Meditasyon – Yıl B

10/10/2021 – OLAĞAN DEVRE – 28. PAZAR GÜNÜ – B –

İlk Okuma Bilgelik. 7,7-11     Mezmur  89/90  

İkinci Okuma İbr. 4,12-13     İncil  Mk. 10,17-30

Bilgelik kitabı tedbire ve hikmete iltifat yapmaktadır. Bunlar sadece maddi zenginlikten değil sağlık ve güzellikten de daha çok tercih edilecek Allah’ın armağanlarıdır. Bunlar çabalarımızın ürünü değil, armağanlardır: Bu armağanları Allah’tan alırız, bu sebepten de onları O’ndan dileyebiliriz. Bu armağanlar gerçekten de büyüktür çünkü onları yaşamımızın ve çalışmamızın temeli olarak koyarsak biz birçok kişi için, sevdiğimiz, karşılaştığımız kişiler ve tüm toplum için Allah’ın bir kutsaması oluruz. Tüm arzumuz hikmeti ve tedbiri aramaktır. Her şeyden önce bunları Allah’tan dilemeliyiz.

Heinrich Hofmann (1824 - 1911), Christ and the Rich Young Ruler.
Heinrich Hofmann (1824 – 1911), Christ and the Rich Young Ruler.

Tedbir ve hikmet her çeşit yaşam için bir destektir: Aile içinde yaşayanların, yalnız yaşayanların, işi icabı kalabalık içerisinde yaşayanların; her şeye, her söze, her olaya, her projeye gerçek değeri verebilmek için hikmete ihtiyaçları vardır. Sözlerle ve eylemlerle gerektiği anda hareket etmek için de tedbir gereklidir. Her kim hikmet ve tedbirle konuşup hareket ederse etrafına teselli ve doğru yönelimi, ahenk ve iyiye itmeyi, Allah’a güven ve huzuru yayar.

İsa herkese hikmetli ve tedbirli bir insan olarak gözüktü. Bunun için O, Eriha’dan giderken “biri” O’na “doğru geldi” ve yaşamının en önemli sorusunu sordu. Yaşamı elde etmek için ne yapmamız gerektiğini hikmetli ve tedbirli bir insandan başka kime sorabiliriz? Hikmetli ve tedbirli bir insan saçma tavsiyeler vermeyecektir ayrıca kendi avantajı için cevaplar da vermeyecektir.

Ebedi yaşamı elde etmek için soru soran “birinin”; yaşamı için gerekli dünyevi şeylerin hiç biri eksik değildi, ama o her şeyinin eksik olduğunun bilincindeydi. Mutlu değildi, en saklı arzuları gerçekleşmiyordu, yaptığı tüm dini eylemlerden de memnun değildi.

İsa hikmetini ve tedbirini nasıl gerçekleştiriyor?

Her şeyden önce O, “o birine” Allah’tan bahseder. Tek iyi, O’dur ve O’ndan yaşam, ebedi yaşam gelir. Sadece O’na yönelmeliyiz, tavsiyeleri O’ndan dileyip kabul etmeliyiz. Mademki Allah’ın tavsiyeleri en iyileridir, onları gerçekleştirmeye kararlıkla niyetlenerek onları kabul etmek gerekir. Allah’a derece derece yaklaşabiliriz. İlk olarak O’nun tüm insanlara verdiği emirlerine itaat ediyor musun? Bunu yapmazsan O’ndan yaşam doluluğu nasıl arayabilirsin? Büyük bir örnek: “o biri” Allah’ın Musa’ya açıkladığı tüm emirlere uyuyordu.

O’nun emirlerine itaat ettikten sonra İyi Olan Allah’ın bize Yolladığı Kişiyi, Oğlu olarak Gönderdiği Kişiyi arayabilirsin, Oğlu’nu arayabilirsin!

O zaman O’nu sevmek ve O’nunla, O’nun için yaşamaktan başka bir şey yapmaman gerektiğini anlayacaksın. O’nu gerçekten mi sevmek istiyorsun? O’nun ve başka gerçekler arasında, en güzel olanlar arasında bile sevgini bölme! İsa diyor ki, her şeyini sat. Bu dünyada haklar elde etmeye çalışma, sana iade edemeyecek olan fakirlere her şeyini dağıt. O zaman Allah’ın armağanı, Oğlu, tüm yaşamını kaplayacaktır. Bu hikmettir, bu kutsal ve sabit tedbirdir, çünkü sana şimdi tam sevinç ve gelecekte ebedi mutluluk verir, ayrıca yaşamını tüm dünya için daha faydalı kılar.

Şimdi zengin adam üzgün olarak ayrılmaktadır; İsa’yı kendi dünyevi zenginliklerinin yerine koyamadı. Bunlar yüreğini tamamen işgal etmekte ve ona hâkim olmakta idiler.

Tek başlarına kalınca İsa, öğrencilerine zenginlerin Göklerin Egemenliğine katılmalarının çok zor olduğunu söylemektedir; gerçekten de iki efendiye hizmet etmek imkânsızdır. Ötekini seçmek için birini bırakmak zorundasın. Fakat aynı zamanda İsa, güven vermektedir: Bu insanlar için imkânsızdır, fakat bunu Allah’tan dileyebilirler ve de Allah, Oğlu için bölünmemiş bir sevgiyi bağışlayabilir.

O zaman günlük duamız şu olacaktır: İsa ile kalmak için zenginlikleri ikinci yerde bırakma lütfu bize bağışlansın. O’nun Sözünü dinleyeceğiz öyle ki o yüreğimizde ve aklımızda güç ve kararlılık olsun: Gerçekten de o canlı ve etkindir.

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it