Meditasyon – Yıl B

Litürji

Kutsal Kitab’ın Okunması

06/12/2020 -NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ -2. PAZAR  B –

İlk Okuma  Yeşaya 40,1-5.9-11  Mezmur  84

İkinci Okuma  2Petrus 3,8-14 İncil        Markos 1,1-8

İsa öğrencilerine döneceğini söyledi, ancak bu beklenmedik bir zamanda ve şekilde olacaktır. Bugün, halkının arasında ilk gelişinin nasıl hazırlandığına bakarak kendimizi hazırlamaya teşvik edilmekteyiz. İşte: Yahya çölde, İsrail’in putperestlerle bağlantı kurulabilen yolların olduğu, bunun için sözlerini herkesin duyabildiği bir yerde, çokça önceden söylenen en güzel peygamberlikleri hatırlamakta ve bunların gerçekleşmesinin yakın olduğunu müjdelemektedir. Yüzyıllarca hafızada muhafaza edilip fakat uzak ve gerçekleşmeyecek bir rüya gibi sayılan bu peygamberlikler kapıdadırlar. Nitekim onları gerçekleştirmek için yollanan kişi artık insanların arasındadır!

Bu litürjik yıl boyunca bize eşlik eden İncil yazarı Markos, Yahya’nın görevini birkaç satırla özetlemektedir. Bize onu eski peygamberlerden biri olarak tanıtmaktadır: Giydiği kıyafetler çok fakir, beslenme şekli çok basit, özellikle de mesajı kısa ve kesindir. Yahya insanların modasına uymamaktadır, onların alışkanlıklarından etkilenmemektedir. Bu şekilde, onu gören ve dinleyen insanların, sözlerinin yukarıdan geldiğine inanması daha kolaydır: Onun yaşam şekli, mesajının gerçek olduğuna, kişisel yararı aramadığına da inandırmaktadır.

Yahya tövbeye, yani düşünme, dolayısıyla davranış tarzını da değiştirmeye çağırmaktadır: Artık Allah’ın uzak olduğunu ve O’nunla karşılaşmanın zor olacağını, düşünme! O sana yaklaşmaktadır: O’na yolu hazırla, günahlarından, günlük itaatsizliklerinden, her işinde çıkan egoizminden doğan engelleri kaldır! Allah’a itaatsizliklerin ne kadar somut olmuş olduğuysa, şimdi O’na dönmek için yapacağın adımlar da o kadar somut olsun: Su ile yıkanmana izin ver, elimin altına çömel, halk tövbe ettiğini görsün. Benden sonra Gelen, benden çok daha büyük, benimkinden çok daha güzel görevleri var: Ben seni biraz arındırıyorum, O senin kalbini Kutsal Ruh ile Allah’ın hayatı ile dolduracaktır! Ben şişeyi bir pislikten temizleyici gibiyim, O bu şişeye değerli bir içki koyacaktır. Ben O’nu gösteriyorum, O ise damadın gelini sevdiği gibi seni tek ve tam, derin ve sevinçli bir sevgiyle sevecektir.

Yahya’nın varlığı ve sözü, insanların tarihinde Allah’ın gelişini bekleyenler için bir tesellidir. Fakirler bu gelişi beklemektedirler, çünkü acı ve baskı içerisindeler. Dünyada yetkileri olmayan, paranın gücüne de güvenmek istemeyen fakirler, Allah’ın hükümranlığını beklemektedirler: Onlar Yahya’yı, verdiği sözü tutan sadık Allah’ın işareti ve armağanı olarak görüyorlar. Bunun için onlar, artık ümit ve teselli verici sözlerin yankılanmadığı Kudüs’ün tapınağından uzaklaşarak Yahya’ya koşmaktadırlar: Onun sesini; “iyi haberler müjdeleyen”, “İşte Allah’nız” diyen ses olarak tanıyorlar. Onlar, İsa’yı kabul etmekte zorlanmamaktadırlar.

Yahya’nın mesajı bizi teselli etmektedir, bize ümit vermektedir. Fakat ikinci okumada aziz Petrus, biraz daha sabretmemiz gerektiğini söylemektedir. Allah da bize karşı sabırlıdır, bizler de, sadece uyanık değil de, sabırlı da olmalıyız: Kurtarıcımız olan Allah’ın her günkü gelişine dikkat etmekte uyanık ve O’nun bizim günlük acılarımızda gelişini beklemekte sabırlı. Acele etmeden, beklemekte kalalım!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it