Meditasyon – Yıl B

16/05/2021 – MESİH İSA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ BAYRAMI – B

İlk okuma Hav. İşl. 1,1-11 Mezmur 46/47; İkinci okuma Efes. 4,1-13; İncil Markos 16,15-20

Bugün gözlerimizi, Havarilerle birlikte, göğe çevirmekteyiz ve Peder’in sağına oturmak üzere gözlerimizden kaybolan Rab İsa’ya doğru bakışlarımızı yöneltiyoruz. Böylece bizler de, Rab İsa’nın tekrar geleceğini söyleyen melekleri duymuş oluyoruz. Bulut imgesi, en eski zamanlardan beri saklı, aynı zamanda da gerçek Allah’ın var olmasını ima etmektedir. İsa yeniden gelecek! Bu yüzden onun gittiğine üzülmeden, dönüşü için hazırlanarak, yaşamaktayız. Rab’bin bize emanet ettiği hazineleri O’na geri vermeye; O’na layık bir toplumu, O’nun sözlerinin yaşandığı ve O’nun sevgi dolu ve alçakgönüllü ruhunun estiği bir toplumu inşa etmeye hazırlanmaktayız.

Göğe baktıktan sonra, yeniden yeryüzüne bakmaktayız ve onu güzel bir bahçeye, İsa’nın şanına layık bir yere, O’nun krallığının yaşanabildiği bir yere çevirmeye çalışmaktayız. İşte biz dünyayı değiştirmek için O’ndan ışık, lütuf, güç ve sevgi aldık. Rab’bin görünebilir mevcudiyetinin yokluğu, Havarilerin gördüğü İsa’yı, arzuladığımız halde, görmemek, bir mahrumiyet değildir. O tekrar gelecektir ve biz O’nun yaşadığı zamanda aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz: İsa’nın anlattığı bizi bugünkü gizemi anlamaya hazırlayan mesellerdeki hizmetkarların bekledikleri gibi O’nu beklemekteyiz.

O’nu görmemiş olan bizler, O’nun gelişi için Havariler’in başladıkları gibi yeryüzünü hazırlama imkânımız var. Onların sözleriyle bütün insanlara kurtuluşunu ilan etmekteyiz. İnsanlar iman etsin ve iman ederek kurtulsun diye, onların sözleriyle tüm dünyaya Müjde’yi duyurmaktayız öyle ki insanlar iman etsinler ve iman ederek hayat ve kurtuluş elde etsinler. İsa kendisi, O’nu görmesek de, aramızda bulunacağına söz verdi. O, sevgiyle Kendisinden bahsedildiği her yerde daima bulunacak ve oradaki varlığı yapacağı mucizeler aracılığıyla belli olacaktır.

İsa’nın göğe çıkması, Kilise’nin, harekete geçmesinin zamanını başlatır. Bu andan itibaren Havariler, kendilerinin, Hükümranlığı için Peder Allah için gerekli olduklarını sezmeye başlamaktadırlar. Şimdi onlar karar ve seçimler vermeli ve verebilmektedir, dünyada emniyetle ve özgürce hareket etmeliler. Dünya da bazen onları bekler, bazen de onlara, Rab’be davrandığı gibi, aynı düşmanlıkla davranır. Havariler, bu andan itibaren Rab’bin öğretişlerini ciddiye almaya başlıyorlar. Esinleyen Kutsal Ruh’un kudretini beklemektedirler; O, onları İsa’nın ölümü ve dirilişi ile gösterilmiş olan, Peder’in sevgisinin tanıkları kılacaktır. Tanıklıkları, Allah’ın bilgeliğinin ve hikmetinin yönelttiği sayısız şekillerde gerçekleşecektir: Bazen O, sözlerinin gerçekliklerini onaylamak için mucizeler yapar, bazen de, tek bir insanın ya da tam bir ulusun yüreğinin kapılarını imana açmak için, çektikleri acıları ve şehitliklerini de kullanabilir!

Tarih, öğrencilerin Rab’lerine ettikleri her çeşit tanıklıklarla doludur! Ve tarih benim tanıklığımı, senin tanıklığını da bekler! İsa’nın gökte, yani Allah’ın yerinde ve zamanında olduğunu biliyorum: O’nu görmeye hak iddia etmiyorum, tersine başkaları benim yaşamımda O’nun sevgisi ve hikmetini görebilsin diye, O’nun Sözünü yaşamaya gayret ediyorum! Aynı zamanda başka imanlıların birliğinde kalmaya çalışıyorum, çünkü tek başıma, tanıklığım büyük bir iz bırakıp dünya zihniyetini etkilemeyecekti. Her şeyden önce tanıklığım Kilise’nin birliğini ifade etmelidir; çünkü dünyaya İsa’nın kurtuluşunu ulaştıran, Kilise’dir!

Aziz Pavlus Efesliler’e Mektubunda, ısrarla bu konu üstünde duruyor. Allah’ın her bir imanlıya bağışladığı armağan, diğer imanlıların iyiliği için aracı olmalıdır. Rab’den aldığım sevgi, senin aldığın sevgiyi belirtip onun meyve vermesini mümkün kılar! Farklı armağanlar aldık, fakat bunların hepsi faydalı ve Mesih’in tek Bedenini oluşturmak için, onların her birisi gereklidir! Kilise olan bu mistik Beden aracılığıyla, Peder’in sağında bizi bekleyen İsa’nın sevgisi bu dünyada var olmaya devam etmektedir!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it