denilecek.
Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak.
Yeruşalim’de dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek.
Sonra Rab Siyon Dağı’nın her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla,
gece dumanla ve parlak alevle örtecek.
Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak.
Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.


RESPONSORİUM Yşa. 2: 11, Mat. 24, 30

¥ İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. * O gün yalnız Rab yüceltilecek.
¶ İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
¥ O gün yalnız Rab yüceltilecek.


İKİNCİ OKUMA

Episkopos, Nazianslı Gregorius’un vaazlarından 45, 9. 22. 26. 28

Tanrı’nın kendi Sözü, ki zamandan öncedir, görünmez, anlaşılmazdır, o ki maddenin dışındadır. Başlangıçtan doğan Başlangıç’tır, Işık’tan doğan Işık’tır, yaşamın ve ölümsüzlüğün kaynağı, tanrısal özün ifadesi, değişiklik tanımayan mühür, Tanrı’nın değişmeyen ve gerçek imgesi, o ki Peder’in terimi ve Sözü’dür, kendi imgesine yardımcı olur ve insana karşı duyduğu zevki yüzünden insan olur. Vücudu kurtarmak için bir vücud alıyor ve ruhumun sevgisi için insan aklını taşıyan bir ruhla birleşmeyi kabul ediyor. Böylece benzer şeklini aldığı insanı arındırır. Bu yüzdendir ki, günah hariç her şekliyle bizim gibi insan olmuştur. Kutsal Ruh’un, Oğlu’nun onuru ve bakireliğin şanı için, ruhunda ve vücudunda kutsadığı Meryem Ana tarafından dünyaya getirildi.
Bir anlamda Tanrı, insanlığa sahip çıkmakla, aralarında ayrı olan iki gerçeği, yani insan doğasını ve tanrısal doğayı birleştirerek insanlığı tamamladı. Biri tanrısallığı verdi, diğeri de aldı.
Başkalarına zenginliği veren fakirleşir. İnsan doğamı sadaka olarak ister ki ben onun tanrısal doğası ile zenginleşeyim. Tüm olan o yok oluncaya dek soyunur. Nitekim tümlüğüne katılabilmem için kısa sürede bile olsa şanından yoksun kalır.
Ey tanrısal iyiliğin bereketli zenginliği!
Oysa bu yüce gizin bizler için anlamı nedir? İşte: ben Tanrı’nın imgesini aldım, fakat el sürülmemiş halini koruyamadım. O zaman o, kendi imgesi gibi olan beni kurtarmak için ve ölümcül olan bana ölümsüzlüğü vermek için insan doğamı alır.
İnsan doğasının, Tanrı tarafından alınan insan doğası vasıtasıyla, kutsanmış olması muhakkak ki uygundu. Böylece gücü ile o, şeytansal gücü yendi. Özgürlüğü bizlere yeniden verdi ve Oğlu’nun aracılığı ile baba ocağına yeniden götürdü. Tüm bu iyilikleri kazandıran Mesih oldu ve her şey Peder’in şanı için yapıldı.
Kuzuları için yaşamını veren iyi Çoban yitirilmiş kuzuyu, bir zamanlar putlara kurbanlar kesildiği dağlarda ve tepelerde arar. Bulduğunda da, haçın yükünü taşıyacak olan o, omuzlarına yükler ve ölümsüzlüğün yaşamına geri getirir.
Öncünün belirsiz ilk ışığından sonra, tüm ateş olan, Işığın kendisi gelir. Sesten sonra Söz gelir, Güvey’in arkadaşından sonra Güvey’in kendisi gelir.
Rab, ona seçilmiş bir halk hazırlayan ve su ile arındırarak insanları Kutsal Ruh’una taşkın duygularına yatkınlayandan sonra gelir.
Yaşamı alabilmemiz için Tanrı insan olup öldü. Böylece, onunla öldüğümüz için onunla dirildik ve onunla dirildiğimiz için yüceltildik.RESPONSORİUM Gal. 4, 45; Ef. 2, 4; Rom. 8, 3
¥ Ama zaman dolunca Tanrı, kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. * Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.
¶ Tanrı bizi çok sevdiği için, öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde gönderdi.
¥ Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.

İncil: Luka 10, 21-24

DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.

Sabah Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.

Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.

Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.

Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.

Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkacak? Elleri pak, yüreği temiz olan.

Aşağıdaki mezmur başlangıç mezmuru olarak söylendiyse, onun yerine Mezmur 95 okunur.

MEZMUR 24 Rab mabedine giriyor

Göğün kapısı Rabbimiz Mesih’te açıldı, o gökte yükseldi. (Az. Ireneus)

Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey,*
Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran,*
Sular üzerinde durduran.

Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
Kutsal yerinde kim durabilir?

Elleri pak, yüreği temiz olan, †
Gönlünü putlara kaptırmayan, *
Yalan yere ant içmeyen.

Rab kutsar böylesini, *
Kurtarıcısı Tanrı aklar.

Ona yönelenler, †
Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
İşte böyledir.

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †
Açılın, ey eski kapılar! *
Yüce Kral girsin içeri!

Kimdir bu Yüce Kral? †
O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
Savaşta yiğit olan Rab.

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †
Açılın, ey eski kapılar! *
Yüce Kral girsin içeri!

Kimdir bu Yüce Kral? †
Her şeye Egemen *
Rab’dir bu Yüce Kral!

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkacak? Elleri pak, yüreği temiz olan.

2. Nak. Rab’bi takdis edin ve onun önde doğrulukla yürüyün.

EZGİ To. 13, 1-8 Rab cezalandırır ve kurtarır
Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. (1. Pe. 1,3)
Sonsuza dek yaşayan Tanrı’ya hamdolsun, *
Çünkü onun saltanatı tüm çağlarda sürer!
O, hem cezalandırır hem bağışlar; *
İnsanları ölüler ülkesinin sonsuzluğuna gönderir;

Ardı sıra onları oradan çekip alır; †
Sonunda yok eder; *
Onun elinden kurtuluş yoktur.

Onu övdüğünüzü tüm uluslara duyurun, *
Sizler ki İsrail oğullarısınız!
Çünkü o, onların arasında yaşamanızı sağlayarak, *
Bu konuda da size yüceliğini göstermiştir.

Tüm yaşayan varlıkların önünde onu övün; †
O üstadımızdır, Tanrımızdır *
Babamızdır, sonsuza dek Tanrı’dır.

Günahlarınız için sizi cezalandırmasına karşın, *
Hepinize acıyacaktır;
Çeşitli uluslara yayılmış sizleri *
Bir araya toplayacaktır.

Tüm yüreğinizle ve tüm gönlünüzle ona dönerseniz, *
Ona karşı dürüst davranırsanız,
O da size dönecektir, *
Artık yüzünü sizden gizlemeyecektir.

Size ne denli iyi davrandığını düşünün, *
Ona yüksek sesle şükredin.
Herkesin hakkını gözeten Rab’binize hamdedin, *
O ki her çağda saltanat sürüyor, onu yüceltin.

Ben, bu ülkede sürgündeyken onu övüyorum; †
Günah işlemiş olan bir ulusa *
Onun gücünü ve yüceliğini bildiriyorum.

Günah işleyenler, ona dönün; *
Ona karşı tutumunuz dürüst olsun;
Olabilir ki size karşı sevecen davranıp *
Size acıyacaktır.

Bana gelince, Tanrı’yı övüyorum *
Ve ruhum, göklerin sultanı için kıvanç duyuyor.
İzin ver de herkes onun yüceliğini anlatsın. *
Yeruşalim’de övülsün.

2. Nak. Rab’bi takdis edin ve onun önde doğrulukla yürüyün.
3. Nak. Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! Dürüstlere Onu övmek yaraşır. †

MEZMUR 33 Tanrı’nın takdirine ilahi
Hepimiz onun aracılığı ile yaratıldık. (Yu. 1, 3)

Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! *
Dürüstlere onu övmek yaraşır.
Lir çalarak Rab’be şükredin *
On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün.

Ona yeni bir ezgi söyleyin *
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
Çünkü Rab’bin sözü doğrudur, *
Her işi sadakatle yapar.

Doğruluğu, adaleti sever, *
Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
Gökler Rab’bin sözüyle, *
Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Deniz sularını bir araya toplar, †
Engin suları ambarlara depolar. *
Bütün yeryüzü Rab’den korksun,

Dünyada yaşayan herkes ona saygı duysun.†
Çünkü o söyleyince, her şey var oldu; *
O buyurunca, her şey belirdi.

Rab, ulusların planlarını bozar, *
Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
Ama Rab’bin planları sonsuza dek sürer, *
Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.

Ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa, *
Kendisi için seçtiği halka!
Rab göklerden bakar, *
Bütün insanları görür. ¬
Oturduğu yerden, *
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
Herkesin yüreğini yaratan, *
Yaptıkları her şeyi tartan odur.

Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, *
Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
Zafer için at boş bir umuttur, *
Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

Ama Rab’bin gözü kendisinden korkanların, *
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
Böylece onları ölümden kurtarır, *
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

Umudumuz Rab’dedir, *
Yardımcımız, kalkanımız odur.
Onda sevinç bulur yüreğimiz, *
Çünkü onun kutsal adına güveniriz.

Madem umudumuz sende, *
Sevgin üzerimizde olsun, ya Rab!

3. Nak. Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! Dürüstlere onu övmek yaraşır. †

KISA OKUMA Yar. 49, 10

Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek.


KARŞILIKLI HAMDETME

¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.


Benedictus Nak. Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkacak. Rab’bin şanı yeryüzünü dolduracak ve bütün yaratıklar Tanrı’nın kurtarışını görecekler.


YAKARMALAR

Halkını kurtarmak için ellerini uzatmış olan Pederimiz Tanrı’ya yalvaralım: Ey Rab, krallığın gelsin.
Ey Rab, gerçek tövbenin meyvelerini taşımamızı sağla,
– böylece yakın olan krallığını kabul edebilelim.
Gelmekte olan kelamının yolunu kalplerimizde hazırla,
– bu sayede onun şanını görelim.
Şehvet dağlarını düzle,
– zayıflık ve güvensizlik vadilerini doldur.
Ulusları birbirinden ayıran nefret duvarlarını yok et,
– barış ve anlayış için yolları aç.

Göklerdeki Pederimiz.

DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.


Gündüz Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

İlahi Övgünün yapıldığı saate göre,
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.

Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.

Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh’la
Dualarımı dinle. Amin.

Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.

Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!

Günah’ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.

Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh’la Oğlun’da
Şükürler olsun sana. Amin.

Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.

Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.

Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.

Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.

Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.


Nak. Devreye göre.

MEZMUR 119, 1-8 [Alef] Rab’binYasasının Sözü üzerine düşünceler
Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)

Ne mutlu yolları temiz olanlara, *
Rab’bin yasasına göre yaşayanlara!
Ne mutlu onun öğütlerine uyanlara, *
Bütün yüreğiyle ona yönelenlere! ¬
Hiç haksızlık etmezler,*
Onun yolunda yürürler.
Koyduğun koşullara *
Dikkatle uyulmasını buyurdun.

Keşke kararlı olsam *
Senin kurallarına uymakta!
Hiç utanmayacağım, *
Bütün buyruklarını izledikçe.

Şükredeceğim sana temiz yürekle, *
Adil hükümlerini öğrendikçe.
Kurallarını yerine getireceğim, *
Bırakma beni hiçbir zaman!

MEZMUR 13 Doğru olanın denenme sırasındaki yakarışı
Umut kaynağı olan Tanrı, sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. (Rom. 15, 13)
Ne zamana dek, ya Rab, *
Sonsuza dek mi beni unutacaksın?

Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? †
Ne zamana dek içimde tasa, *
Yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? *
Gör halimi, ya Rab, yanıtla Tanrım,
Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. *
Düşmanlarım, “Onu yendik!” demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. *
Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun. †
Ezgiler söyleyeceğim sana, ya Rab, *
Çünkü iyilik ettin bana.

MEZMUR 14 Kötülerin boşluğu
Günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı (Rom. 5, 20)

Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der. †
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, *
İyilik eden yok.

Rab göklerden bakar oldu insanlara, *
Akıllı, Tanrı’yı arayan biri var mı diye.
Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, *
İyilik eden yok, bir kişi bile! ¬

Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu? †
Halkımı ekmek yer gibi yiyor, *
Rab’be yakarmıyorlar.

Dehşete düşecekler yeryüzünde, *
Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.
Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız, *
Ama Rab onun sığınağıdır.

Keşke İsrail’in kurtuluşu Siyon’dan gelse! †
Rab halkını eski gönencine kavuşturunca, *
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.

Öğleden Önce (Hora Tertia)
KISA OKUMA Yer. 23, 5

“İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor” diyor Rab.” Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.


Öğle (Hora Sexta)

Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.


KISA OKUMA Yer. 23, 6

Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.


Öğleden Sonra (Hora Nona)

Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?


KISA OKUMA Hez. 34, 15-16

Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim.


¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.

Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.

Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.

Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.

Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.

Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.


Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.

1. Nak. Yüce Tanrı, Mesih’ini yücelt ve biz onun zaferi-ne ilahi söyleyelim.

MEZMUR 20
O zaman Rab’be yakaran herkes kurtulacak. (Ha. İş. 2, 21)

Sıkıntılı gününde Rab seni yanıtlasın, *
Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!
Yardım göndersin sana kutsal yerden,*
Siyon’dan destek versin.

Bütün tahıl sunularını anımsasın,*
Yakmalık sunularını kabul etsin!
Gönlünce versin sana,*
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin,

O zaman zaferini *
Sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, ¬
Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.*
Rab senin bütün dileklerini yerine getirsin.

Şimdi anladım ki, *
Rab meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle *
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

Bazıları savaş arabalarına, †
Bazıları atlarına güvenir, *
Bizse Tanrımız Rab’be güveniriz.

Onlar çöküyor, düşüyorlar; *
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
Ya Rab, kralı kurtar! *
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!

1. Nak. Yüce Tanrı, Mesih’ini yücelt ve biz onun zaferi-ne ilahi söyleyelim.

2. Nak. Ey Rab, ezgiler ve ilahilerle senin kudretini öveceğiz.

MEZMUR 21, 1-7, 13 (20) Kral Mesih’in zaferi için şükran

Diriişte, sırlar boyunca yaşsam ve yücelik aldı. (Aziz Ireneus)

Ya Rab, kral seviniyor gösterdiğin güce. *
Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!
Gönlünün istediğini verdin, *
Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.

Onu güzel armağanlarla karşıladın. *
Başına saf altından taç koydun.
Senden yaşam istedi, verdin ona: *
Uzun, sonsuz bir ömür.

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,*
Onu görkem ve büyüklükle donattın.
Üzerine sürekli bereket yağdırdın, *
Varlığınla onu sevince boğdun.

Çünkü kral Rab’be güvenir, *
Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.
Yüceliğini göster, ya Rab, gücünle!*
Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

2. Nak. Ey Rab, ezgiler ve ilahilerle senin kudretini yüceltiriz.

3. Nak. Rab, Tanrı’mız için bizleri kahinler yaptın, bir krallık haline getirdin.

EZGİ Va. 4, 11; 5, 9, 10, 12 Kurtulanların ilahisi

Rab’bimiz ve Tanrımız! *
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
Çünkü her şeyi sen yarattın; *
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

Tomarı almaya, *
Mühürlerini açmaya layıksın!
Çünkü boğazlandın *
Ve kanınla her oymaktan, her dilden,

Her halktan, her ulustan *
İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
Bir krallık haline getirdin, *
Kahinler yaptın.

Dünya üzerinde *
Egemenlik sürecekler.
Boğazlanmış Kuzu *
Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,

Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
Almaya layıktır.

3. Nak. Rab, Tanrı’mız için bizleri kahinler yaptın, bir krallık haline getirdin.
KISA OKUMA 1. Kor. 1, 7b-9

Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.


KARŞILIKLI HAMDETME

¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.


Magnificat Nak. Bulma fırsatı varken Rab’bi arayın, yakındayken O’na yakarın.


YAKARMALAR

Vücut bulması sayesinde bize yeni yolu açan ve göklerdeki mabedinde oturan Ebedi Kelam’a yakaralım: Gel ya Rab, bizi kurtar.
Ümitle dolu olarak seni bekliyoruz,
– gel Mesih İsa.
Ey Rab, varlığımız, gücümüz ve yaşamımız sendedir,
– gel ve mevcudiyetini tüm insanlara açıkla.
Bizlerden uzak olmayan sen,
– samimi bir kalple seni arayanlara kendini göster.
Fakirlerin babası ve düşkünlerin avutucusu,
– tutsaklara özgürlük, acı çekenlere teselli ver.
Hayatın Tanrı’sı olan sen,
– bugün iş kazasında ölen kardeşlerimize ebedi mutluluk bağışla, onları kurtuluş ülkesine kabul et.

Göklerdeki Pederimiz.


DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.