Meditasyon – Yıl B

12/09/2021 – OLAĞAN DEVRE – 24. Pazar Günü – B

1. Okuma Yeşaya. 50,5-9a; Mezmur 114/115; 2. Okuma Yak. 2, 14–18; İncil Mr. 8, 27–35

Havari Yakup’un sözleri daima güncel ve gereklidir. İman somutlaşmalıdır, görünür olmalıdır, yoksa boşuna bir oyuncaktır. Rabbimiz Mesih İsa’ya olan imanımızı görünür kılan sevgi eylemlerimizdir. Yakup bunlara “eylem” diyor: “Eylemlerimle sana imanımı göstereceğim”! İmanı olduğunu söyleyen, ama bunu görünür kılmaya çalışmayan, iman yerine bir yanılmacaya sahiptir. Belki de bunun için Aziz Pavlus imanın bir itaat olduğunu söyler. Kim Rabbimiz Mesih İsa’ya iman ederse O’na itaat eder ve kendini inkâr etme pahasına da olsa herkese hizmet eder ve herkesi sever. Kendini inkâr etmek iman eden için ters bir şey değildir, çünkü o, haçtaki Rabbine hayranlıkla bakar ve haçta ölürken O’nu sever.

Sebastiano del Piombo (1485–1547), Christ Carrying the Cross
Sebastiano del Piombo (1485–1547),
Christ Carrying the Cross

Bugünkü İncil metni bize gerçek imanın sonucu ve meyvesi olan kendini sunmaya hazır sevgiyi göstermektedir. İsa’ya gerçek iman, duygulara dayanmaz, O’nun kişiliğini tanımaktır. İsa havarilerine şöyle sormaktadır: “Halk benim kim olduğumu söylüyor?” Halk ise İsa’nın yaşama dönen İlyas olduğunu zannediyor ve İlyas hakkında her şeyi bildiklerinden öğrenecek yeni bir şey olmadığını, özellikle de değiştirecek hiçbir şey olmadığını zannetmektedir. “Ya sizler, kim olduğumu söylüyorsunuz?” Bu soruyu cevaplandırmak daha zor, o kadar ki sadece Petrus cevaplandırıyor ve kendi de ne dediğini anlamıyor: “Sen Mesih’sin”. Bu ifade imanın temelidir, gerçek imanın temelidir, fakat gerçek şekilde Allah’ın Sözüne uygun algılanmalıdır. Bu ifadeyi ne anlama geldiğini bilince kullanmak gerekir, çünkü “Mesih’in”öğrencisi olmanın ne demek olduğunu tam olarak algılamak gerekir. Mesih olmak peygamberlerin dediği gibi çok acı çekmek, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmek, öldürülmek ve üç gün sonra dirilmektir”.

İlk okumada Yeşaya bu sırdan bazı şeyler açıklamaktadır. İsa’nın Mesih olduğuna inanmak dolayısıyla kendi yaşamını kaybetmekten, önemli kişiler tarafından hor görülmekten korkmamak ve haçını alarak O’nu takip etmektir. Petrus verdiği cevabı kendisinin bile anlamadığını göstermektedir: Petrus İsa’nın, Kutsal Kitap’a uygun Sözlerini azarlamaya başlamaktadır. Petrus’un hayali huzurlu yaşamak, insanların şanına kavuşmak, büyüklük arzularını doyurmaktır. O, İsa’nın Mesih olduğuna inanmaktadır, ama kendi şartlarına ve düşüncelerine göre! İsa, bunlar şeytanın şartlarıdır, der. Şeytan insanların övgüsünü arar, Mesih ise Kutsal Yazılara itaat ister, imana ve Allah’ın planlarına sadakat arar. Allah’ın planı insanları Oğlu’nun haçı ile kurtarmaktır.

İsa’nın dünyayı haçı ile kurtardığını kabul ettiğimde ve bunun için O’nunla işbirliği yapmayı ve dünyanın günahı için O’nunla birlikte acı çekmeyi kabul ettiğim sürece, gerçekten imanlıyım ve imanım bir oyuncak değildir. Bunun için Yakup bizi güçle imanımızı eylemlerimizle göstermeye çağırmaktadır: Fakirlerin ihtiyaçlarına dikkatli, onlara hizmet etmeye hazır olalım, Allah’ın merhametini gerçekleştirmek için fedakârlık gerekiyorsa da kendimizi sunmaya hazır olalım. Bütün bunları İsa’nın öğrencisi, Rabbine olan sevgisi için yapar, böylece herkes İsa’nın Mesih olmasının ne anlama geldiğini anlayacaktır.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it