Meditasyon – Yıl B

03/01/2021 NOEL DEVRESİ – 2. PAZAR – B YILI

Birinci okuma Sirak 24,1-12 Mezmur 147

İkinci okuma Efes. 1,3-6. 15-18 İncil Yuhanna 1,1-18

Noel Devresi Epifanya Bayramı’na kadar sürmektedir. Bu yüzden bugün de Allah’ın Oğlu’nun Beden Alması sırrına dikkatle bakalım! Bu sır bizi sevinçle dolduran, ve aynı zamanda bizi hayatın, her şeyin ve bütün olayların, yeni ve derin anlamını düşündüren bir sırdır.

Birinci okuma olarak, Sirak Kıtabı’ndan bir metin dinleyelim. Konuşan, ‘Bilgelik’tir; bir insanmış gibi konuşmaktadır. Biz anlamak için zorlanmıyoruz: Allah’ın Kelamı ve Oğlu konuşuyormuş gibidir. O şunu söylüyor: “Tahtım bulutlar arasında idi. Her şeyi Yaratan… bana şöyle dedi:’Çadırını Yakub oğulları arasında kur’… Ben ebediyete dek kalacağım“.

Nelkenmeister, Berner. John the Baptist in the Wilderness
Nelkenmeister, Berner. John the Baptist in the Wilderness

Bu sözler bugünkü İncil’in metnini okumak için güzel bir önsözdür. Noel Bayramında da İncil’in aynı bölümünü dinledik, fakat bu bölüm o kadar derin ve zengin ki, asla okumaktan ve yeni anlamları keşfetmekten bıkmayacağız! Bu metinde “Kelam”“dünyaya gelen gerçek ışık” olarak adlandırılıyor. Işık her insan için gereklidir. Tabii ki ‘ışık’ kelimesi sadece güneşin ışığı anlamına gelmemektedir, daha çok, kendisini sevilmiş, faydalı, önemli, gerçek insan ve özellikle Allah’ın oğlu olarak hissedebilmesi için, her insana gereken aydınlık ve bilinç söz konusudur. Şimdi dünyaya gelen gerçek ışık, insanın kendisi hakkında görüşünü devamlı tehdit eden yanılgıları ve şüpheleri çözen ışıktır. Felsefe denilen, bir çok düşünme tarzları, fikirler ve düşünce modaları, yüzyıllar boyunca birçok insana tuzak kurup, onları aldatmıştır!

İşte nihayet “gerçek ışık”! Bu Işık’ta Baba tarafından sevildiğimi, O’ndan geldiğimi, hayatımı kurabileceğim emin bir sözü O’ndan alabildiğimi biliyorum, oğul olduğumu ve birçok kardeşimin olduğunu keşfediyorum! Bu Işık’ta kutsallığına çağrıldığımı ve her ruhsal kutsamayla takdis edildiğimi anlıyorum!

Aziz Pavlus da ikinci okumada bu şekilde konuşmaktadır. O da, yukarıdan aydınlanmış olarak, hem kendi gerçek ruhsal kimliğini, hem de Yüceliğin Babası olan Allah’ın gerçek kimliğini sevinçle keşfetti. Bunu tecrübe ettikten sonra, onun, biz Hristiyanlar için tek bir arzusu var: “kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum”.

Mesih İsa ışığımızdır: O’nun sayesinde Baba’yı tanıyoruz ve Baba’nın sevgisinin doluluğunu alıyoruz!

Rab İsa sana tapınıyoruz; Sen yüreğimizde sık sık sakladığımız karanlıkları aydınlatıp, yeniyorsun. Sen sahte ışıklar aracılığıyla bize tuzak kuran çevremizdeki karanlıkları yenebilmemiz için, geliyorsun ve bizi güçlendiriyorsun. Yaşayan Allah’ın Oğlu, sana secde ederiz! “Nur’dan Nur, gerçek Allah’tan gerçek Allah”, sana tapınıyoruz, seni arzu ediyoruz! Geldiğinde, bizi Baba’nın evlatları, Allah’ın gerçek evlatarı olarak, kılıyorsun! Senin sayende Baba’ya, O’ndan aldığımız sevgi için, karşılık verebiliriz! Sana teşekkür ediyoruz, Rab İsa!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it