Meditasyon – Yıl B

14/03/2021 – PASKALYA’YA HAZIRLIK DEVRESİ –
4. PAZAR GÜNÜ – B

İlk okuma 2.Tarih. 36,14-23 Mezmur 136/137 İkinci okuma Efes. 2,4-10 İncil Yh. 3,14-21

Günah ve kurtuluş: İşte bu, günkü okumaların konusudur! İnsanlar günah işler ve onları seven Allah onları kurtarmak için bir yol aramak zorundadır. Gerçekten de günah ölüm kaynağıdır, insanı mutsuzluğa doğru sürükleyip götürür, insanın gücünü kırar, sahte refahı ve aldatıcı özgürlüğü vaat eden, fakat onu köle kılıp tamamen mahveden kötü güçlere bağlar. İnsan günah yüzünden düştüğü durumdan ne kendi kurtulabilir ne de başkalarını kurtarabilir. İnsanın kurtuluşuyla ilgilenen, Allah’tır, çünkü O, itaatsizliklerine rağmen, yarattığı insanları sever. Allah’ın kurtuluş müdahaleleri, pişman olup tövbe etmeye çağırırlar. Maalesef sık sık sözler buna yetersizidir, çünkü insanlar kötülükte o kadar katılaşmışlardır ki, Allah’ın peygamberleriyle alay ederler. O zaman Allah, bir ‘cerrah’ gibi davranmaya mecbur kalır! Bu, bugünkü birinci okumanın konusudur: Allah, halkın tekrar O’na dönüp yaşam yolunda yürümesi için, onu Babil’e sürgüne gönderir. Hem de bunu, insanlar ceza olarak görseler de, yapmaktadır.

Aziz Pavlus kurtuluşun Allah’ın tamamen karşılıksız armağanı olduğunu, yani ancak ve ancak “O’nun lütfu sayesinde kurtulmuş bulunduğumuzu”‘Mesih’le birlikte hayata kavuştuğumuzu” vurgulamaktadır. Zaten biz ‘ölüydük’, çünkü Adem’in günahlı soyundan doğduğumuzdan dolayı, Peder’den ayrılık durumunu miras aldık. Güvenle İsa’ya gözlerimizi çevirince, hemen kurtulduk; İsa sayesinde içimize yeni bir yaşam girdi! Bu yeni hayat; iyilik işleriyle, Peder’in iyiliğini ve sevgisini gösteren o işlerle belirir.

İsa da Nikodemus’la konuşurken, kurtuluş ve yeni yaşamdan söz ediyor. Aslında insan mutsuz bir durumda bulunur, somut ağır suç işlememiş olsa da, yargı altında yaşamaktadır: Allah’tan gönderilen Oğlu İsa’yı kabul etmezse, Peder’le güvenle birlikte yaşamaktan gelen huzurdan, güzellikten, ışıktan ve yaşam doluluğundan mahrum kalır. Günümüzde de insanlar çölde yılanlar tarafından ısırılmış İsrailliler gibidirler: Devamlı ölüm yaratan egoizm tarafından zehirlenmiş bir hayatı yaşamaktadırlar. O zamanda Musa, Allah’ın buyruğuna göre, tunç bir yılanı yukarı kaldırmıştı: Alçakgönüllülükle ve imanla, çok küçük ve kolay bir iman eylemi ile ona bakan herkes yaşayacaktı. Şimdi Allah’ın Oğlu Kendini yukarı kaldırdı: Mütevazı imanla O’na bakan, O’ndan öğrenen, O’nu dinleyip seven herkes egoizmden iyileştiren bir yol kat etmeye ve yaşamın yeni tadını git gide daima daha güçlü bir şekilde keşfetmeye başlar!

Sen de İsa’ya iman etmeye, çarmıha gerilmiş İsa’yı kabul etmeye ve özellikle pahalıya mal olan sevgi yolunda O’nu izlemeye başladığında, sende yaşamaya başladığının farkına varırsın. O, senin bütün adımlarına, tüm yaşadıklarına, henüz anlayamayıp kabul edemediğin olaylara da, yeni bir anlam kazandırır.

Dünyada ışıktan nefret edip karanlıkları tercih edenler daima vardır. Onlar kötülük işleyip saklanırlar; Allah’ın Oğlu’nu yukarıya kaldırmaya, O’nu çarmıha germeye devam ederler, fakat bilinçli olmadan da, O’na ihtiyaçları vardır. Mütevazı sevgiyle O’nun Haçına bakacaklarında, ışığa kavuşacak ve hakikate ulaştıklarını fark edeceklerdir. O zaman yaşamlarının doğru yönünü keşfettiklerinden, kardeşlerini, sevdiklerini ve tüm insanlığı kurtarmak için yolu bulduklarından, sevinçle şükredeceklerdir!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it