Meditasyon – Yıl B

27/12/2020 – Noel Zamanı 1 PAZAR: KUTSAL AİLE – B

İlk OkumaMezmurİkinci Okumaİncil
Yaratılış 15, 1-6; 21, 1-3104İbran. 8, . 11-12. 17-19Luka 2, 22-40

Noel Bayramından sonraki Pazar Gününü, İsa’nın kabul edildiği, hizmet gördüğü ve yaşamayı öğrendiği Kutsal Aile’ye adamak artık gelenek haline gelmiştir. İsa bu ailede evlat olarak büyüdü, yaşamayı, sevmeyi, hizmet etmeyi, itaat etmeyi, dua etmeyi, çalışmayı ve acı çekmeyi öğrendi! Kutsal Aile’ye bakmak, bizim ailelerimizdeki yaşam şeklimize dikkat çevirmemize yardım etmektedir, aynı zamanda da ailelerimiz içerisindeki birlik için şükretme fırsatıdır!

Ambrogio Lorenzetti (1285–1348)

İşte, İsa’nın merkezi olduğu aile! Meryem ve Yusuf, halkın geleneklerine bağlı olduklarından, ilk oğullarının, Allah’a adanması gerektiğini bilmektedirler. Bu eylemin, tüm yaşamları boyunca gözlerinin önünde bulunması gerekiyor, böylece kendilerinin, yanındakinin hayatının da sahipleri olmadıklarını hatırlatacaktır. Oğullarını Allah’a adamaları aynı zamanda onların, Allah’a yönelmiş ve diğer tüm halkların arasında büyük bir görevi olan bir halkın üyeleri olduklarını hatırlatmaktadır. Onlar şunu demiyorlar: “Biz kendimize bakıyoruz!” veya “Herkes ne isterse yapsın!”. Onlar köklerinden koparılmak istemiyor ve başkalarının sevinçlerini veya acılarını paylaşmayı reddetmiyorlar!

Birinci ve ikinci okumalarda, bilinçli olarak, İbrahim ve Sara’nın, yaşlı olmalarına rağmen, bir çocuk arzulamaları teması işlenmiştir! Çocukları oluyor, hatta o onlara veriliyor! Halkın atası, tüm soyuna alçakgönüllü davranışını geçirecektir: Hiç bir zaman bir oğlu olduğu için gururlanmayacaktır, daima onun bir armağan olduğunu söylemesi gerekecektir! Aynen, Allah’a sadık olan ebeveynler, evlatları ile davranışlarında, doğumdan önce ve sonra, büyüme çağlarında, seçim yapacakları zamanlarda, aynı alçakgönüllü hikmet tarafından eşlik edilecekler.

İbrahim’in ve Sara’nın oğulları dikkatli ve temkinli hesapların sonucu değil, ancak ve ancak imanın bir meyvesidir. Allah’ın onlara bir evlat verebileceğine, bu evlada O’na olan imanlarını devam ettirecek, dünyaya O’nun tanınmasını ve şanını yayacak bir kalp de verebileceğine iman ettiler. Onlar Allah için bir oğul arzuluyorlardı. Yaşlılıklarında bu oğul gelince, Allah’a şükrettiler!

Meryem ve Yusuf, oğulları için Allah’a şükrediyorlar: İlk önce onun Allah’a ait olduğunu kabul ediyorlar. Bu sebepten onu, Kudüs’e, mabede götürüyorlar.

Burada beklenmedik iki olay oluyor: Biri erkek ve diğeri kadın, iki yaşlı, kim bilir hangi ışıkla aydınlanarak o bebeğin herkesin mutluluğu olmak için hazırlandığını, onun gelişinin yüzyıllar boyunca beklenen, iyi haber olduğunu, biliyorlar! Şimeon, O’nun yaşamının kolay olmayacağını da biliyor, kendi halkı arasında kabul olmayacağını ve annesi için de acı çekme sebebi olacağını biliyor. Bu iki yaşlının garip sözleri, meleklerin Meryem’e, Yusuf’a ve çobanlara söylediklerini çağrıştırmaktadır. Anne ve baba ne korkuya kapılıyorlar ne de gururlanıyorlar. Onlar “görevlerini” yerine getiriyorlar ve sonra Nasıra’da basit ve saklı yaşamlarına devam ediyorlar. Onların tüm dikkati Allah’ın onlara bağışladığı oğuldadır! Önemli olan, Allah’ın O’nda yaptıklarıdır, insanların O’nun hakkında söyledikleri değil: İnsanlar o kadar çok şey söylüyorlar ki!

Bugün ailemiz ve Hristiyan aileler ilk önce mutlu olabilirler: Onlar Allah tarafından kutsanmışlardır, Meryem ile Yusuf’un ortasında olan İsa’nın bulunduğu aynı ortamlardır! Onlar duaya zaman ayıracaklar, dua esnasında Peder’den Nasıra’daki evde bulunan sevgi, barış, ahenk ruhunu kabul etmek için. Sonra da, davranışlarında birbirlerini, Allah’ın onları gördüğü gibi görmeye çalışacaklardır: Ve de birileri ötekileri için Allah’a şükredeceklerdir. Ebeveynler, kendilerini Allah’ın evlatlarına tanıtması için araç olarak görecekler ve O’nu taklit etmeye çalışacaklardır! Çocuklar, hikmette, yaşta ve lütufta büyüyen İsa’da gerçek evladın örneğini görecekler ve tüm büyümelerini O’nun ışığında programlayacaklardır.

Her ailede Baba’nın sevgisi, Oğul’un itaati ve Ruh’un barışı yuva bulacaktır!

Böylece her aile, tek Allah’ın küçük bir görüntüsü olma lütfunu elde edecektir!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it