Meditasyon – Yıl B

19/09/2021 – OLAĞAN DEVRE 25. Pazar Günü – B

  1. Okuma * Bilgelik 2,17-20 * Mezmur   54 *2.Okuma * Yakup   3,16 – 4,3 * İncil * Mk. 9,30-37

“Canını yakarak ve işkence ederek onu sınayalım; bu şekilde onun inceliğini araştıralım; dayanma gücünü deneyelim. Onu suçlayarak utanç verici bir ölüme mahkûm edelim; çünkü kendisini koruyacaklarını iddia etmedi mi?”. Bilgelik Kitabının bu cümleleri mutlaka İsa’ya ilham verdiler. Kendi geleceğini görebilmesi ve bunu emin bir şekilde öğrencilerine anlatabilmesi için O’na yardım ettiler.

Carl Heinrich Bloch (1834–1890), Jesus Christ with the children (Suffer the Children)
Carl Heinrich Bloch (1834–1890), Jesus Christ with the children (Suffer the Children)

Öğrenciler, nasıl oluyor da İsa bu şekilde konuşuyor olmasına rağmen, anlamıyorlardı: Birçok mucize yapmıştı, herkes O’nun hakkında konuşuyordu, kalabalık O’nu arıyordu. Nasıl oluyor da şimdi O, kalabalıktan kaçıyor, az kalan öğrencilerle yalnız kalmak istiyor, üstelik onlara şiddetli ölümünden bahsediyor? Anlamak gerçekten kolay değildi. Ama Kutsal Yazılar bunu açıkça belirtmektedirler ve İsa bu sözlerin gerçek olduklarını bilmektedir; insanların duyguları ise çok hızlı değişmektedir. İsa yazılmış olanın bütününü yerine getirmelidir, çünkü bu, günahkar ve kurtuluşa ihtiyacı olan insanlar için sevgisinin doluluğunu gerçekleştiren Baba’nın istediğidir. Allah’ın Sözü kalıcıdır, insanın yüreği ise arzuları ve egoizmi takip eder ve kolayca yolunu kaybedebilir, değişebilir: İsa ona güvenmez.

Gerçekten öğrencileri İsa’nın kendilerine söylediklerini anlamıyor ne de onlara dikkat ediyorlar. Nitekim yolda Öğretmenlerinin bahsettiği bambaşka bir konudan, O’nun ilgi göstermediği bir konudan söz ediyorlar. ‘Yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı’. Öğrenciler; büyük şeyleri, insanlar tarafından takdir edilen o büyük şeyleri, hırsla arzu ediyorlar. Onların arasında en büyük kimdir? Onlar insani şanı aramaktadırlar. O zaman İsa oturup onları yanına çağırıp, öğretmeye başlıyor. Biraz önce dinlemediler mi? Şimdi Sözünü korumalıdırlar. Allah tarafından sevilmiş olan, o büyüktür! Allah’a benzeyen, büyüktür! Allah küçük ve yoksul, kendilerini koruyamayan kişileri seviyor: Eğer Allah onları seviyorsa, Allah’ın insanı olan da onları sevmelidir. Allah tarafından sevilmiş olanlara hizmet eden, gerçekten büyüktür! Küçükler, büyüktür, çünkü Allah tarafından sevilmişlerdir. Kendisini küçük ve kul yapan, iki katı büyüktür, çünkü hem Allah ona hizmet eder, hem de kendisini Allah’ın hizmetçisi yapar.

İsa’nın sözleri bizi şaşırtıyor, davranma ve düşünce tarzlarımızı değiştiriyorlar; yaşadığımız bu dünyanın kökten değiştirilmesi gerektiğini gösteriyorlar. Şimdiki dünyanın durumu, durmadan acıları artırıyor, İsa’nın sözlerine göre yaşamaya başlarsa ise, acılar hafifleyip yok olur. Mesih İsa gerçekten kurtarıcıdır ve biz Onunla işbirliği yapabiliriz; Onun kurtarışı, Peder’i ve Beden alan sevgisi olan Oğlu tanımaya başlayınca etkili olmaya başlar.

İsa’nın sözleri bize inandırıcı gelmiyorsa, Aziz Yakup’u dinleyelim. O, büyüklük arayışının ve egoizmin yarattığı acıları, kötülükleri sıralamaktadır. İçinde büyüklüğün hırsını taşıyanlar düzgünce dua da edemez, çünkü sevgi olan Allah ile karşılaşamaz. Bu durumda bulunanlar, kendilerinin dua ettiklerini düşünürlerse de, kendilerini hayal kırıklarına uğratmaktadırlar. Peder, sadece bizi alçakgönüllü, barışçı ve merhametli yapan, bizim ve başkalarının mutluluğu için bol meyve verici bir bilgelik verebilir. Farklı bir bilgelik, ilahi olmayacaktı, aldatan yalan olacaktı, Biz de bunun için zulüm görecek miyiz? Her şeyden önce egoizmimize zulüm edeceğiz. Alçakgönüllü hayatımızla, merhametli ve barışçı olmamızla İsa’nın öğrencilerini istemeyen o dünyaya da mutluluk vereceğiz.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it