Meditasyon – Yıl B

17/01/2021 – OLAĞAN DEVRE – 2. Pazar – B –

1. Okuma 1Sam 3,3b-10.19; Mezmur 39/40; 2. okuma 1Korint. 6,13c-15.17-20; İncil Yh 1,35-42

Bugün İsa’nın yaşamının önemli bir olayını derin derin düşünmekteyiz. Yahya, İsa ile karşılaştıktan sonra, O’nu bakışıyla izleyerek O’nu öğrencilerine gösteriyor: Daha önce Yahya’nın kendisi öğrencilerine, dağılmış evlatlarını toplamak için Allah tarafından yollanmış Mesih’i beklemeyi tavsiye etmişti. Şimdi öğrencilerinden ikisi – bunların birisi Andreas idi – Rab’bi izlemeye başlayarak anlamakta ve itaat etmektedirler. Rab ikisinin Kendini izlediğini fark edip inisiyatif alarak onlara ne aradıklarını soruyor. İlginç olan onlara ‘birini’ mi aradıklarını değil de, ‘ne’ aradıklarını sormasıdır. Evet, çünkü biz genelde dua ederken Allah’tan birçok şey isteriz. Tabii, “iyi” şeyler, ama hep bir “şey” isteriz. Bu; kendimize dikkat ettiğimizi, ihtiyacımız olan şeylere, yaptığımız ve ulaşmak istediğimiz projelerimize önem verdiğimizi gösterir: Allah’ın Şahsı’nın güzelliğine ve iyiliğine dikkat etmemekteyiz. İsa; arkasından gelen Yahya’nın iki öğrencisinin bir şey mi aradıklarını, Kendisini, egoist arzularını ve projelerini gerçekleştirecek biri olarak mı gördüklerini doğrulamak istiyor.

İyi ki o iki öğrenci bir şey aramadıklarını söylüyorlar. Onlar Mesih’in yeni bir yaşam vermeye, yeni bir çağ açmaya geldiğini anladılar, bunun için O’ndan her şeyden önce öğrenmek istiyorlar. Bu yüzden O’na şöyle soruyorlar: “Rab’bi, nerede oturuyorsun?”. Bunu sormakla o iki öğrenci; O’ndan yaşamayı öğrenmek için, O’na hizmet edip O’na hayatlarını sunan gerçek öğrenciler olarak O’nun emrinde olmak için O’nunla birlikte kalmak istediklerini gösteriyorlar. Bu, İsa ve Peder’e doğru gerçek davranıştır. Bu şekilde Rab’be, bize göre önemli şeyleri gerçekleştiren hizmetkar olarak değil, hayatımızın gerçek efendisi olarak davranmış oluyoruz. O bizim isteklerimizi gerçekleştirecek bir hizmetkar değildir. O bizim için neyin iyi ve yararlı olduğunu biliyor, özellikle yaşamımızı Allah’ın Krallığı’nın emrine nasıl koyabileceğimizi de biliyor. Gerçekten Andreas kardeşi Simon’u İsa’ya tanıştırdığında, İsa ona yeni bir isim koyuyor. Bununla Kendisiyle karşılaşmanın insanın yaşamına yeni bir anlam, yeni bir görev ve yeni bir değer vereceğini gösteriyor. İsa ile karşılaşan kişi, Samuel’in harika yaşamını tekrarlayacaktır: Samuel; gece yarısı Allah tarafından çağrıldığında, halkı için projelerini gerçekleştirmekte O’nunla işbirliği yapmak için hemen yaşamını Allah’ın emrine koyan bir gençti. Sanki o şöyle söylemiştir: Benim projelerim yok, seninkilerini gerçekleştirmekten başka isteğim yok, çünkü sadece sen barış, kurtuluş ve sevinç bağışlarsın.

Aziz Pavlus, İsa ile karşılaştığımızda yaşamımızın kökten değişecek bir yönünü gösteriyor. Mademki Dirilmiş İsa bize Ruh’unu veriyor, artık bedenimizin cinsel içgüdüleri ve zevkleri tatmin etmek için yaratıldığını sanmıyoruz. Hayatını Baba’nın düşündüğü gibi gerçekleştirmeyi isteyen Hristiyan kişi, yaşama bu yönde de kendini başkalarından tam farklı olarak ortaya koyar. Gerçekten de Hristiyan kendi bedeni için saflık ister, başkalarının bedenine saygı duyar. Yaşamın en kutsal gizemleri hakkında fıkralar anlatmaz, yaşamı iletmek ve sevgiyi göstermek gibi büyük ve gizemli bedeninin ve duygularının yetenekleri ile oyun oynamaz.

Evliliğe hazırlanan bir Hristiyan kendini ve başkasını denemelere tabii tutmaz. Allah, hayatın gizemi ile denemeler yapmamızı istemez. Denemeler, atılabilecek şeyler ile yapılır, ama değerli ve tekrarlanamaz yaşamımız ile ve de başkasının yaşamı ile denemeler yapılamaz. Evliliğe hazırlanan genç olsun olgun olsun bir Hristiyan, sabırlı ve sadık bir sevgiyi yaşamaya alışarak hazırlanır. Sevdiği kişi için bekleyebilmeyi ve acı çekebilmeyi göze alarak, onu gerçekten sevdiğini ispat eder, bu şekilde insandan alınabilen bedensel zevki değil, insanı sevdiğini gösterir. Havari teşviğinin sonu olarak: ‘Allah’ı bedeninizde yüceltin!’ diyor ve ekliyor: ‘Bedenlerinizin Mesih’in birer üyesi olduğunu bilmiyor musunuz?’. Bugün Mesih İsa ile karşılaşmamızın hayatımızın bu yönüne de getirdiği sonuçlara bakabiliriz ve O’na teşekkür edebiliriz.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it