Meditasyon – Yıl B

10/01/2021 İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI – B –

İlk Okuma Yeşaya 55,1-10 Mezmur Yeşaya 12,2.4-6

İkinci Okuma 1Yh. 5,1-9 İncil Markos 1,7-11

Bugün Yahya’nın yanında duralım, onun bize verdiği tanıklığını kabul edelim, böylece İsa’ya hayranlıkla bakmamız için yardım alacağız. İlk önce Yahya layık olmadığını bildiriyor «… Eğilip O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim», sonra kendini İsa ile karşılaştırıyor: “Ben sizi su ile vaftiz ettim, O sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir”. Yahya’nın görevi, sadece dış bir eylemdir, bir hazırlıktır. O, yıkamak için su kullanıyor: Kendi hizmeti ile kendilerini alçakgönüllülükle günahkâr olarak tanıyıp Allah ile barıştırmak isteyenlerin hayatlarını arındırabiliyor. Fakat arındırmak ve barıştırmak yeterli değildir, bunlar her şey değildir! İsa daha da çoğunu yapacaktır: O, arınmış insanı Kutsal Ruh’un yeniliği ile dolduracaktır: “O sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir”. Kutsal Ruh sayesinde insan kutsallaştırılacaktır, ilahi sevginin taşıyıcısı olacaktır, ilahileştirilecektir!

Gérard David (ca. 1460-1523)
Gérard David (ca. 1460-1523)

İsa da suya girdi ve Kendini Yahya tarafından vaftiz ettirdi. O’nun da arınmaya ihtiyacı mı vardı? Elbette ki hayır, ama O, bütün günahkârlarla dayanışma içinde olmak istedi, bunun için onların günahlarının yükünü ve cezasını üzerine almak için Kendini sunuyor. Bu şekilde O, her birimize sevgisini gösteriyor: Tam, mükemmel, beklenmemiş, hayal edilmemiş bir sevgiyi. İsa bunu yapmaktadır, çünkü Kutsal Yazılar daha önceden Allah’ın Hizmetkârının hepimizin günahlarını taşıyacağını belirtmişti. Bu şekilde İsa, Yahya’nın Matta İncil’inde söylediği gibi, her dürüstlüğü yerine getirmektedir, yani Allah’ın peygamberler aracılığıyla açıklanan isteğini gerçekleştirmektedir. Şimdiden, Ürdün nehrinden İsa Golgota’ya doğru çıkmaya başlamaktadır. Gerçekten de O, sudan günahlarımızla yüklü olarak çıkmaktadır ve onları taşımaktan utanmamaktadır: Bizi dost ve kardeş diye çağıracaktır!

Bu an; dünyada, günahkâr insanların arasında ilahi sevginin doluluğunun ilk defa belirtildiği andır: Karşılık beklemeyen, başkalarının günahlarının cezasını üzerine alan bir sevgidir, bu. Aramızda kim, haksız yere suçlansa, kendini savunmaya kalkışıp cezadan kaçmaz? Hâlbuki işte, İsa isteyerek bizi temize çıkartmak için tüm suçlarımızı üzerine almaktadır. İsa’da, yeni, ilahi sevgi görünmektedir!

Bu davranışı insanlar arasında dikkat çekmese de, Allah’ın dikkatinden kaçmaz: Allah, hareketsiz kalamaz, gerekeni yapıp bunu tüm dünyanın bilmesini sağlamaktadır. Tüm dünyanın gerçek sevginin ne olduğunu ve onu bize kimin getirdiğini bilmesi gerekmektedir!

Ve işte, Peder İsa’nın üzerine görünür şekilde Kutsal Ruh’u göndermekte ve sesi ile günahkârları temizleyen suya dalmış, alçakgönüllü, sessiz duran insanın kimliğini göstermektedir. Yahya’nın sözü yeterli değildi, bunun için işte işaret, işte Yukarıdan yankılanan ses!

Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum! İsa Oğul’dur, Allah’ın Oğlu’dur. Peder kendi sesi ile Oğlu’nun ilahiliğini belirtmektedir. İsa, Allah’ın Oğlu olduğu için, Allah’ın gerçek yüzünü, Peder yüzünü göstermektedir. Allah yeryüzünde görülmeye başlamaktadır. İnsanların görünmezi görebilmesi için perde yavaş yavaş kaldırılmaktadır. İsa, beden almış Allah’tır, sevgi olan Allah’tır! Gerçek sevgi yeryüzünde var olmaya, hatta tadılmaya da başlamaktadır. Bunu Havari Yuhanna da ikinci okumada söylemektedir. Hatta Yuhanna şunu da eklemektedir: “İsa’ya iman edenler Allah’tan doğmuşlardır”. O halde ilahilik, İsa’ya iman edenlerin çehresinde ve yaşamlarında da gözükmektedir. Bize yardım etmek için İsa, su ve kanla”, Vaftiz ile ve Efkaristiya ile geldi. Bunlar; İsa’nın üzerinde görünmüş ve O’nda oturan Kutsal Ruh sayesinde, desteklenmemiz için bize verilen en önemli araçlardır.

Yeşaya Peygamber bize Allah’ın düşüncelerinin, insani görme şeklinden, insanların felsefelerinden değişik olduklarını söylemektedir. Bunun için davranma şekillerimizin değişmesi, onların Allah’ın düşüncelerine uygun olmalarının gerekli olduğunu da ısrarla söylüyor. Biz de İsa sayesinde Allah’ın düşüncelerini tanıyabileceğiz ve düşüncelerimizi aşarak Baba’nınkilere katılacağız, öyle ki somut yaşamın şekli ve hayatı huzurlu ve sevinçli kılan arzuların arasında ahenk olabilsin.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it